Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

7. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНЕ РАХІВНИЦТВО

Система національних рахунків являє собою баланс взаємопов'язаних показників, що характеризують виробництво, розподіл, перерозподіл і кінцеве використання кінцевого продукту і національного доходу. В основі побудови системи національного рахівництва (СНР) лежить концепція «господарського кругообігу», стрижнем якої є економічний оборот.
В системі національного рахівництва визначаються кількісні значення найважливіших макроекономічних показників. Для цього по кожному з економічних суб'єктів і народному господарству в цілому складається система функціональних рахунків, що відображають участь даного суб'єкта в наступних господарських процесах:
- виробництві матеріальних благ і послуг;
- освіті доходу;
- розподілі доходу;
- перерозподілі доходу;
- використанні доходу;
- зміну майна;
- кредитуванні та фінансуванні.
Хоча найбільш часто як показника сукупного доходу використовується валовий національний продукт (ВНП), в системі національного рахівництва застосовуються і інші показники доходу, що відрізняються від ВНП по деяких компонентах.

Чистий національний продукт можна отримати з ВНП, віднімаючи з нього амортизаційні відрахування (вартість зносу основного капіталу).
Чистий національний продукт=ВНП - а / о,
де а / о - амортизаційні відрахування; ЧНП=C + NI + G + NE,
де NI - чисті інвестиції=I - а / о.
Непрямі податки на бізнес - це різниця між цінами, за якими купують товари споживачі, і продажними цінами фірм. Це податок на додану вартість, акцизні збори, імпортні мита, податки на монопольні види діяльності і т. д.
Якщо з ЧНП відняти чисті непрямі податки на бізнес, тобто непрямі податки за винятком субсидій бізнесу, отримуємо національний дохід - показник, який представляє сумарний дохід усіх жителів країни.
Національний дохід=ЧНП - к / н,
де к / н - непрямі податки.
Показник особистого доходу виходить шляхом вирахування з національного доходу внесків на соціальне страхування, нерозподіленого прибутку корпорацій, податків на прибуток корпорацій і додавання суми трансфертних платежів. Необхідно також відняти чистий відсоток і додати особисті доходи, отримані у вигляді відсотка, в тому числі відсоток по державному боргу.

Особистий дохід позначається PI. Наявний особистий дохід обчислюється зменшенням особистого доходу на суму прибуткового податку з громадян та деяких неподаткових платежів державі:
DI=PI - T,
де T - податки.
Наявний особистий дохід використовується господарством на споживання і заощадження.
Споживання (С) - найважливіша і найбільша складова частина ВНП.
Заощадження (S) визначаються як доход за вирахуванням споживання.
Валовий національний наявний дохід виходить шляхом підсумовування ВНП і чистих трансфертів за кордону (дарування, пожертвування, гуманітарна допомога та ін.) за вирахуванням аналогічних трансфертів, переданих за кордон. Валовий національний наявний дохід використовується для кінцевого споживання і національного заощадження.
« Попередня Наступна"
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. СИСТЕМА національне рахівництво "
 1. Система національних рахунків (СНР)
  систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки. Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної політики держави, економічного прогнозування, для міжнародних зіставлень національного доходу. Національне
 2. Лекція 13 Тема: ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ макроекономічної політики. Національне рахівництво
  система макроекономічних показників; - відтворювальні та галузеві пропорції національного господарства; - роль і функції національного
 3. 13.6. Національне рахівництво: балансовий метод, метод системи національних рахунків
  системи національного рахівництва (СНР). СНР - це спеціальні таблиці і баланси, в яких відображено, з одного боку, наявність ресурсів, з іншого - їх використання. Національне рахівництво має свою історію. Економісти давно зрозуміли, що дослідження економіки неможливо без зіставлення доходів і витрат, без балансу. Першу спробу розробити баланс зробив в 1758 р. Франсуа Кене
 4. Система національних рахунків (СНР)
  систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки. 2. Показники функціонування національної економіки 299 Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної політики держави, економічного
 5. Терміни і поняття
  національної економіки Агреговані ринки макроекономіки Теорія відтворення суспільного капіталу I, II, III, IV підрозділу суспільного виробництва Питання або самоперевірки 319 Модель економічного обороту (кругообіг доходів і витрат) Національне рахівництво Валовий суспільний продукт (ВОП) Кінцевий суспільний продукт
 6. Глава 2 ВИМІР НАЦІОНАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА
  система показників, які забезпечують чітке уявлення про стан національної економіки. Макроекономічні показники дозволяють оцінити розвиток економіки, відобразити ефективність макроекономічної політики, що проводиться урядом. З історії економічних вчень відомо, що багато вчених-економісти тим чи іншим способом оцінювали економіку своєї країни. Вперше у світі англійська
 7. Проте при здійсненні угод на федеральному рівні проведення попередніх розрахунків
  систему національних збережемо-ний, створюючи загрозу нашому майбутньому. Однак, коли пізніше уряд розпродало цінні папери з інвести-ційного портфеля асоціації, виник-ший було «дефіцит» чудесним обра-зом зник. А ось інша проблема: відсутність окремих рахунків для бюджетних ка-капіталовкладень. Якби федеральне рахівництво було таким же, як в част-ном бізнесі, воно
 8. 2. Система національних рахунків і її показники
  система взаємопов'язаних статистичних показників, побудована у вигляді рахунків і таблиць для отримання загальної картини економічної діяльності країни. СНС розроблена американським економістом, лауреатом Нобелівської премії С.Кузнеця. Вдосконалений варіант СНР був схвалений Статистичної комісією ООН у 1968р. і був основою національного рахівництва до 1993р. Останній варіант методології
 9. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  системах. 3. Макроекономічна збалансованість на основі ринкових методів господарювання. 4. Національна економіка та її структура. 5. Макроекономічна ефективність. 6. Різноманіття форм власності - одна з важливих передумов ефективної макроекономічної політики. 7. Макроекономічна рівновага і його види. 8. Роль, функції і показники системи національного
 10. У попередньому розділі ми встановили, що заощадження та інвестиції - основні фактори долгосроч-ного зростання ВВП і
  системі національних рахунків. Рахівництво необхідно як для правильного підрахунку доходів і витрат окремої людини, так і для визначення доходів л витрат цілої держави. Наприклад, система національних рахунків предпола-Гаета числення ВВП і багатьох інших економічних показників. Правила національного рахівництва засновані на використанні декількох зажних тотожностей, тобто
 11. 11.2. Система національних рахунків
  система національних рахунків (СНР), яка покликана враховувати не тільки наявність ресурсів, але і їх використання. Теорія національного рахівництва формувалася протягом кількох століть. Найбільш важлива роль у розробці теоретичної основи національного рахівництва в сучасному її розумінні належить Дж. М. Кейнсу. У розробці окремих теоретичних аспектів СНС, а також у
 12. Сенс понять заощадження та інвестиції Багато людей плутають поняття заощаджень та інвестицій або вважають їх
  національного рахівництва, ясно розуміють їх відмінності й підходять до їх викорис-зованию вкрай обережно. Розглянемо простий приклад. Припустимо, що Ларрі заробляє більше, ніж витрачає, а невикористані кошти поміщає на банківський рахунок або поку-Пает на них акції або облігації компаній. Оскільки дохід Ларрі перевищує його споживання, це сприяє зростанню національних заощаджень.
© 2014-2022  epi.cc.ua