Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

За допомогою виробничої функції з постійною віддачею від масштабу можна отримати один цікавий результат.

За допомогою виробничої функції з постійною віддачею від масштабу можна отримати один цікавий результат. Припустимо, чтох=1 / L. Тоді рівняння приймає наступний вигляд: Y / L=AF {\, K / L, H / L, N / L). Зверніть увагу на те, що Y / L виражає кількість продукції на одного робітника, тобто є показником продуктивності праці. Таким чином, наше рівняння виражає залежність продуктивності праці від величини фізичного і людського капіталу на одного робітника (K / L, H / L), кількістю-ства природних ресурсів на одного робітника (N / L) та рівня розвитку техноло-гии А, то тобто тих основних чотирьох факторів, з якими ми познайомилися в цьому розділі. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Назвіть і опишіть чотири основні чинники, визначаю-щих виробник-ність праці. Економічне зростання і політика держави Отже, ми встановили, що рівень життя суспільства визначається його здатністю виробляти товари та послуги, а продуктивність залежить від наявності физиче-ського і людського капіталу, природних ресурсів і технологічних знань. Звернемося до питання, що займає розуми політиків всього світу: як впливає на зростання продуктивності праці та рівня життя населення економічна полі-тика держави? 522 Частина 9.
Реальна економіка в довгостроковому періоді Значимість заощаджень та інвестицій Рис. 24.1 ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ Діаграма (а) поки-показують зростання ВВП на душу населення в період з 1961 по 1991 р. Діаграма (б) являє відсоток ВВП цих країн, спрямований ними за той же період на інвестиції. Наведені дані свідчать про зв'язок обсягів інвестицій і зростання виробництва. Оскільки капітал відноситься до відтворюваним факторам виробництва, його величина в чому визначається суспільством. Якщо сьогодні економіка вироб-дит більше нових товарів, які використовуються у формі капіталу, її потенціал зростає і завтра вона забезпечить населенню більший вибір товарів і послуг. Таким чином. один із способів підвищення продуктивності праці - збільшення інвести-цій у виробничу сферу. Один кз Десяти принципів економіці свідчить, що людина постійно сталки-ється з проблемою вибору (гл. 1). Даний принцип набуває особливого значення в питаннях накопичення капіталу. Справді, при обмеженості наших ресур-сов будь-яке збільшення інвестицій у відтворення капіталу (машин, будівель, споруд) призводить до скорочення ресурсів, що спрямовуються на виробництво товарів і послуг, що використовуються для поточного споживання.
Іншими словами, що-б суспільство мало можливість спрямовувати більше коштів на розвиток економі-ки, йому доведеться обмежити ресурси, використовувані на поточне споживання, і збільшити накопичення капіталу. Економічне зростання досягається високою ціною і вимагає від суспільства матеріальних жертв в ім'я завтрашнього процвітання. У наступному розділі ми докладніше познайомимося з тим, як фінансовий ринок координує обсяги заощаджень та інвестицій, а також з можливостями дер-жави щодо його регулювання. Проте вже зараз ми можемо відзначити, що дер-дарчий політика заохочення заощаджень та інвестицій - один із шляхів при-ренію економічного зростання, а значить, і підвищення рівня життя населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " За допомогою виробничої функції з постійною віддачею від масштабу можна отримати один цікавий результат. "
 1. Економічне зростання
  допомогою моделі «AD - AS» (рис. 4.1). Рис. 4.1. Економічне зростання (графічна інтерпретація) На рис. 4.1, а крива (тренд) відображає довгострокову тенденцію збільшення реального ВВП. На рис. 4.1, б економічне зростання показаний за допомогою кривої виробничих можливостей (КПВ). Основні види товарів, що виробляються в економіці, - це інвестиційні товари (виробничого призначення) і
 2. 6. Монопольні ціни
  допомогою більш низьких витрат виробництва. Тут знову на допомогу старим фірмам, утворюючим картель, приходять інститути. Патенти дають їм законну монополію, яку ніхто не може порушити. Звичайно, лише частина їх виробничих процесів може бути захищена патентами. Але конкуренту, який не має можливості використовувати ці процеси і виробляти відповідні вироби, це може створити
 3. 4.5. Кредитний консалтинг
  допомога, що надається зовнішніми консультантами, у вирішенні тієї чи іншої проблеми. Основна мета консалтингу полягає в поліпшенні якості керівництва, підвищенні ефективності діяльності компанії в цілому і збільшенні індивідуальної продуктивності праці кожного працівника. У яких випадках клієнти звертаються за допомогою в консалтингову компанію? Згідно з поширеним
 4. Взаємозамінність факторів виробництва
  допомоги фактора / 4, зробити продукту Q} стільки, скільки необхідно для відшкодування чинника і додаткового (додаткового) продукту, який не потрібен для відшкодування фактора Л,. Цей додатковий запас продукту Q назвемо додатковим продуктом. З його виробництвом можливе подальше збільшення виробництва. Звідси випливає висновок: краще використання доходів виробництва є умовою
 5. Тема 16. ІЗОКВАНТА І ІЗОК. РІВНОВАГА ВИРОБНИКА. ЕФЕКТ МАСШТАБУ
  допомогою визначаються бюджетні можливості виробника. Бюджетні обмеження виробника можна розрахувати: C=r + K + w + L, (16.2) де C-бюджетне обмеження виробника; r-ціна послуг капіталу (годинна орендна плата); K-капітал; w-ціна послуг праці (годинна оплата праці); L-працю. Навіть якщо підприємець використовує не позикові, а власні кошти - це все одно витрати
 6. § 27. Підприємства та їх основні види
  допомоги членам кооперативу. Найбільш ефективний вид підприємств у розвинутих країнах світу - народні підприємства, оскільки в них ліквідується антагонізм між працею і власністю, економічною владою, управлінням власністю, відкриваються найбільші можливості для розвитку творчих, організаторських, інтелектуальних і фізичних сил людини. Такі підприємства є основним
 7. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
  допомогу працівникам у реалізації їх цілі в межах цілей і цінностей компанії, виходячи при цьому з принципу пріоритетності інтересів конкретної людини, а не всієї організації. Кількість цінностей знаходиться в прямо пропорційній залежності від рівня складності організації, їх необхідно постійно уточнювати відповідно до зміни соціальної ситуації. Таке уточнення здійснюється в
 8. 3. Економіка в релігійному світосприйнятті
  допомогою якого можна було б судити, яка пропорція обміну справедлива, а яка - ні. Ясної відповіді у нього не вийшло, проте пошуки в цій області вплинули на весь подальший розвиток економічної думки. Міркування Аристотеля можна резюмувати наступним чином: - обмін відбувається, якщо тих, хто обмінюється, пов'язує вза імная потреба і якщо те, що підлягає обміну, в
 9. Словник термінів
  допомога іншим підприємствам, депозитні сертифікати, отримані короткострокові векселі. Кредитування - одна з форм фінансового забезпечення відтворювальних витрат, при якій витрати суб'єкта господарювання покриваються за рахунок банківських позик, наданих на засадах платності, терміновості і поворотності. Кредиторська заборгованість - заборгованість, що виникає при розрахунках з постачальниками;
 10. § 2. НАКОПИЧЕННЯ: СУТНІСТЬ І ВИДИ
  допомогою наживи на інфляційних процесах в торговельній справі, широкомасштабної спекуляції грошовими коштами та валютою на фондових біржах, видачі кредитних коштів під надзвичайно високі відсотки, створення фіктивних акціонерних товариств, інвестиційних фондів та т . п. Особливе місце в даному процесі займає кримінальний варіант приватизації. Мова йде про декількох напрямках особистого збагачення з
© 2014-2022  epi.cc.ua