Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

10. НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД, ЙОГО РОЗПОДІЛ І ПЕРЕРОЗПОДІЛ

Національний дохід (НД) - це чистий продукт суспільства, або новостворена вартість. Загальновизнано, що національний доход створюється у промисловості, сільському господарстві, будівництві, на транспорті, в торгівлі і громадському харчуванні (частково), у сфері зв'язку (частково).
Його образно називають «національним пирогом», який потрібно розділити між різними верствами суспільства, соціальними групами та окремими індивідами.
Розподіл національного доходу в широкому розумінні охоплює всі сфери суспільного виробництва: безпосереднє виробництво, розподіл, обмін і споживання.
На стадії розподілу необхідний і додатковий продукт розпадаються на первинні доходи у вигляді заробітної плати, прибутку, відсотків, ренти, дивідендів, орендної плати та ін Їх поділяють на трудові та нетрудові.
До трудових належать доходи, створювані працівниками на підприємствах і в галузях і надходять у їх індивідуальне розпорядження у формі заробітної плати, а також доходи працівників міста і села від індивідуальної трудової діяльності та підсобного господарства.

До нетрудових, джерело яких - додатковий продукт, відноситься частина прибутку підприємців, відсоток, рента, прибуток власників торговельного капіталу та ін
При цьому частина прибутку, створювана продуктивним працею підприємця, вважається трудовим доходом, а нетрудових - лише частина присваиваемой ним прибутку, що перевищує кількість і якість його управлінської праці, витрат, пов'язаних з організаторською діяльністю. Що стосується ренти, то до нетрудових доходів можна віднести тільки абсолютну ренту.
Після розподілу національного доходу відбувається його перерозподіл. Воно здійснюється через механізм ціноутворення в сфері обігу, сплату різних видів податків до державного бюджету, соціальні витрати держави, внески громадян у громадські, релігійні, благодійні фонди та організації.
Наприклад, через державні бюджети в розвинених країнах світу перерозподіляється від 40 до 55% національного доходу. На основі перерозподілу національного доходу формуються вторинні або похідні доходи, такі як пенсії, стипендії, зарплата військовослужбовцям, працівникам правоохоронних органів, допомогу багатодітним сім'ям і т.
д.
Основним джерелом вторинних доходів є податки. Так, із заробітної плати середнього американського працівника близько 33% вираховується у формі податків.
Перерозподіл національного доходу здійснюється за офіційними (видимим) і неофіційними (невидимими) каналами.
У першому випадку це відбувається через механізм оподаткування, добровільні внески в різні фонди, а також через механізм ціноутворення, коли держава або компанії (як правило, великі) офіційно повідомляють про те, що ціни на певну групу товарів і послуг будуть підвищені на стільки-то відсотків. Така практика поширена в розвинених країнах світу.
У другому випадку уряд і компанії про це офіційно не повідомляють, а здійснюють незначне, але неодноразове підвищення цін. Це призводить до поступового зниження життєвого рівня населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД, ЙОГО РОЗПОДІЛ І ПЕРЕРОЗПОДІЛ "
 1. Глава 14. Результативність суспільного виробництва і національний доход
  національного доходу, його розподіл і перерозподіл. Споживання і нагромадження національного доходу Результатом праці мільйонів робітників, селян та інтелігенції є сукупність створених ними матеріальних і духовних благ. Від типу суспільства залежать розподіл працюючих у сферах і галузях народного господарства, створення певної кількості матеріальних і нематеріальних благ, а
 2. Розподіл
  національний, номінальні і реальні, валові й чисті , виплачувані і наявні доходи. Первинне розподіл (за факторами) не завжди справедливо з соціальної точки зору і недостатньо ефективно з економічної. Тому воно доповнюється вторинним розподілом (перерозподілом) через систему податків, субсидій, страхових внесків, наступних виплат з державного бюджету,
 3. Лекція 20 Тема: Сукупний дохід НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  доходи населення та їх джерела; - рівень життя населення і показники його вимірювання; - нерівність у розподілі доходів. Проблема бідності і багатства. - перерозподіл доходів. Соціальна політика
 4. 33.1. ЩО ТАКЕ ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ?
  Національного доходу перерозподіляється від відносно багатих до відносно бідним. Податок (tax)? обов'язковий платіж, збір, що стягується державою або місцевими органами влади з громадян (фізичних осіб) або фірм (юридичних осіб) на основі спеціального законодавства. Високі податки знижують особистий дохід багатих сімей. Таким чином, хоча нерівність у розподілі доходів і зберігається,
 5. Чистий внутрішній продукт і національний дохід
  національний дохід (НД). Перший показує розмір доходу постачальників економічних ресурсів за надані ними землю, робочу силу, капітал, підприємницькі здібності і знання, за допомогою яких створений ЧВП. Якщо до ЧВП додати сальдо факторних доходів, то отримаємо чистий національний дохід. Це сума первинних доходів країни. Якщо до них додати сальдо тих доходів, які в процесі
 6. Основні структурні елементи системи національних рахунків
  національних рахунків використовується система подвійного запису за методом бухгалтерського обліку. Метод побудови системи національних рахунків полягає у відображенні всіх економічних процесів як сукупності двосторонніх операцій, скоєних контрагентами. Національне господарство представляється у вигляді замкнутої моделі; економічна діяльність суб'єктів розписується по рахунках як потоки доходів і
 7. 7. СИСТЕМА національне рахівництво
  національних рахунків являє собою баланс взаємопов'язаних показників, що характеризують виробництво, розподіл, перерозподіл і кінцеве використання кінцевого продукту і національного доходу. В основі побудови системи національного рахівництва (СНР) лежить концепція «господарського кругообігу», стрижнем якої є економічний оборот. В системі національного рахівництва
 8. 50. Теорія добробуту (розподілу суспільного продукту)
  національного доходу (національного дивіденду). До нього він відносить все те, що люди купують на свої грошові доходи, а також послуги, що надаються людині. Національний дивіденд - це потік товарів і послуг, вироблених в суспільстві протягом року - це та частка доходу суспільства, яка може бути виражена в грошах: товари та послуги, що входять до складу кінцевого споживання. Для вирішення цього
 9. Глава 28. Доходи населення і соціальна політика
  доходів між різними верствами населення. З метою пом'якшення цієї нерівності держава проводить соціальну політику, головним змістом якої є перерозподіл доходів між окремими категоріями
 10. 53. ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ
  національного доходу, фінанси сприяють трансформації пропорцій, що виникли при первинному розподілі національного доходу, в пропорції його використання. Кінцева мета розподілу і перерозподілу національного доходу і валового внутрішнього продукту, що здійснюється за допомогою фінансів, полягає у розвитку продуктивних сил, створенні ринкових структур економіки, зміцненні держави,
 11. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  національний дохід? 3. Охарактеризуйте структуру національного багатства. 4. Яка відмінність між народногосподарської, соціальною та економічною ефективністю? 5. Якими показниками вимірюється ефективність суспільного виробництва? 6. Які види праці є продуктивними? 7. Охарактеризуйте механізм перерозподілу національного доходу. 8. Що таке тіньова економіка і
© 2014-2022  epi.cc.ua