Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

24. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ

Головним каналом перерозподілу доходів є державне регулювання цього процесу. Податкові системи та державні трансферти (грошові і натуральні), системи соціального забезпечення і страхування показують, що держава залучено в широкомасштабну діяльність з перерозподілу доходів.
Будь-яка з форм державного регулювання складається з матеріальних, інституціональних і концептуальних складових. Соціальне регулювання не є винятковим привілеєм держави. Воно охоплює не тільки перерозподіл доходів, а й інші показники рівня життя. Об'єктами соціального регулювання є охорона навколишнього середовища та захист прав споживача. Соціальне регулювання здійснюють ділові одиниці, профспілки, церква. Матеріальне підставу державного регулювання залежить від обсягу виробництва і тієї його частки, яка перерозподіляється централізовано, через державний бюджет. Інституційна основа пов'язана з організацією процесу перерозподілу і діяльністю відповідних установ.
Концептуальна основа державного регулювання - це теорія, що набуває статус урядової доктрини.
Альтернативні концептуальні підходи до державного перерозподілу доходів можна звести до проблеми протиставлення рівності й ефективності.
Державний перерозподіл доходів здійснюється через бюджетно-фінансове регулювання. Держава відповідно до пріоритетів соціальної політики і діючими соціальними програмами надає соціальні виплати у формі грошових і натуральних трансфертів. Соціальні виплати і послуги різноманітні. Вони диференційовані за джерелами формування і способам фінансування, умовами надання їх колу одержувачів. Грошові виплати пов'язані з компенсацією втрати доходу внаслідок: повної або часткової втрати працездатності, народження дітей, втрати годувальників або роботи (допомоги з безробіття, і т.д.). Грошові соціальні виплати доповнюються повністю або частково безкоштовними послугами охорони здоров'я, освіти, житлового і транспортного секторів.
Всі соціальні трансферти можуть носити одноразовий характер або виплачуватися періодично протягом встановленого часу. Розмір соціальних виплат може залежати від законодавчо встановлюваного мінімуму душового доходу або заробітної плати. Соціальні трансферти можуть приймати форму податкових знижок. Всі соціальні виплати оформляються в систему соціального страхування та соціального забезпечення, доповнену державної благодійністю.
У країнах з ринковою економікою фінансування цих сфер здійснюється на тристоронній основі, а в країнах з адміністративно-командною економікою - централізовано. Реальні доходи населення формувалися в основному за рахунок зарплати і доходів із суспільних фондів споживання (ОФГГ). Розподіл ОФП здійснювалося на безоплатній або частково платній основі відповідно до кількості і якості трудового внеску в суспільне виробництво, а також з урахуванням нужденності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 24. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ "
 1. ЛІТЕРАТУРА
  державного регулювання доходів населення / Роль держави у становленні та регулюванні ринкової економіки. М.: ІЕ РАН, 1997. Нурієв Р. Ринок праці. Розподіл доходів / / Питання економіки. 1996. № 1. Яковлєв Р. Реформування оплати праці, відродження її основних функцій / / Людина і праця. 1996. № 7. Ереіберг Р. Дж., Сміт Р. С. Сучасна економіка праці. М.: Изд-во МГУ,
 2. Терміни і поняття
  державного регулювання економіки Державний сектор Зовнішні ефекти: позитивні і негативні Коригувальний податок Корректирующая субсидія Питання для самоперевірки 287 Теорема Коуза Ринок прав на заподіяння зовнішніх витрат Громадські товари Провали (фіаско) ринку Справедливість Стабільність Обшее рівновагу
 3. Запитання для самоперевірки
  державного втручання в ринкову економіку? 2. Які функції покликане виконувати держава в економіці? 3. Які способи, методи та інструменти державного регулювання ви знаєте? 4. Охарактеризуйте діяльність державного сектора. 5. Що таке зовнішні ефекти? Наведіть приклад позитивних і негативних зовнішніх ефектів. 6. Що ви розумієте під громадськими
 4. Запитання для самоперевірки
  державного втручання в ринкову економіку? 2. Які функції покликане виконувати держава в економіці? 3. Які способи, методи та інструменти державного регулювання ви знаєте? 4. Охарактеризуйте діяльність державного сектора. 5. Що таке зовнішні ефекти? Наведіть приклад позитивних і негативних зовнішніх ефектів. 6. Що ви розумієте під громадськими
 5. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку та його кордону: податки, до-тації, фіксовані ціни.
 6. Стаття 13. Методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
  державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності шляхом втручання і встановлення різних обмежень органами державної влади Російської
 7. Глава 17. Державне регулювання економіки
  державного регулювання економіки. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція Мета теми - розкрити сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки щодо
 8. 43. Поняття державного регулювання економіки
  державного регулювання економіки, наприклад, в області нерентабельного для ринку виробництва суспільних благ. Потреба у державному регулюванні національної економіки також викликана низкою галузевих і загальногосподарських криз, масовим безробіттям, порушеннями в грошовому обігу, потребою в регулюванні інфляції. Можливість здійснити державне регулювання
 9. 54. Регульовані ринки
  державне регулювання ринку - система методів нормативно-правового, адміністративного та економічного регулювання ринку, яка здійснюється уповноваженими державою органами. Нездатність в деяких ситуаціях ринку до саморегуляції викликає об'єктивну необхідність державного регулювання (наприклад, в області виробництва суспільних благ, регулювання зайнятості,
 10. 4. Форми державного регулювання економіки
  державного регулювання економіки: короткострокове антициклічне регулювання (кон'юнктурна політика) і середньострокове і довгострокове цільове регулювання (воно включає структурну політику і політику загального стимулювання економічного зростання на певну
 11. ЛІТЕРАТУРА
  державного регулювання національної економіки / Всерос. науч. конф. «Державне регулювання національної економіки»: Матеріали пленарного засідання. М.: Діалог-МГУ,
 12. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  державного економічного регулювання економіки? 2. Які основні засоби державного регулювання економіки та державного економічного регулювання економіки? 3. Охарактеризуйте механізм податкового регулювання економіки. 4. Які засоби використовує державу з метою державного стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок?
 13. Інститути державного регулювання перехідної економіки
  державного регулювання. Держава відходить від безпосереднього втручання в господарську діяльність підприємств, що тягне за собою обмеження функцій і поступову ліквідацію галузевих органів управління - міністерств і відомств. Директивне планування трансформується в соціально-економічне прогнозування. Бюджетне і податкове регулювання стає прерогативою
 14. № 99. Сутність неоконсервативного курсу уряду Р.Рейгана і М.Тетчер
  державного регулювання у 70 - х роках. Адміністрація Рейгана вирішила послабити державне регулювання, повернувшись до деякої міри до ринкового регулювання. Це означало насамперед скорочення податків і державних витрат, ослаблення юридичної регламентації бізнесу. Але скоротити державні витрати виявилося значно складніше, ніж податки. Тому найбільшою
 15. Контрольні питання
  державне регулювання економіки? 3. Які цілі і завдання державного регулювання економіки? 4. Які функції держави в ринковій економіці? 5. Що включають в себе адміністративні методи регулювання? 6. Які види економічної політики належать до державного регулювання із застосуванням економічних засобів? 7. У чому сутність прогнозування та
 16. Поняття лібералізація господарського життя
  державний контроль над цінами слабшає, субсидування окремих галузей знижується, а діяльність транснаціональних корпорацій все менше піддається державному регулюванню. Процес зменшення державного регулювання господарської діяльності називається лібералізацією економічної діяльності (дерегуляцією, економічною лібералізацією). Розрізняють внутрішньо-і
 17. Інтелектуальний тренінг і практикум
  державного регуляторів мікроекономіки? 2. Знайдіть правильну відповідь 2.1. Стихійний ринковий регулятор розподілу доходів: а) позитивно впливає на зростання купівельної спроможності населення, б) сприяє зростанню ефективності використання факторів виробництва; в) забезпечує справедливий розподіл благ , створених працівниками виробництва. 2.2. Державний регулятор
 18. Контрольні питання
  державного регулювання в країнах з розвиненою ринковою економікою в останній чверті XX в.? 2. У чому полягають сутність та основні напрямки реформи державної влади в Росії? 3. Які основні завдання державного регулювання в умовах перехідної
© 2014-2022  epi.cc.ua