Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Специфіка доходів

Одночасно хотілося б звернути увагу на те, що далеко не всяке надходження грошей господарюючому суб'єкту може бути віднесено до доходів . Зокрема, це відноситься до виручки, пов'язаної з відшкодуванням спожитих засобів виробництва (амортизаційні відрахування), а також з продажем матеріальних або фінансових активів та отриманням позик. Продаж активів свідчить лише про зміну їх форми.

Наприклад, сума, отримана від продажу квартири, будинку, не може вважатися доходом. Таким є лише відсоток, одержуваний на цю суму, якщо вона покладена в банк. Використання частини виручених грошей на споживчі витрати свідчить про їх фінансуванні з заощаджень минулих періодів. Приріст витрат на споживання компенсується скороченням заощаджень.
В результаті загальна величина доходу виявиться рівною нулю.
Що стосується позик, то витрачання їх на споживання не можна розглядати як дохід, так як з ними пов'язано негативне заощадження, що поглинає позитивну величину споживчих витрат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Специфіка доходів "
 1. 1.5. Специфіка російських реформ
  1.5. Специфіка російських
 2. 1.8 Російська економічна школа і її специфіка
  1.8 Російська економічна школа і її
 3. Глава 1. Економічні суб'єкти: сутність, специфіка діяльності та основи формування
  Глава 1. Економічні суб'єкти: сутність, специфіка діяльності та основи
 4. ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
  План: 1. Ринок, його структура, механізм функціонування та особливості становлення в РФ. 2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці. 3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній еко-номіці. Програмна анотація. Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії. Критерії класифікації сегментів ринку. Переважно-ства і негативні
 5. РЕЗЮМЕ
  МЕВ - сфера ринкових відносин між країнами, обумовлених міжнародним поділом праці та економічним відокремленням партнерів. Особливості МЕВ пов'язані з їх специфікою як міжнародних і випливають з особливо великих розмірів господарського простору, обмеженою мобільності факторів виробництва та деяких видів ресурсів, дій спеціальних економічних інструментів. В якості
 6. 2. Приватизація в Росії: підсумки та перспективи
  Російська приватизація протікала в цілому в рамках розглянутих вище загальних тенденцій цього процесу. Разом з тим вона характеризується і значною національною
 7. 2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці
  Найважливіша проблема мікроекономіки - це механізм формуванні-ня цін. Фірма вирішує, що виробляти, як виробляти, для кого, тобто основні мікроекономічні показники - ціни і обсяг виробленої продукції - складаються під впливом законів попиту та про-позиції. Як відомо, попит пов'язує кількість товару з їх ціною. Кількість товару, на яку пред'явлений попит, визначається
 8. Контрольні питання
  1. Як і чому різниться ставлення до інфляції (в умовах трансформації) між «градуалісти» і прихильниками «шокотерапії»? 2. Що лежить в основі розбіжностей в розумінні приватизації між прихильниками «шокотерапії» і їх критиками з числа институционалистов? 3. У чому полягає специфіка підходах інституційних-ним перетворенням в період трансформації у «старих» і «нових»
 9. Контрольні питання
  1. Назоййте основні доданки (вектора) трансформа-ції перехідної економіки. Виділіть взаємозв'язки і суперечності між ними. 2. Які основні специфічні риси відносин, що визначають спосіб розподілу ресурсів і підтримання пропорцій у перехідній економіці? 3. У чому специфіка відносин власності та соціальних цілей в економіці перехідного
 10. Контрольні питання
  1. Розкрийте особливості основних етапів еволюції повоєнної політики зайнятості розвинених країн. 2. Які відмінні Ознаки активної і пасивної політики на ринку праці? 3. Яка специфіка механізму регулювання процесів зайнятості в перехідній російській економіці? , 4. Які роль і функції малого бізнесу та громадських робіт у забезпеченні
© 2014-2022  epi.cc.ua