Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Згадайте, що економісти розрізняють реальну і номінальну процентну ставку.

Згадайте, що економісти розрізняють реальну і номінальну процентну ставку. Під номінальною процентною ставкою розуміється показник прибутковості заощаджень або вартості користування позичкою, а реальна процентна ставка дорівнює номінальній за вирахуванням відсотка інфляції. Так як інфляція викликаючи-ет знецінення грошей, реальна процентна ставка більш точно відображає дохід від заощаджень і вартість позики, а значить, саме вона і визначає рівновагу попиту і пропозиції позикових коштів на рис. 25.1. Надалі в цьому розділі під процентною ставкою ми будемо розуміти її реальне значення. Модель попиту і пропозиції позикових коштів застосовна і для аналізу інших ринків. Так, наприклад, на ринку молока його ціна також буде визначатися равнове-сием обсягу попиту і величини пропозиції, детерминируя поведінку і власників молочних ферм, і споживачів. Подібним чином відсоткова ставка, регулюю-щая попит і пропозицію на ринку позикових коштів, визначає і поведінку людей, що прагнуть зробити заощадження або потребують позикою для інвестування. Тепер ми можемо використовувати модель попиту і пропозиції для аналізу різних напрямів державної політики, що впливає на заощадження та інвестиції.
Для цього ми скористаємося методикою, розглянутою в гол. 4 і що складається з трьох етапів. По-перше, ми з'ясуємо, чи викликає дана політика зсув кривої попиту або кривої пропозиції. По-друге, ми визначимо направ-ня цього зміщення. І нарешті, по-третє, ми використовуємо графічну залежність обсягів попиту і величини пропозиції від показника процентної ставки для дослідження змін положення точки їхньої рівноваги. Рис. 25. T РИНОК ПОЗИКОВИХ ЗАСОБІВ Процентна ставка виконує роль регулятора попиту та пропозиції на ринку позикових коштів. Запропонованого-ються грошових коштів визначає-ся національними заощадженнями (приватні + загально-недержавні), а попит виходить від домашніх господарств та фірм, що беруть позики з метою інвестірова-ня. На графіку рівноважна відсоток-ная ставка становить 5%, обсяг попиту і величина про-позиції позикових коштів врівноважені і рівні $ 1200 млрд. Політика щодо податків, заощаджень та інвестицій: податки і заощадження Американці, у порівнянні з жителями багатьох інших країн, в зокрема Німеччини і Японії, направляють на заощадження меншу частину своїх доходів.
Хоча причини такої відмінності не очевидні, багато американських політиків бачать в цьому серйоз-Частина 9. Реальна економіка в довгостроковому періоді Рис. 25.2 ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ПОЗИКОВИХ ЗАСОБІВ Зміна податково-го кодексу, направ-ленне на заохочення-ня заощаджень, призводить до зміщення кривої пропозиції позикових коштів вправо з положення S1 у положення S2. У результаті рівень рівноважної відсоток-ної ставки знижується, що створює додаткового-тільні стимули для інвестицій. На малюнку відображено зниження равновес-ної процентної ставки з 5% до 4%, що зумовило-ло зрушення рівноважної точки обсягу позику-них засобів у бік збільшення з $ 1200 млрд до $ 1600 млрд. ний привід для занепокоєння. Відповідно до одного з Десяти принципів економіці, рівень життя країни залежить від її здатності виробляти товари та послуги (гл.1).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Згадайте, що економісти розрізняють реальну і номінальну процентну ставку. "
 1. 4. Цілі девальвації валюти
  згадали про паліативу, давно рекомендованому інфляціоністамі. Оскільки профспілки заперечували проти коригування заробітної плати відповідно до стану грошового відношення і цінами на товари, то вони вирішили привести у відповідність з величиною заробітної плати грошове ставлення і ціни на товари. Як їм здавалося, не заробітна плата була висока, а національна грошова одиниця була
 2. Відмінності в наслідках очікуваною і непередбаченої інфляції
  щоб мінімізувати величину падіння реальних доходів. Наприклад, робітники можуть заздалегідь зажадати підвищення номінальної ставки заробітної плати, а фірми - передбачити підвищення цін на свою продукцію пропорційно очікуваній темпу інфляції. Кредитори будуть надавати кредити за номінальною ставкою відсотка (R), яка дорівнює сумі реальної ставки відсотка (реальної прибутковості по кредиту - r) і
 3. Процентна ставка
  що з розвитком технічного прогресу відсоток на капітал повинен знижуватися. Технічних прогрес він пов'язував із зростанням органічного складу капіталу -, який повинен знижувати норму прибутку де с - постійний капітал (засоби виробництва); v - змінний капітал (робоча сила, яка має здатність створювати вартість більшу, ніж сама володіє). Так як відсоток, по думки К. Маркса,
 4. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  що сукупний попит на гроші - це функція рівня грошового доходу (PY), a пропозицію грошей є екзогенно фіксованою величиною, тобто встановлюється автономно, незалежно від попиту на гроші. На малюнку відображена залежність попиту на гроші Md від рівня цін (Р). Чим вище рівень цін, тим більший попит пред'являється на гроші. Нахил кривої попиту на гроші залежить від рівня доходу
 5. 31.3 крива сукупного попиту Зниження рівня цін від P1 до P2 збільшуючи-ет обсяг товарів
  згадати, що ВВП (позначаючи- емий символом Y) є сума споживання (С), інвестицій (/), державних закупокЧО) "ї чистого експорту (NX): Y=C + I + G + NX. Кожне з цих чотирьох доданків вносить певний внесок в обсяг сово-купного попиту на товари і послуги. Державні закупівлі розглядаються як постійні, так як вони детерміновані поточною політикою уряду,
 6. Глосарій
  що їм вигідно спеціалізуватися на торгівлі товарами, при створенні яких вони отримують економію на масштабі виробництва Внутрішня норма прибутковості (рентабельності) - відносний показник ефективності інвестиційного проекту Внутрігалузева конкуренція - суперництво між підприємцями, зайнятими виробництвом і реалізацією однакової або взаимозаменяемой продукції Вхідні
 7. 2. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  що призведе до зниження чистого експорту в сукупному попиті на вітчизняні товари і послуги. Всі три чинники пояснюють зворотну залежність між рівнем цін і величиною сукупного попиту (реальним ВВП). Як і в мікроекономіці (теорії попиту та пропозиції) в макроекономічному аналізі необхідно проводити чітке розходження між зміною величини сукупного попиту і зміною в самому
 8. 2. Світогляд і ідеологія
  згадаємо програми всіх партій (як талановито розроблені і опубліковані, так і ті, яких партії реально дотримуються, перебуваючи при владі), то легко виявимо помилковість такого тлумачення. Всі сучасні політичні партії борються за земне благополуччя і процвітання своїх прихильників. Вони обіцяють, що зроблять економічні умови більш устраивающими своїх послідовників. У цьому
 9. 6. Монопольні ціни
  що його виручка збільшиться, якщо зменшення запасу, наявного в розпорядженні його конкурентів, призведе до підвищення ціни, за якою він зможе продати свій запас. Але на конкурентному ринку він не може досягти цього результату. Виключаючи привілеї, отримані за рахунок державного втручання в ділове життя, він повинен підкорятися існуючому стану ринку. Підприємець в ролі
 10. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів , що не мають покриття
  що вони повністю впевнені в можливості обміняти їх на гроші в будь-який час без затримок і витрат. Ми можемо назвати тих, хто поділяє цю впевненість і тому готовий мати справу з заступниками грошей як якщо б вони були грошима, клієнтами банкіра, банку, влади, що здійснюють їх емісію. Не має значення, чи діє емісійний центр відповідно до зразками поведінки, прийнятими в
© 2014-2021  epi.cc.ua