Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

У попередньому розділі ми встановили, що заощадження та інвестиції - основні фактори долгосроч-ного зростання ВВП і

У попередньому розділі ми встановили, що заощадження та інвестиції - основні фактори долгосроч-ного зростання ВВП і рівня життя населення. Тому з точки зору макроек-номіки розуміння механізму функціонування фінансових ринків і їх мож-дії на різні події і політичні рішення надзвичайно важливо. У цьому розділі книги в якості відправної точки для аналізу фінансових рин-ков ми виберемо знайомство з ключовими макроекономічними змінними, визначали їх активність. Наша увага буде зосереджена не на функцио-нировании фінансових ринків, а на кількісній оцінці їх параметрів, тобто на системі національних рахунків. Рахівництво необхідно як для правильного підрахунку доходів і витрат окремої людини, так і для визначення доходів л витрат цілої держави. Наприклад, система національних рахунків предпола-Гаета числення ВВП і багатьох інших економічних показників. Правила національного рахівництва засновані на використанні декількох зажних тотожностей, тобто рівнянь, справедливих при будь-яких значеннях що входять у них змінних.
Їх корисно запам'ятати, оскільки вони допомагають зрозуміти взаємозв'язок різних економічних параметрів. Ми розглянемо деякі з тотожностей, що пояснюють макроекономічну роль фінансових ринків. 544 Частина 9. Реальна економіка в довгостроковому періоді Національні заощадження (заощадження) - сукупний дохід економіки за вирахуванням обсягів потреб-лення і державних закупівель. Деякі найважливіші тотожності Згадаймо про те, що валовий внутрішній продукт (ВВП) дорівнює або вартості всіх вироблених товарів і послуг, або сумі витрат на їх споживання. Розмір ВВП (Y) визначається чотирма основними складовими: споживанням (С). інвестиціями (/), державними закупівлями (G) і чистим експортом (NX) Математично це можна виразити таким чином: Y=C + I + G + NX. Дане рівняння є тотожністю, оскільки кожен долар витрат ВВП в його лівій частині знаходить своє відображення в одній з чотирьох складаючи-чих в його правій частині. У цьому розділі ми спростимо аналіз, припустивши, що економіка, яку ми досліджуємо, є закритою, тобто не взаємодіє з іншими економіка-ми.
Зокрема, вона не залучена в торгівлю товарами та послугами з іншими країнами-нами і не вдається до міжнародних операцій запозичення або кредитування. Зрозуміло, будь-яка реальна економіка є відкритою, тобто вона обов'язковий-але взаємодіє з економіками інших держав. (Макроекономічний ана-ліз відкритої економіки ми проведемо у наступних розділах книги.) Проте припущення про закритість вельми корисно, оскільки дозволяє зробити неяк-до важливих висновків, застосовних до економіки будь-якого типу. Більш того, це допу-щення правомерноі відносно до світової економіки в цілому (оскільки межпла-нетная торгівля товарами і послугами поки не отримала широкого поширення) Так як закрита економіка не бере участі в міжнародній торгівлі, показники її експорту та імпорту дорівнюють нулю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У попередньому розділі ми встановили, що заощадження та інвестиції - основні фактори долгосроч-ного зростання ВВП і "
 1. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  попередніх політичних скандалів і тепер занадто слабка, щоб прийняти необхідні рішення. Японія застрягла в стагнації, в очікуванні традиційного після Другої світової війни американського економічного локомотива. Але, як ми побачимо в главі 11, цей локомотив більше не рухається. Коли Америка і Японія говорять один з одним про вирішенні їх проблем дефіциту і профіциту перш, ніж виникне криза,
 2. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  попереднього значення, люди вважають, що мають право говорити про високі або зростаючих процентних ставках. На противагу цим помилкам необхідно підкреслити, що в умовах загального зростання цін (падіння купівельної спроможності грошової одиниці) валову ринкову процентну ставку можна вважати незмінною в порівнянні з періодом в цілому незмінною купівельної спроможності тільки в тому випадку, якщо вона
 3. 3. Конфіскаційному оподаткування
  попереднім станом виробничої діяльності. Хто краще обслуговує публіку, той і отримує максимальні прибутки. Борючись з прибутком, держава свідомо підриває функціонування ринкової економіки. Конфіскаційному оподаткування і ризик Популярне помилка вважати підприємницьку прибуток винагородою за ризик. Підприємець постає у вигляді азартного гравця,
 4. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
  попереднього спаду, в грудні 1994 р. був нижче, ніж у квітні 1993 р., причому річний відсоток його зростання впав з 1,2% в 1993 до 0,6% в 1994 р. Витрати на робочу силу в 1994 р. зростали повільніше, ніж будь-коли за час їх реєстрації, а основний відсоток інфляції (відсоток інфляції, що не враховує нестійких цін на енергію і продовольство) був найнижчий з 1965 р. Річний звіт ОЕСР,
 5. ДЕМОКРАТІЯ ПРОТИ РИНКУ
  чолі 5. Але ці проблеми реальні, і держава загального добробуту відступає. У майбутньому воно не буде вже посередником між капіталізмом і демократією. У міру того, як розширюється розрив між верхом і низом суспільства, а середній шар його звужується, демократичні уряди будуть стикатися з серйозними проблемами нерівній соціально-економічної структури, залишеними без уваги
 6. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  чолі III тому «Капіталу», що для існування абсолютної ренти необ-ходимо дві умови: по-перше, монополія приватної власності на землю, по-друге, наявність в землеробстві більш низько-го органічного будівлі капіталу порівняно з промисловості. Наявність в землеробстві нижчого органічної будови капіталу призводить до того, що при тих же витратах капіталу, при тій же
 7. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  попередніх циклах, так як економічна боротьба робітників у цій фазі може бути більш успішною, ніж в умовах кризи. У фазі промислового підйому від-ходить поліпшення становища робочої аристократії. Отримуючи величезні прибутки, буржуазія охоче викидає на підкуп привілейованої верхівки робочих частину своїх прибутків. Усім цим пояснюється та обставина, що в період про-
 8. Глава 21 «Теорія споживчого вибору» присвячена процесам прийняття рішень індивідом з
  главі 22 «Як вимірюється національний дохід» обговорюється значення валового внутріш-нього продукту і пов'язаних з ним статистичних показників системи національних рахунків. У главі 23 «Вимірювання вартості життя» аналізується числення та ис-користування індексу споживчих цін. Наступні три глави описують поведінку реальної економіки в долгосроч-ном періоді. У главі 24 «Виробництво та
 9. За допомогою виробничої функції з постійною віддачею від масштабу можна отримати один цікавий результат.
  Чолі. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Назвіть і опишіть чотири основні чинники, визначаю-щих виробник-ність праці. Економічне зростання і політика держави Отже, ми встановили, що рівень життя суспільства визначається його здатністю виробляти товари та послуги, а продуктивність залежить від наявності физиче-ського і людського капіталу, природних ресурсів і технологічних знань.
 10. Як ми бачили в попередньому розділі, заощадження - найважливіший долгосроч-ний фактор, що визначає продуктивність праці. Якби США
  попередньому розділі, заощадження - найважливіший долгосроч-ний фактор, що визначає продуктивність праці. Якби США змогли сяг стимулювати зростання заощаджень, збільшилися б і темпи зростання ВВП і з часом рівень життя американських громадян підвищився б. Інший Принцип Економікс стверджує, що людина реагує на стимули. Грунтуючись на цьому твердженні, багато економістів висловлюють предполо-
© 2014-2022  epi.cc.ua