Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

20.4. Перерозподіл доходів. Соціальна політика держави


Ще одним протиріччям у справі розподілу доходів є протиріччя між ефективністю та рівністю, або соціальною справедливістю.
Ефективність є отримання суспільством максимуму можливих благ від використання його обмежених ресурсів.
Рівність означає, що отримані блага справедливо розподіляються між членами суспільства.
Іншими словами, ефективність - економічний «пиріг», а рівність - спосіб «нарізки» його на частини. Постає питання: яке ж розподіл пирога вважати справедливим? Економічна теорія виділяє три підходи до трактування поняття «справедливість»: ринковий, утилітарний і егалітарний.
При ринковому підході рівність розуміється як рівність можливостей, а не як рівність результатів («чистий пирога»). Справедливість встановлюється самим ринком. Це означає, що ресурси дістаються тим особам, які можуть сплатити за них найбільшу ціну і нібито тому найбільш раціонально їх використовувати.
Утилітарний підхід справедливим вважає такий розподіл благ, яке максимізує сумарну корисність всіх членів суспільства.
Егалітарний підхід виходить з того, що всі члени суспільства повинні мати не тільки рівні можливості, а й більш-менш рівні результати. Тому справедливим є рівний розподіл благ між членами суспільства («рівні частки пирога»).
На ділі ефективність і рівність вступають в конфлікт.
Ефективне виробництво («збільшений пиріг») не означає, що кожен отримає рівну з іншими зрослу частку. Справа в тому, що ринкова економіка не гарантує автоматично всім членам суспільства достатню кількість їжі та одягу. На досягнення більш справедливого розподілу економічних благ направляються урядові програми, такі як соціальна допомога, стягування прибуткового податку й ін
Соціальні заходи держави дещо пом'якшують то нерівність доходів, яке виникає на рівні первинної, ринкового розподілу. В економічній теорії існують два підходи по відношенню до соціальних програм держави: «соціальний» підхід і «ринковий». Перший визначає, що суспільство має гарантувати кожному громадянину доходи, що не дозволяють йому опуститися нижче «межі бідності». При цьому допомога повинна бути надана тільки тим, хто її потребує, і повинна бути «під силу» державному бюджету, інакше вона перетвориться на інфляційний чинник і погіршить становище малозабезпечених. Другий підхід заснований на тому, що завдання держави - не доходи гарантувати, а створити умови для підвищення доходів кожного члена суспільства. Перший підхід спирається на принцип соціальної справедливості, другий - на економічну раціональність. Можливо поєднання обох принципів.
Найважливішими методами перерозподілу доходів у змішаній економіці є: державна закупівля товарів і послуг, державні кредити і субсидії, податкове перерозподіл, соціальні виплати та програми.

Державна закупівля товарів і послуг являє собою форму державного споживання. Цей спосіб перерозподілу доходів зачіпає головним чином військові замовлення, цивільні будівельні програми, фінансування капітальних вкладень в державні підприємства. Державна закупівля товарів гарантує підприємцям стабільний ринок збуту і отримання прибутку, сприяє вирішенню проблем зайнятості і добробуту.
Державні кредити і субсидії надаються державою як юридичним, так і фізичним особам за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, а також спеціальних фондів.
Податкове перерозподіл доходів відноситься до непрямого методу регулювання доходів. Цей захід перерозподілу доходів спрямована на досягнення певних соціальних та економічних цілей. Наприклад, податкові пільги використовуються для залучення іноземних інвестицій, розвитку малого бізнесу і т. д.
Соціальні виплати і програми обумовлені циклічним розвитком ринкової економіки, що викликає безробіття і розшарування населення за доходами. Тому держава бере на себе виплату допомоги з безробіття, дитячої допомоги, пенсій інвалідам та інші трансферти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.4. Перерозподіл доходів. Соціальна політика держави "
 1. Лекція 20 Тема: Сукупний дохід НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  перерозподіл доходів. Соціальна політика
 2. 10. Сенс грошового відношення
  перерозподілу випливає зі структури цін. Деякі напрямки виробництва стають більш прибутковими, а в інших прибуток падає або виникають збитки. Тим самим робота ринку спрямована на усунення цих широко обговорюваних нерівноважних станів. Збільшивши кількість грошей в обігу, можна відстрочити або перервати це процес пристосування. Але неможливо зробити його зайвим чи менш
 3. 1. Історичне походження соціалістичної ідеї
  перерозподілу; частка кожної людини повинна дорівнювати часткам всіх інших, а постійна пильність влади повинна забезпечувати збереження цієї егалітарної системи. Ці плани стали нездійсненними, коли з'явилися великі підприємства у виробництві, горнодобича і на транспорті. Не могло виникнути і питання про те, щоб розщепити великі підприємства і розподілити його фрагменти в рівних
 4. Коментарі
  перерозподіл і, 754-761; філософія, 758-759; Конфлікти (і гармонія) інтересів, 623-645 Концептуалізація і розуміння, 52-58 Коперник Микола, 58, 176 Корпоративізм і синдикалізм, 762-770 Корпорації, 283, 289-290, 499сн., 662-663 Корупція, 258, 688 - 689 Непрямий обмін, 65, 192, 373-446 Коен Моріс Р., 39сн., 84сн., 607сн. Короткостроковий період: принцип, 614, 703, 795;
 5. СТАРІННЯ
  перерозподіл ресурсів перетворило престарілих в виборців, зацікавлених в одному питанні (збільшить або зменшить уряд їх пенсії і медичні пільги). У демократіях такі виборці, зацікавлені в одному питанні, надають непропорційний вплив на політичний процес, оскільки їхні голоси не розколюються через розбіжність інтересів в інших питаннях. Потреби і
 6. РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  перерозподіл доходів (71). Ті, хто краще за всіх знайомі з політикою, наші обрані політичні діячі, завжди прагнуть виключити престарілих з бюджетних скорочень; вони вже вирішили, що політичне рішення цього питання неможливо. Але проблему все-таки доведеться вирішувати, тому що ні в якому суспільстві неможливо віддавати престарілим 100 відсотків податкових надходжень. , Жодне суспільство
 7. ЖИТТЯ В УМОВАХ НЕРІВНОСТІ
  перерозподілу доходів, оскільки це не означає більш високих податків для них самих. Податки стосуються інших, а самі вони ототожнюють себе з зовсім іншими класами доходу, ніж їхні американські побратими (у більшості європейських парламентів колишні шкільні вчителі, що представляють соціалістичні партії, настільки ж численні, як юристи в американському конгресі). Якщо ви хочете знайти самі
 8. Податкова система та її принципи
  перерозподілу доходів, виплата пенсій, стипендій, допомоги по безробіттю і т. д.); 5) боротьба з негативними зовнішніми ефектами (екологічна безпека та ін.) Засобами для оплати витрат держави в першу чергу виступають податки. Оскільки послугами держави (які, зрозуміло, не можуть надаватися безкоштовно) користуються всі члени суспільства, то держава збирає
 9. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  перерозподіл через бюджет національного доходу на користь незаможних. Доктрина Кейнса знайшла найповніше втілення в США в політиці президента Ф.Д. Рузвельта, показавши там гарні результати. Говорячи про кейнсианстве, треба підкреслити, що воно означає не тільки захист держсектора і державного втручання взагалі, але являє собою особливу концепцію регулювання економіки. Перш
 10. Три глобальні функції держави
  перерозподілу доходів через податки, а також підтримання непрацездатних, престарілих тощо Крім цього, ринкова економіка не забезпечує повної зайнятості населення, в ній неминуча вимушене безробіття (природною вважається безробіття до 6%), тому регулювання ринку робочої сили, матеріальне забезпечення безробітних - це теж функція держави в ринковій економіці.
 11. 4. Розподіл доходів. Нерівність
  перерозподілу доходів. На макрорівні індивідуальне розподіл означає розподіл національного доходу серед окремих осіб, яке розкриває джерела особистих доходів та їх порівняльні величини. Основним сукупним показником тут виступає дохід приватних осіб або сімейних господарств. Валовий дохід сімейних господарств включає: чисту заробітну плату; допомоги та інші виплати по
 12. Соціально-економічні наслідки інфляції
  перерозподіл інвестицій має стати турботою держави, що означає вже функціонування не ринкової, а командної економіки. Ціни диктують не є ринковий механізм, а директиви, які вказують, який розмір прибутку повинен мати підприємець. Пригнічена інфляція призводить до натурального і зрівняльного розподілу, а отже, зникає економічний інтерес. Заморожені ціни роблять
 13. Податкова система
  перерозподіл створюваного ВВП і бути ефективним інструментом державної економічної політики. Економічні процеси в суспільстві регулюються за допомогою податкових ставок і податкових пільг. Податкові ставки встановлюються у вигляді відсотка, що визначає частку вилучається доходу. Щоб якось пом'якшити податковий прес для окремих платників податків, застосовуються податкові пільги - форма
 14. Тіньова економіка
  перерозподілу. У результаті в Росії сформувалася абсолютно унікальна за міжнародними мірками тіньова економіка. Її основні риси - відхід від податків, втеча капіталів за кордон, подвійна бухгалтерія, «човникова» і бартерна торгівля, приховане безробіття, корупція. Тіньова економіка неоднорідна за своєю структурою. Головними фігурами тіньової економіки є кримінальні елементи
 15. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  перерозподілу національного доходу від одних груп населення до інших, при цьому в безумовному програші опиняються одержувачі фіксованих доходів: бюджетники, пенсіонери, рантьє, студентство; г) завдає шкоди особам творчих, вільних професій , знецінюючи їх великі, але нерегулярні разові доходи; д) підриває зайнятість населення. 4. Крива Філіпса. Зв'язок інфляції з
 16. Тема 50. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ І ПОДАТКИ
  перерозподілу доходів. Принципи раціонального оподаткування, розроблені ще А. Смітом, не втратили актуальність дотепер: Принцип справедливості: податковий тягар має нести все суспільство, а ухилення від податків, створення різних «сірих схем» розрахунків з державою повинно засуджуватися суспільством. Принцип визначеності: податок повинен бути конкретним за величиною, терміну та
 17. Логіка утилітаристів нехитра.
  Перерозподіл одного долара від Пітера до Пола? начает зменшення корисності Пітера і збільшення корисності Пола, але у зв'язку з 'иваніем граничної корисності для Пітера корисність скорочується в меншій-епені, ніж вона зростає для Пола. Таким чином, перерозподіл доходів тдет до зростання сукупної корисності і наближенню до мети утилітаристів. Може здатися, що утилітаристи
© 2014-2022  epi.cc.ua