Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Три глобальні функції держави

Державне втручання в економіку пов'язано з обмеженістю самого ринкового механізму.
Провали (фіаско) ринку (market failures) - це випадки, коли ринок виявляється не в змозі забезпечити ефективне використання ресурсів.
Зазвичай виділяють чотири типи неефективних ситуацій, що свідчать про провали ринку:
1) монополія;
2) недосконала (асиметрична) інформація ;
3) зовнішні ефекти;
4) суспільні блага.
У всіх цих випадках приходить на допомогу держава.
У зв'язку з цим в економічній літературі підкреслюється необхідність виконання державою ще трьох глобальних функцій: ефективність, справедливість і стабільність.
Ефективність. Держава покликана створити такий економічний «фон», використовуючи різні економічні інструменти, який забезпечив би ефективне функціонування виробництва. Зокрема, велике значення має антимонопольна діяльність держави, забезпечення максимально сприятливих умов для дії ринкового механізму, активізації конкуренції. Сучасне госудрство виявилося «вбудованим» в ринкову систему господарювання.
Підтримання дії конкуренції - його найважливіша функція.
Справедливість. Ринок визнає лише один критерій розподілу доходів: підсумок участі в конкуренції на ринку товарів і послуг, капіталів і робочої сили. Тому справедливими будуть вважатися як високі доходи тих, хто досяг успіху у конкуренції, так і низькі тих, хто зазнав невдачі. Чисто ринковий розподіл зовсім не гарантує отримання прожиткового мінімуму. Знадобився певний час, щоб суспільство усвідомило і визнало, що розподіл доходів, справедливе з точки зору ринку, несправедливо в загальнолюдському плані. Зрештою держава взяла на себе функцію перерозподілу доходів через податки, а також підтримання непрацездатних, престарілих тощо Крім цього, ринкова економіка не забезпечує повної зайнятості населення, в ній неминуча вимушене безробіття (природною вважається безробіття до 6%), тому регулювання ринку робочої сили, матеріальне забезпечення безробітних - це теж функція держави в ринковій економіці. Держава до того ж має подбати про зайнятих, гарантувати мінімальний рівень споживання через мінімальну зарплату.

Стабільність. Держава втягується в макроекономічну функцію підтримки економічної стабільності, згладжування циклічної форми розвитку економіки. Проводить воно і антиінфляційну політику.
Крім цих глобальних завдань, держава бере на себе: забезпечення правової основи і соціального клімату, що сприяють ефективному функціонуванню ринкової економіки; компенсацію негативних сторін ринку; підтримку малого та середнього бізнесу; проведення фіскальної політики - вилучення частини доходу господарюючих суб'єктів з метою формування державного бюджету; забезпечення розвитку фундаментальних наукових досліджень; стимулювання розвитку таких напрямків НТП, які вимагають вкладення дуже великих коштів, тривалих термінів окупності і пов'язані з великим ризиком. Це ж стосується розвитку нових галузей з неясними перспективами. Держава також бере на себе вирішення регіональних проблем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Три глобальні функції держави "
 1. КИТАЙ
  трім це питання більш докладно (8). Навряд чи хто-небудь більш оптимістично ставиться до Китаю, ніж я, але зважаючи надоптимістичний оцінок, що з'являються в діловій пресі, слід почати з певної дози реалізму. Минулі відсотки зростання не такі хороші, як здається, а майбутні не будуть так гарні, як минулі. Опубліковані відсотки зростання перебільшують успіхи Китаю. Місцеві чиновники в Китаї
 2. 1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
  триальной системи). Монетаристи, фізіократи і класики розглядали аналізовані ними явища розвивається буржуазного суспільства як природний порядок, залишаючи більшою, як, наприклад, Д. Рікардо, чи меншою (А. Сміт та ін.) ступеня за рамками теоретичного аналізу всі інші відносини. Про теорії перехідної економіки тут не могло бути й мови. Перехідна епоха розумілася в якійсь мірі як
 3. Тіньова економіка
  трия (9,1%), США (8,9%) і Швейцарія (8,0 %). На перший погляд ці цифри відносно невеликі. При перекладі з відносних в абсолютні показники виявляється, що в США тіньова економіка щорічно створює товарів і послуг на 700 млрд дол, в Італії - на 310 млрд, а у Великобританії - на 190 млрд дол Лідером по зайнятості в тіньовій економіці є Італія. У ній зайнято від 30 до 48% чисельності
 4. 1.1. Предмет історії економіки та його еволюція
  чати як істо-рическое узагальнення досвіду історичного розвитку кожного конкретно-го держави. Проте на даному етапі під основним призначенням історії економіки розумілася її ілюстративна роль. В Англії одним з основоположників історії економіки був Ар-Нольде Тойнбі, головна праця якого "Промисловий переворот в Англії в XVIII в." Став одним з перших досліджень британського
 5. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  триальное суспільство »,« суспільство споживання ». Вся сукупність течій, шкіл західної економічної думки, що розвиваються в цей період, умовно поділяється на 1) неокласичну економічну теорію; 2) інституційно-соціологічний напрям, або інституціоналізм; 3) кейнсіанство, а неокласичний напрямок - на монетаризм і неолібералізм. Об'єкт дослідження неокласичної
 6. § 10. Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу
  чати з точки зору носія базисних відносин суспільства. У міру прогресу економічної системи соціальна сторона економічної сутності людини діалектично заперечує біологічну, а громадська форма власності - приватну. Природу людини можна також розглядати з позиції його потреб і устремлінь. Потреби, їх структура, способи задоволення є продуктом
 7. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  три компаній, то в сучасних умовах ця тенденція не обмежується гігантськими корпораціями, а пробиває собі дорогу в їхніх взаєминах з багатьма дрібними і середніми підприємцями - постачальниками окремих деталей . Так, в контрактні відносини з американською автомобільною корпорацією «Дженерал моторі» включено близько 40 тис. таких підприємств. Слідом за розвитком громадського
 8. § 48. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією
  три країни, так і за її межами. Зупинка технологічного процесу в одній ланці викличе негайну реакцію і збій у всій ланцюжку. Тому збалансований розвиток всієї економічної системи неможливо без суворої відповідальності кожного підприємства за результати своєї діяльності. Вивчаючи структуру національного ринку, слід мати на увазі, що більшість дорослого населення в розвинених
 9. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  три типи економічних циклів: великі (довгі хвилі) - 45-60 років; середні - 7-13 років; малі (короткі) - 3-4 роки. Малі цикли пов'язані з відновленням економічної рівноваги на споживчому ринку. При формуванні стійкого дефіциту змінюються галузеві пропорції, створюється нова структура народного господарства шляхом перегрупування всередині сформованих продуктивних сил.
 10. § 68. Роззброєння - ключ до вирішення глобальних проблем
  лися 40% населення планети і майже всі промислове виробництво, основний економічний потенціал людства. Якщо хтось і вціліє, то навряд чи зможе вижити в умовах радіації рівень якої буде в п'ять разів вище тієї дози, яку отримали жителі Хіросіми і Нагасакі. Застосування зброї масового ураження носить глобальний характер. Це означає, що воно не може бути локалізованим
© 2014-2022  epi.cc.ua