Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

2. Державна політика доходів


Державна політика доходів є складовою частиною соціальної політики і спрямована на вирішення двох головних завдань: надання прямої допомоги найбільш вразливим верствам населення через систему соціального забезпечення і нейтралізацію інфляційного знецінення доходів і заощаджень населення.
Державна політика доходів полягає в перерозподілі їх через держбюджет шляхом диференційованого оподаткування різних груп одержувачів доходу і соціальних виплат. При цьому значна частка національного доходу переходить від шарів населення з високими доходами до шарів з низькими доходами. Нині всі розвинені країни світу створили системи соціальної підтримки малозабезпечених.
Соціальні трансферти - це система грошових або натуральних виплат населенню, не пов'язаних з його участю у господарській діяльності в даний час або в минулому. Метою соціальних трансфертів є гуманізація відносин у суспільстві, запобігання росту злочинності, а також підтримання внутрішнього попиту.
Держава, організовуючи через бюджет перерозподіл доходів, вирішує проблему підвищення доходів незаможних верств населення, створює умови для нормального відтворення робочої сили, сприяє ослабленню соціальної напруженості і т.
д . Ступінь впливу держави на процес перерозподілу доходів можна виміряти обсягом і динамікою витрат на соціальні цілі за рахунок центрального та місцевих бюджетів, а також розміром оподаткування доходів.
Можливості держави в перерозподілі доходів багато в чому обмежуються бюджетними надходженнями. Нарощування соціальних видатків понад податкових надходжень веде до перетворення їх у потужний фактор зростання бюджетного дефіциту та інфляції. Збільшення соціальних видатків держбюджету, навіть у межах отриманих доходів, веде до надмірного росту податків, здатному підірвати ринкові стимули.
Механізм соціальних трансфертів включає вилучення у формі податків частини доходів у середньо-і високодоходних верств населення і виплату допомоги найбільш нужденним і інвалідам, а також допомоги з безробіття. Держава перерозподіляє доходи також шляхом зміни цін, які встановлюються ринком, наприклад, гарантуванням цін фермерам і введенням мінімальних ставок заробітної плати.
Головний аргумент на користь рівного розподілу доходів полягає в тому, що воно необхідне для максимізації задоволення потреб споживача, або граничної корисності. Основне заперечення проти рівності доходів полягає в тому, що для досягнення цієї мети держава повинна вилучити у вигляді податків частину доходів високооплачуваних сімей та передати їх низькооплачуваним.
Тим самим зменшується прагнення і тих, і інших до максимального збільшення заробітку. В результаті підриваються стимули до продуктивної праці, а отже, знизиться ефективність економіки і народне господарство (за інших рівних умов) ризикує увійти в смугу затяжної стагнації (що і відбулося в СРСР у 70-х - першій половині 80-х рр..).
Перерозподіл доходів від багатих до бідних американський економіст А. Окунь (Оукен) порівняв з «дірявим відром», тобто цей процес неминуче веде до зниження економічної ефективності. Масштаби «витоку» з «відра Окуня» визначаються тим, якою мірою підвищення податків і зростання соціальних трансфертів зменшують обсяги пропозиції праці. У разі якщо еластичність пропозиції праці по заробітній платі висока, підвищення податків з метою збільшення соціальних трансфертів призводить до значного скорочення пропозиції праці в легальному секторі економіки та перетіканню його в тіньовий сектор (де оплата праці не обкладається державними податками).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Державна політика доходів "
 1. 4. Соціальна політика держави
  державного втручання в економіку) активно брати участь у перерозподілі доходів. Як говорилося вище, головними засобами перерозподілу доходів населення є прогресивне оподаткування особистих доходів і система трансфертних платежів. Проте можливості держави в цей період дуже обмежені. По-перше, приватизація об'єктивно веде до скорочення державних
 2. 5. Коріння ідеї стабілізації
  державні витрати, чи то для того, щоб викликати тимчасове зниження ставки відсотка, руйнують всю сферу грошового обігу та засмучують економічний розрахунок. Найпершою метою грошової політики має бути недопущення розв'язування урядом інфляції і створення умов, що заохочують кредитну експансію з боку банків. Однак ця програма сильно відрізняється від плутаних і внутрішньо
 3. 3. Чистий ринкова економіка
  державні укази не будуть примушувати пекаря і шевця забезпечувати його потреби. Перша думка була про те, що з метою змусити фахівців обслуговувати оточуючих громадян вимагається владне втручання. Економісти були вражені, коли виявилося, що ніякого примусу не потрібно. Протиставляючи продуктивність та прибутковість, корисливість і суспільний добробут,
 4. 4. Суверенітет споживачів
  державного регулювання продемонструвало слабкість зроблених спроб. Найбільше, чого вони змогли досягти, це невелика відстрочка найодіозніших заходів. Демагоги витлумачили це положення справ самим дурним чином. Вони говорять нам про те, що саме асоціації банкірів і виробників є справжніми правителями своїх країн і що весь апарат того, що вони називають
 5. 6. Свобода
  державним примусом сильніше, ніж в будь-якому випадку воно обмежується праксиологической законами. Саме це мається на увазі, коли свободу визначають як положення індивіда в ринковій економіці. Він вільний у тому сенсі, що закони і держава не змушують його відмовлятися від автономії і самовизначення більшою мірою, ніж це роблять неминучі праксиологической закони. Він
 6. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  політика може позбавити споживачів більшої частини вигод, які вони могли б отримати з незатрудненное підприємницької діяльності. Але вона не може усунути підприємців як таких, якщо не зруйнує ринкову економіку повністю. Кінцевим джерелом підприємницьких прибутку і збитку є невизначеність майбутнього співвідношення попиту і пропозиції. Якби всі підприємці
 7. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  державним управлінням виробництвом, як це сталося у випадку Банку Англії і з залізними дорогами. Подібні тенденції домінують в комунальному господарстві Америки. Чудові успіхи корпоративного бізнесу не були результатом діяльності управлінської верхівки, працюючої за фіксовану платню. Вони досягнуті людьми, пов'язаними з корпораціями допомогою права власності на
 8. 11. Процес відбору
  державному управлінні. Але в суспільній системі виробництва він підлеглий. Творчий геній може бути прав, зневажаючи комерційний успіх; можливо, він дійсно б домігся успіху в комерції, якби не вважав за краще інші речі. Але дрібні службовці та робітники, що хизуються своїм моральним перевагою, обманюються і знаходять розраду в цьому самообманом. Вони не допускають думці, що не
 9. 12. Індивід і ринок
  державного втручання, найбільш знаменитими прикладами якого є Sozialpolitik [54] імперської Німеччини і американський Новий курс [55]. Законність обов'язки держави захищати менш ефективних виробників від конкуренції більш ефективних є старим оманою. Люди вимагають прийняття заходів у рамках політики захисту виробника, що відрізняються від політики захисту
 10. 6. Монопольні ціни
  державного втручання в ділове життя, він повинен підкорятися існуючому стану ринку. Підприємець в ролі підприємця завжди підпорядкований пануванню споживачів. Інакше йде справа з власниками факторів виробництва і товарів, призначених для продажу, а також, зрозуміло, з підприємцями в ролі власників цих товарів і факторів виробництва. У певних
© 2014-2022  epi.cc.ua