Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Важливі зауваження


Нам цікаво індивідуальне розподіл до-ходу, оскільки сама величина доходу відображає егопокупательную здатність щодо товарів іпослуг і, таким чином, дає уявлення про відносності багатстві або добробуті людей. Ра-зумеется, грошовий дохід є дуже грубшізмерітелем добробуту, і, як ми говорили Iгл.6, не існує якого-небудь науково обгрунтовано-го способу порівняти ступінь щастя різних ін-дівідуумов. Проте розподіл доходу яв-ляется одним з небагатьох доступних індікаторовотносітельного добробуту і широко вико-ється при аналізі нерівномірності розподілу »Однак ми повинні висловити ряд застережень, кото-які необхідно враховувати при використанні кри-вої Лоренца, побудованої на основі офіціальнихданних.
Розподіл доходу, представлене в табл.20-4, засноване на даних цензів США. Доходи, що фіксуються Бюро цензів, включають доходи від ті-Кучок роботи і від власності, а також від одержуваних трансфертів. Останні включають виплатиіз системи соціального забезпечення, допомоги побезработіце, пенсії, а також допомоги, що виплачується-мі найбіднішим верствам суспільства різними загально-чими організаціями. Однак при ізмереніідоходов ігноруються доходи, одержувані в натур * (такі, як послуги домовласників самим собі), ітрансферти, також одержувані в натурі (наприклад, продовольчі талони або безкоштовна міді-цинская допомога).
Розширювальна трактування дохо-так, при якій в останній включалися б дохід ітрансферти в натурі, повинна дати більш точнуюкартіну нерівності
Друге уточнення стосується податків. Ізмерітелівелічіни доходу, з якими ми тут мали справу, включають в цю величину трансферти, але в той ж * час не виключають прибуткові податки і виплатити систему соціального страхування. Ці налоговиевиплати впливають на розподіл доходу. У приватно-сти, прибутковий податок носить в певній ступеня-ні прогресивний характер (люди з більш високімуровнем доходу виплачують в якості налоговбольшую частину своїх доходів) і, таким чином, покликаний зменшити ступінь нерівності. Суті ющіе оцінки говорять про незначність цього еф-
фекта: частка доходів, отриманих верхніми 20% се-мей, після утримання податків лише на 2 відсоток-них пункти нижче рівня, виміряного до виплатиналогов7. Податкова система дійсно перерозподілу пределяет доходи, але вплив цього процесу настепень нерівності невелика.
Третя проблема існуючої інформації яв-ляется результатом тієї обставини, що семьіімеют різне число членів, і, зрозуміло, містить жаніе більшої за розміром сім'ї обходиться доро-же. Число членів у сім'ях з верхньої частини шкалираспределенія доходу майже на третину вище, ніж вніжней частини: 3,7 проти 2,9 в середньому на сім'ю.
Менший розмір низькодохідних сімей частічноотражает той факт, що це сім'ї, які з по-житлових людей або молоді (наприклад, студентовколледжей), що не встигла обзавестися дітьми. Ктому ж високоприбуткові сім'ї мають більше годувальника в розрахунку на сім'ю, ніж нізкодоходние.Отношеніе годувальників до утриманцям знаходитьсяна рівні близько 2 для високоприбуткових сімей ілише 0,3 для низькодохідних. Таким чином, не-пропорційно велика частка доходів, приходячи-трудящих на верхні 20% сімей, може бути в деякої міри пояснена великим числом працюю-щих в сім'ї Ця частка також перебільшує реаль-ную ступінь нерівності в добробуті з-забольшіх розмірів високоприбуткових сімей.
Однак поправки на число годувальників і размерисемей повинні робитися з великою обережністю. Означенім ступеня сообщаемое число членів се-мей є наслідком особливостей податкової ітрансфертной системи. Багаті родини заінтересова-ни в оголошенні своїх дітей, учнів у коледжі, утриманцями і включення їх до числа членів сім'ї, що живуть з ними під одним дахом. Бідні жесемьі, навпаки, мають можливість претендоватьна великі обсяги соціального вспоможения, якщов родині живе тільки один з батьків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Важливі зауваження "
 1. 2. Сенс ймовірності
  важливі одкровення, приховані від непосвячених; у них створюється враження, що існують наукові методи гри в азартні ігри та що езотеричні вчення математики дають ключ до виграшу. Божественно містичний Паскаль ненавмисно став святим покровителем азартних ігор. Не менше спустошення ухильність розрахунку ймовірності поширює в галузі наукових досліджень. Історія будь-якої галузі
 2. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  важливі проблеми емісії інструментів, що не мають покриття, одиничним банком або банками, що діють узгоджено, клієнтура яких охоплює всіх індивідів, полягають не в обмеженнях, що накладаються на обсяги емісії. Ми будемо обговорювати їх в розділі ХХ, присвяченій взаємозв'язкам кількості грошей і ставки відсотка. На цьому етапі ми повинні дослідити проблему співіснування безлічі
 3. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  важливі з них опубліковані у «Вибраних листах»! і «Листах про« Капітал »2. З листування можна бачити, що Маркс піддавав подроб-ної критиці теорію Рікардо і зокрема з питань теорії грошей і земельної ренти. З листа Маркса від 3 лютого 1851 видно, як Маркс критикував кількісну теорію грошей Рікардо і вказував, що при розгляді питання про функції грошей як засобу
 4. Міжнародні зіставлення
  важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили три альтернативи побудови курсу довжиною водін семестр. Хоча книга починається з мікроеконо-міки, ті з викладачів, хто бажає почати з макроекономіки, можуть перейти до неї без-посередньо після вивчення гл. 4. Слова вдячності В
 5. 4 ВНП і витрати
  важливі взаємозв'язки, ізученниеранее. Разом з табл. 24-4 і 24-5, иллюстрирующимисоотношение особистого наявного доходу з наці-онального доходом, рис 24-2 дає повну картінувнутренніх зв'язків у національних рахунках. Як ми вже відзначали на початку цієї глави, ВНПшіроко використовується на практиці як пока-зателя функціонування економіки. У цьому і сле-ступному параграфах ми відійдемо від елементів
 6. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  зауваження незалежно від прихованих мотивів їх походження. Неприпустимо також зберігати мовчання, стикаючись з часто звучним думкою, що теореми економічної науки дійсні тільки за умови виконання гіпотетичних припущень, ніколи не реалізуються на практиці, і тому марні для уявного розуміння дійсності. Дивно, однак, що деякі школи схильні поділяти це
 7. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не руританці. Дослідник в лабораторії вважає її єдино гідним місцем для досліджень,
 8. 4. Резюме
  зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми є частиною
 9. 8. Концептуалізація і розуміння
  зауваженням, що виражає суб'єктивну оцінку по ходу строго об'єктивного викладу стану справ. Трактат по бактеріології не втратить своєї об'єктивності, якщо автор, дотримуючись точки зору людини, вважає головною метою збереження людського життя і, застосовуючи цю мірку, відносить ефективні засоби боротьби з бактеріями до хороших, а даремні до поганих. Якби цю книгу писала бактерія, то
 10. 6. Парі, азартні ставки і ігри
  зауваження. Участь в іграх може бути або метою, або засобом. Це мета для людей, які жадають збудження і переживань, що доставляються їм превратностями ігри, або тих, хто тішить своє самолюбство, демонструючи свої навички і перевагу, граючи в ігри, де потрібно хитрість і компетентність. Це засіб для професіоналів, які, виграючи, заробляють гроші. Участь в іграх, таким
© 2014-2022  epi.cc.ua