Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Показники розподілу доходів

Для визначення ступеня нерівномірності розподілу доходів серед населення країни використовуються різні методи розрахунку. В
Зокрема, функціональний розподіл доходів дозволяє визначити частку відповідного фактора виробництва в національному доході. Класифікація доходів за їх величиною показує розподіл національного доходу між окремими особами та сім'ями. Ці показники можуть бути встановлені і за критеріями приналежності одержуваних доходів до тих чи інших сфер господарської діяльності, професійним, соціальним групам населення тощо
Зупинимося на найбільш широко відомих і апробованих суспільною практикою показниках диференціації доходів населення.
Крива Лоренца являє собою графічний метод визначення відхилень в системі розподілу доходів від лінії абстрактної можливості абсолютної рівності в їх розподілі. Для побудови кривої Лоренца на осі абсцис відкладають частки сімей (у% від загального їх числа) з відповідним відсотком доходу, на осі ординат - частки доходів, одержуваних цими сім'ями. Причому частки вибираються довільно. Однак для побудови лінії абсолютної рівності необхідно точно дотримуватися пропорційний розподіл доходів: певній частці сімей відповідає така ж частка доходів.
У нашому випадку такою часткою є 1/5 (20%) (рис. 33.1).

Рис. 31.1. Крива Лоренца для Росії в 1996р.Як видно, на перші три групи сімей, що складали 60% від загального їх числа в Росії, припадало лише 32,5% всієї суми доходів у країні, тоді як найбільш забезпечена група сімей (п'ята) привласнила з неї 44,7%. Лише четверта група сімей отримує доходи (22%) приблизно пропорційно їх частці в загальній чисельності сімей в країні. Найбільш знедолена група сімей (перша) отримує лише 6,5% всієї сукупності доходів домашніх господарств.
Для оцінки ступеня нерівномірності розподілу доходів між групами населення використовується індекс концентрації доходів (коефіцієнт Джині). Він прагне до нуля в міру вирівнювання рівня доходів серед населення і до одиниці у випадку наростання поляризації суспільства за рівнем доходів.
У 1996 р. в Росії коефіцієнт Джині дорівнював 0,375. Проте офіційний розрахунок коефіцієнта істотно занизив його значення, так як в ньому враховані й ті колосальні суми доходів, що були нараховані працівникам, але не видані їм в 1996 р. Це відноситься до першу чергу до сімей, де основна форма доходу - заробітна плата, т .
тобто до тих 60% населення, на які доводиться і так менше половини доходів, на які вони могли б розраховувати при пропорційній їх розподілі.
Наступним показником диференціації доходів населення є доцільний коефіцієнт, який дозволяє здійснювати зіставлення доходів, в середньому одержуваних найбільш і найменш забезпеченими групами населення (кожна група складає 10% від загальної чисельності населення). У Росії в 1996 р. на частку 10% найбільш забезпеченого населення припадало близько 34% всіх грошових доходів, а на частку 10% найменш забезпеченого населення - 2,6%. В результаті доцільний
коефіцієнт склав 13 (34:2,6), в той час як у промислово розвиненої частини світу він становив від 3 до 6.
Стосовно до російської дійсності 90-х рр.. необхідно враховувати і той факт, що зростання диференціації доходів супроводжувався майновою диференціацією, коли бюрократичні, комерційні та кримінальні кола збагатилися за рахунок перерозподілу, присвоєння значної частини державної власності (майна, квартир, дач, котеджів, машин). Це ще більшою мірою поляризірованних суспільство на багатих і бідних і гостро поставило проблему соціальної справедливості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Показники розподілу доходів "
 1. Лекція 20 Тема: Сукупний дохід НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  показники його вимірювання; - нерівність у розподілі доходів. Проблема бідності і багатства. - перерозподіл доходів. Соціальна політика
 2. 16.2. Розподіл доходу і майнова нерівність
  розподілу доходів, що надходять у розпорядження домашніх господарств. Для вимірювання нерівності в доходах широко використовується статистичний прийом розподілу населення на рівні частки - децили і квінтелі (1/10 і 1/5 частини досліджуваної сукупності). Вимірювання включає зіставлення доходів у верхніх, середніх і нижніх групах. Розподіл доходів по децил, квінтелям відображає ступінь диференціації
 3. Ключові терміни
  розподіл доходу функціональний розподіл доходу Крива Лоренца Економічна мобільність Дискримінація Порівняльна цінність Дилема: бідність чи нерівність Абсолютна і відносна риса
 4. Оцінка будь-якої зміни в розподілі доходів повинна співвідноситися з його причинами.
  Показниках розподілу доходу. 430 Частина 6. Теорія ринку праці КРАЇНА НИЖНІЙ ДРУГИЙ СЕРЕДНІЙ ЧЕТВЕРТИЙ ВЕРХНІЙ квінтіль, у% квінтіль, у% Квінтілій, У% Квінтілій, У% Квінтілій, У% Японія 8,7 13,2 17,5 23,1 37,5 Південна Корея 7,4 12,3 16,3 21,8 42,2 Китой 6,4 11,0 16,4 24,4 41,8 США 4,7 11,0 17,4 25,0 41,9 Великобританія 4,6 10, 0 16,8 24,3 44,3
 5. Диференціація доходів
  показники. Ступінь нерівності доходів відображає крива Лоренца (рис. 28.1), при побудові якої по осі абсцис відкладали частки сімей (у% від загального їх числа) з відповідним відсотком доходу, а по осі ординат - частки доходів розглянутих сімей (у% від сукупного доходу) . Рис. 28.1. Крива Лоренца Теоретична можливість абсолютно рівного розподілу доходу представлена
 6. Глава 14. Результативність суспільного виробництва і національний доход
  розподіл і перерозподіл. Споживання і нагромадження національного доходу Результатом праці мільйонів робітників, селян та інтелігенції є сукупність створених ними матеріальних і духовних благ. Від типу суспільства залежать розподіл працюючих у сферах і галузях народного господарства, створення певної кількості матеріальних і нематеріальних благ, а також розподіл,
 7. Система національних рахунків
  показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний дохід (НД), особистий
 8. Перерозподіл доходів
  показника: наявний дохід і скоригований наявний
 9. 2. Доходи: їх види і показники розподілу
  доходи. Під ними розуміється вся сукупність грошових коштів і матеріальних благ, якими володіє людина, сім'я, соціальна група, населення в цілому. Як видно з визначення, доходи включають в себе вартісну (грошову) і натуральну
 10. 20.2). : Річний дохід СІМ'Ї, В $ ДОЛЯ СІМЕЙ, У% \ До 10 000 8,7 10
  розподілу доходу і п'ятьма відсотками сімей з найвищими доходами. Отримані нами дані дозволяють оцінити рівномірність розподілу со-сукупного доходу в економіці. У разі рівномірного розподілу доходів кожен квінтіль сімей отримував би одну п'яту (20%) доходу. Якби дохід концентрувався у кількох найбагатших сімей, верхня п'ята частина отримай-ла б 100%, а
© 2014-2022  epi.cc.ua