Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Перерозподіл доходів

У зв'язку з тим, що первинні доходи характеризують собою відносини розподілу, що не завершують собою остаточний процес розподілу створеної вартості, виникає необхідність у подальшому перерозподілі доходів. Як механізм такого перерозподілу виступають трансферти - передача грошей, товарів і послуг, замість яких платник не отримує відшкодування вартості переданих їм благ, т.
е. це безоплатні виплати. Трансферти можуть виступати в грошовій або натуральній формі. Поточні трансферти у грошовій формі - це платежі й надходження поточного характеру, що здійснюються у вигляді, з одного боку, податків на доходи і власність, з іншого - виплат з державного бюджету на соціальні потреби, страхові премії, відшкодування і т.д. Поточні соціальні трансферти в натуральній формі являють собою
безкоштовні соціально-культурні послуги, т.
е. неринкові послуги в галузі охорони здоров'я, освіти, культури.
Виходячи з урахування трансфертів у грошовій і натуральній формах, у результаті чого відбувається перерозподіл первинних доходів, з'являється два нових показника: наявний дохід і скоригований наявний дохід.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Перерозподіл доходів "
 1. Глава 14. Результативність суспільного виробництва і національний доход
  перерозподіл. Споживання і нагромадження національного доходу Результатом праці мільйонів робітників, селян та інтелігенції є сукупність створених ними матеріальних і духовних благ. Від типу суспільства залежать розподіл працюючих у сферах і галузях народного господарства, створення певної кількості матеріальних і нематеріальних благ, а також розподіл, перерозподіл,
 2. § 1. Інфляція та її вплив на перерозподіл доходів
  перерозподіл
 3. Перерозподіл доходів
  перерозподілу доходу полягає в тому, що сучасні економічні системи не в змозі автоматично, тільки за рахунок дії механізму попиту та пропозиції та інших ринкових законів і механізмів, без державного втручання забезпечити концентрацію частини багатства не в руках небагатьох громадян, а в основної частини населення, яка сьогодні перебуває в бідності й убогості. Це загрожує
 4. Лекція 20 Тема: Сукупний дохід НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  перерозподіл доходів. Соціальна політика
 5. 67. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ
  перерозподіл і використання. Розподіл доходів складається на етапі формування доходів власників виробничих факторів (функціональний розподіл). Персональний розподіл номінальних доходів є результатом перерозподілу. Проходячи через сімейний бюджет, обсяг душового доходу змінюється залежно від величини і структури сімей, співвідношення утриманців і осіб,
 6. Розрахунок ВВП за джерелами доходів
  перерозподілені, доходи домашніх господарств , підприємств і державних установ. Ці доходи можна розбити на оплату праці (заробітну плату найманих працівників, доходи самостійних працівників, доходи від індивідуальних і сімейних товариств і кооперативів), валовий прибуток (ренту, позичковий і банківський відсоток, підприємницький прибуток, амортизаційні відрахування) і різні види
 7. 24. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ
  перерозподілу доходів є державне регулювання цього процесу. Податкові системи та державні трансферти (грошові і натуральні), системи соціального забезпечення і страхування показують, що держава залучено в широкомасштабну діяльність з перерозподілу доходів. Будь-яка з форм державного регулювання складається з матеріальних, інституціональних і
 8. Глава 28. Доходи населення і соціальна політика
  перерозподіл доходів між окремими категоріями
 9. Чистий внутрішній продукт і національний дохід
  перерозподілу передаються як трансфертів, то отримаємо величину, звану національним розташовуваним
 10. 33.1. ЩО ТАКЕ ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ?
  Перерозподілу доходу на добробут громадян достовірно виміряти важко, однак можна стверджувати, що наявність державних доходів і витрат об'єктивно зумовлено самою природою ринкової економіки і суттєво впливає на перерозподіл ВНП. Вибіркове обстеження домашніх господарств показує, що прямі (наприклад, пенсії) та непрямі державні витрати (освіта, безкоштовне
 11. Контрольні питання
  перерозподілу доходів? 8. Які елементи включає в себе система соціального захисту населення? 9. Що таке рівень життя населення? 10. Які показники характеризують рівень життя
 12. Економічний прогрес і роль держави
  перерозподілу доходів набагато перевищують вигоди тих , кому призначаються перерозподіляються кошти Централізоване планування - всього лише підміна влади ринку політичною владою, що веде до порожньої розтрати ресурсів і економічному занепаду Конкуренція між владою так само важлива, як і конкуренція між фірмами Конкуренція влади між собою і з приватними
 13. 5.2.2. Наслідки інфляції
  перерозподіл доходу між домашніми господарствами і державою. Одержувачі доходу у формі заробітної плати втрачають частину його, оскільки зменшується середня купівельна спроможність заробітної плати. Держава водночас отримує дохід від емісії грошей, що дорівнює різниці між сумою номіналів додатково випущених паперових грошей і витратами їх виготовлення. Держава також
 14. Розподіл
  перерозподілом) через систему податків, субсидій, страхових внесків, наступних виплат з державного бюджету, громадських фондів. Первинне розподіл здійснюється через механізм ринку, процес перерозподілу протікає за активної участі держави. Доходи пов'язані з витратами і споживанням. Якщо сукупні витрати збігаються із сукупним доходом, досягається
 15. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  перерозподілу національного доходу. 8. Що таке тіньова економіка і які конкретні форми її прояву? . 9. Назвіть основні шляхи оптимізації фонду споживання і фонду
 16. 2. Державна політика доходів
  перерозподілі їх через держбюджет шляхом диференційованого оподаткування різних груп одержувачів доходу і соціальних виплат. При цьому значна частка національного доходу переходить від шарів населення з високими доходами до шарів з низькими доходами. Нині всі розвинені країни світу створили системи соціальної підтримки малозабезпечених. Соціальні трансферти - це система грошових або
 17. 20.4. Перерозподіл доходів. Соціальна політика держави
  перерозподілу доходів у змішаній економіці є: державна закупівля товарів і послуг, державні кредити і субсидії, податкове перерозподіл, соціальні виплати та програми. Державна закупівля товарів і послуг являє собою форму державного споживання. Цей спосіб перерозподілу доходів зачіпає головним чином військові замовлення, цивільні будівельні
 18. § 2. Бюджет держави та її роль у перерозподілі та використанні доходів
  доходів та витрат держави. Роль бюджету у розвитку національної економіки неоднозначна в різні періоди історії. При цьому досить чітко можна виділити два етапи. У початковий період розвитку капіталізму держава, як відомо, не втручалася активно в господарську діяльність. Примітно, що в провідних країнах через державний бюджет перерозподілялося від 9 до 18%
 19. 10. НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД, ЙОГО РОЗПОДІЛ І ПЕРЕРОЗПОДІЛ
  перерозподіл. Воно здійснюється через механізм ціноутворення в сфері обігу, сплату різних видів податків до державного бюджету, соціальні витрати держави, внески громадян у громадські, релігійні, благодійні фонди та організації. Наприклад, через державні бюджети в розвинених країнах світу перерозподіляється від 40 до 55% національного доходу. На основі
© 2014-2022  epi.cc.ua