Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Як ми бачили в попередньому розділі, заощадження - найважливіший долгосроч-ний фактор, що визначає продуктивність праці. Якби США

Як ми бачили в попередньому розділі, заощадження - найважливіший долгосроч-ний фактор, що визначає продуктивність праці. Якби США змогли сяг стимулювати зростання заощаджень, збільшилися б і темпи зростання ВВП і з часом рівень життя американських громадян підвищився б. Інший Принцип Економікс стверджує, що людина реагує на стимули. Грунтуючись на цьому твердженні, багато економістів висловлюють предполо-ються про те, що низька норма заощаджень частково обумовлена податкової політи-кою, не стимулює обмеження поточного споживання. Федеральне правитель-ство США, так само як і уряди багатьох штатів, стягує податки з доходів, отриманих за банківськими вкладами, облігаціями та у вигляді дивідендів по акціях. Розглянемо простий приклад. Припустимо, що житель США набуває трид-цатілетніе державні облігації, що приносять 9% річних, на $ 1000.
У від-присутність оподаткування доходів за облігаціями його початкова сума збережемо-ний зросте за 30 років до $ 13 268. Однак якщо дохід громадянина оподатковується за ставкою 33%, через 30 років його заощадження складуть тільки $ 5743. Така податкова політика значно знижує привабливість заощаджень, а значить, і позбавляє людей стимулу до накопичень. В якості вирішення проблеми багато економістів і законодавці пропонували зміни податкового кодексу з метою підвищення привабливості збережемо-ний. Так, наприклад, Білл Арчер, який очолив в 1995 р. фінансовий комітет Конгресу США, запропонував замінити існуючий прибутковий податок подат-гом на споживання. Такий підхід виключає оподаткування доходів, направ-ляем на заощадження, до того моменту, поки сума заощаджень не буде на-правлена "на споживання. По суті податок на споживання дуже схожий на податок з обороту (з продажу), вживаний в багатьох державах.
Інше, більш розумі-ренное пропозиція полягала в розширенні прав громадян на відкриття спеці-Глава 25. Заощадження, інвестиції і фінансова система 549 вих рахунків, таких як індивідуальні пенсійні рахунки, що дозволяють людям не платити податки з частини своїх заощаджень. А тепер звернемося до рис. 25.2 і подивимося, яким чином стимулювання заощаджень впливає на ринок позику-них засобів. По-перше, на яку криву впливає така політика? Оскільки ос-лабление податкового пресу безпосередньо впливає на підвищення стимулів населення до заощаджень при кожній можливій процентній ставці, воно впливає і на обсяг пропозиції грошей на ринку позикових коштів при кожній ставці відсотка.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Як ми бачили в попередньому розділі, заощадження - найважливіший долгосроч-ний фактор, що визначає продуктивність праці. Якби США "
 1. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії створені лейб-рістскіе партії в деяких домініонах Англії: у Новій Зе-ланд, Австралії і т. д. Англійські лейбористи мають величезний вплив на гер-Манський соціал-демократію. Вони підтримують тісний зв'язок з
 2. У попередньому розділі ми встановили, що заощадження та інвестиції - основні фактори долгосроч-ного зростання ВВП і
  як для правильного підрахунку доходів і витрат окремої людини, так і для визначення доходів л витрат цілої держави. Наприклад, система національних рахунків предпола-Гаета числення ВВП і багатьох інших економічних показників. Правила національного рахівництва засновані на використанні декількох зажних тотожностей, тобто рівнянь, справедливих при будь-яких значеннях входити-дящих
 3. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  якась комбінація країн повинна буде прийняти на себе японський профіцит як свій дефіцит. Яка ж країна або яка комбінація країн решти світу зможе фінансувати такий дефіцит протягом скільки тривалого терміну? Якщо відповідь на це питання - ніяка, а це правильна відповідь, то решта світу скоро повинен буде перестати купувати японську продукцію, як Мексика відразу ж
 4. Лекція 9 - я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  якими вони виступають на поверхні. Вона виходить з ходячих перед-ставлений буржуазних діячів, систематизує їх затасканий-ні й убогі фрази. Для класичної політичної економії характерна науч-ная сумлінність. Маркс це особливо підкреслює на прикладі Рікардо. Вульгарні ж економісти займаються переважно свідомої та упередженої апологією ка-піталізма. Цю рису
 5. Лекція 10-я Нова історична школа
  як в економічній , так і в політичному житті країни. Ідеологічним відображенням цих особливостей прусського шляху розвитку капіталізму в політичній економії і був 133 метод, який проповідували прихильники історичної школи. Потрібно розрізняти справжній науковий історичний метод, який застосовували класики марксизму, і вульгарний, кото-рий характерний для так званої
 6. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  якраз в той період, коли США відділилися від Англії і вели визвольну боротьбу. Гаміль-тон виступив з низкою доповідей і один з перших висунув теорію так званого виховного протекціонізму. Весь-ма характерно, що Гамільтон як ідеолог розвитку капіталізму-ма пропонував ряд заходів для заохочення капіталізму у вигляді високих митних зборів, єдиної грошової системи, створення
 7. Якщо ви влаштуєтеся на роботу програмістом, ви будете отримувати більше, ніж працівник заправної
  як належне, але мало хто здатний пояснити що склався по-рядок речей. Жоден закон не вимагає , щоб програмістам платили більше, ніж працівникам бензоколонок. Жоден з принципів етики не стверджує, що програмісти «заслужили» високу зарплату. Тоді що визначає рівень до-ходу різних професійних груп? Ваш дохід - всього лише «мазок пензлем» на величезній економічної
 8. За допомогою виробничої функції з постійною віддачею від масштабу можна отримати один цікавий результат.
  як впливає на зростання продуктивності праці та рівня життя населення економічна полі-тика держави? 522 Частина 9. Реальна економіка в довгостроковому періоді Значимість заощаджень та інвестицій Рис. 24.1 ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ Діаграма (а) поки-показують зростання ВВП на душу населення в період з 1961 по 1991 р. Діаграма (б) являє відсоток ВВП
 9. Попит на долари визначається вели-чиною чистого екс-порту.
  як для вітчизняного, так і для закордонного покупця. В результаті експорт з США скорочується, а їм-порт в США зростає. Обидві ці причини призводять до падіння чистого експорту. Отже, зростання обмінного курсу веде до зниження попиту на долари на ринку обміну іноземної валюти. На рис. 30.2 наведено графіки попиту та пропозиції на ринку обміну іност-ранной валюти. Крива попиту має
 10. Глосарій
  як основа господарського механізму Ажіо - надбавка до ціни облігації, що утворюється внаслідок її погашення не за номінальною, а за більш високим курсом Акцизи - податки, що включаються в ціну товару і послуги Акції - цінні папери, що засвідчують володіння паєм в капіталі акціонерного товариства і що дають право на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду Акціонерне товариство (АТ) - господарське
© 2014-2022  epi.cc.ua