Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Ф. Борисов. Економічна теорія, 1999 - перейти до змісту підручника

§ 2. НАКОПИЧЕННЯ: СУТНІСТЬ І ВИДИ


Розширене відтворення на фірмі означає таке збільшення розмірів капіталу, яке веде до зростання масштабів виробництва, а тим самим до примноження кількості створюваних благ.
У бізнесмена є серйозні мотиви до того, щоб його фірма рухалася вгору по спіралі. Це насамперед - особиста вигода власників (будь то одноосібний власник підприємства, акціонери або члени товариства, кооперативу). Всі вони зацікавлені в розширенні виробництва. Бо завдяки цьому вони отримують можливість не тільки з року в рік підвищувати свій життєвий рівень, а й примножувати належне їм майно виробничого призначення. Робить свій вплив також конкуренція: у ній перемагає той, хто постійно зміцнює свій економічний потенціал. Величина конкуретнов-здатного капіталу - немов планка для стрибків у висоту - весь час піднімається. Наприклад, в США для стійкого положення на ринку зараз треба мати капітали в кілька десятків мільйонів доларів,
Тим часом одного бажання мати більше майна недостатньо. Вся справа тут впирається в необхідність накопичення.
Накопичення: джерела та структура.
Накопичення капіталу - це прирощення грошових і матеріальних коштів, які витрачаються на розширене відтворення. Такого роду додатковий капітал можна назвати "вкладення в майбутнє", оскільки він йде на покращення життя нинішнього і майбутніх поколінь людей. Цілком очевидно: накопичення капіталу не можна ототожнювати з накопиченням скарбів, із заощадженням коштів, що перебувають у спокої.
Накопичення капіталу потребує, природно, в джерелах. На нормально працюючої фірмі найперший джерело-прибуток.
При розширеному відтворенні прибуток розподіляється на дві частини: а) накопичення і б) дохід, що йде на особисте споживання та інші цілі (про них буде конкретно сказано в темі про прибуток). Встановити співвідношення між цими частками прибутку - непроста проблема для її власників.
Тим часом помічено: зі збільшенням розміру капіталів їх власники, як правило, витрачають більше коштів на примноження особистого надбання і на предмети розкоші. Але серед них трапляються і скаредні люди, що економлять на найменшому, з тим щоб більше грошей звернути на активно діючий капітал. Так, американка Генрієтта Грін (1835-1916 рр..) Стала рекордсменкою усіх часів за скупості. Хоча її стан досягло 95 млн.доларів, Грін харчувалася холодної вівсяною кашею і була занадто скупа, щоб її розігріти. Її синові ампутували ногу через те, що вона занадто довго намагалася знайти клініку з безкоштовним медичним обслуговуванням.
Члени акціонерного товариства теж добре знають, що чим більше прибутку виділяється на накопичення, тим менше доходу припадає на кожну акцію, і навпаки. Тому питання про розподіл прибутку за підсумками господарського року стає предметом гострих суперечок акціонерів. Далеко не всі задоволені, коли в якості дивідендів їм вручають не гроші, а нові акції (що передбачено статутом багатьох корпорацій).
Однак, як правило, для накопичення власного прибутку фірмам не вистачає. Тому вони вдаються до іншого його джерела - банківського та іншим видам кредиту. У багатьох розвинених країнах позикові кошти становлять понад половину загальної суми накопичення.
Тепер розглянемо структуру і функції накопичення. Накопичення на підприємстві (Нк), як правило, має таку основну структуру: а) виробниче (Нп), б) невиробниче накопичення (Нн) і в) накопичення, що йде на залучення додаткових працівників і підвищення кваліфікації всіх зайнятих (Нр):
Нк=Нп + Нн + Нр.

Виробниче накопичення (у західній економічній; літературі його називають "інвестиції") витрачається на: а) збільшення кількості засобів виробництва (розширення виробничих площ і будівництво нових будівель і споруд, придбання верстатів, обладнання і т. д.), б) приріст: матеріальних запасів (резервів і страхових фондів). Невиробниче накопичення йде на:
а) приріст фондів невиробничої сфери (житлового фонду підприємства, медичних установ, установ культурно-побутового обслуговування);
б) додаткові витрати на навчання та підвищення кваліфікації працівників (збільшення витрат на навчання робітничим професіям, зростання кваліфікації і перекваліфікацію; зайнятих, що веде до підвищення продуктивності їх праці).
На Заході всі види витрат фірм на невиробниче накопичення, на розширення професійної підготовки кадрів і зміцнення здоров'я працівників отримали назву "інвестиції в людський капітал": деякі великі корпорації навіть платять надбавку до заробітної плати тим працівникам, які регулярно займаються фізичною культурної та спортом, створюють для цього необхідні умови (стадіони, спортивні зали з тренажерами і т.п.). Це економічно виправдовує себе хоча б тому, що зменшуються витрати фірми на страхову медицину.
Отже, ми ознайомилися з сутністю, структурою та функціями накопичення на діючих підприємствах. Однак ми пройшли повз питання про те, як спочатку виникло накопичення капіталу. Це питання, виявляється, являє собою свого роду цікаву загадку.
Первинне накопичення капіталу.
Образно кажучи, капітал можна уподібнити казкової курку, що несе золоті яйця: витрачені спочатку гроші породжують нові гроші (прибуток, що йде на новий капітал).
Питається: що ж з'явилося історично раніше - "курка" (капітал) або "яйце" (накопичення як частина прибутку)?
Перекладаючи істота цього завдання на мову економічної теорії, можна справу представити так. З одного боку, капітал породжує прибуток, а за рахунок її накопичуваної частини збільшується капітал. З іншого боку, накопичення капіталу передбачає прибуток, а вона може з'явитися в результаті функціонування капіталу у виробництві. У підсумку стає очевидно: все це рухається, як кажуть, по замкнутому колу. Як же вибратися з нього?
Вихід знайшов А. Сміт. Він припустив, що звичайному накопиченню капіталу колись передувало "первісне нагромадження", котре з'явилося вихідним пунктом капіталістичної економіки. Таке накопичення сталося, зрозуміло, не з прибутку.
Щоб капіталістичне виробництво могло виникнути, необхідні були дві історичні передумови: по-перше, скасування феодального закріпачення селян і формування великої кількості вільних працівників за наймом і, по-друге, утворення значних сум капіталу у підприємців. У Західній Європі ці процеси проходили в XV-XVIII ст.
Люди накопичували попередню суму капіталу різними шляхами і методами. Так, на Заході широко поширена версія про два типи власників. Одні з них - пусті люди, витрачали свій дохід на особисті потреби. Інші ж - ощадливі господарі: постійно нарощували за рахунок доходу своє майно. Правда, це був повільний процес збагачення.
Потужними факторами, які прискорили первісне нагромадження капіталу, послужили відомі насильницькі, способи збагачення: а) колоніальні війни і хижацька експлуатація населення колоній, б) работоргівля, в) застосування рабської праці на плантаціях і багатьох рудниках по видобутку дорогоцінних металів, г) торгові війни та ін
У ряді країн велику роль у формуванні буржуазії відіграла держава, фінансувати будівництво великих заводів, шахт, рудників, залізниць.
Специфічний характер набуло первісне нагромадження капіталу в сьогоднішній Росії. У нашій країні, зрозуміло, не було потрібно вперше створювати промислові підприємства. Завдання зводилася головним чином до того, щоб змінився власник державних підприємств, та й то не на всіх. Адже переважна частина великих підприємств і об'єднань в ході приватизації залишилася в руках держави або була перетворена на акціонерні товариства. Це звузило сферу освіти приватних капіталів.
Важливою складовою частиною первісного нагромадження капіталу стало утворення великих грошових сум у потенційних бізнесменів. Перші кроки в цьому напрямку були зроблені ще в роки "перебудови". З 1987 р. в країні склалися сприятливі умови для появи перших мільйонерів: у той час брокер на біржі заробляв 1 млн. за 2 тижні, а підприємець у торгівлі та кооперації - за 4 місяці.
Найбільший розмах "сколачивание" капіталів прийняло з початком економічних реформ. Величезні суми були отримані за короткий термін за допомогою наживи на інфляційних процесах в торговельній справі, широкомасштабної спекуляції грошовими коштами та валютою на фондових біржах, видачі кредитних коштів під надзвичайно високі відсотки, створення фіктивних акціонерних товариств, інвестиційних фондів і т.п.
Особливе місце в даному процесі займає кримінальний варіант приватизації. Мова йде про декількох напрямках особистого збагачення за допомогою незаконних способів:
багато керівників підприємств потай від трудових колективів перевели державні кошти (за мізерну ціну) у свою приватну або підконтрольну форму власності;
працівники деяких місцевих комітетів Держкоммайна незаконно продавали об'єкти федеральної власності;
нерідко державні службовці брали хабарі за те, що приватизували майно на аукціонах за свідомо заниженою ціною;
злочинні ділки створювали фіктивні чекові інвестиційні фонди (для ваучерної приватизації) з метою особистої наживи та пограбування вкладників (після збору і продажу ваучерів організатори фондів ховалися) та ін
Можна припустити, що в міру подальшого розвитку економічних реформ будуть звужуватися можливості особистої наживи за рахунок інфляції і спекуляції. Посилення правоохоронної діяльності дозволить зміцнити економічну безпеку держави. У зв'язку з цим все більшого розвитку отримають форми цивілізованого бізнесу. Шлях до процвітання і посилення його конкурентоспроможності лежить через підвищення науково-технічного рівня виробництва та ефективності накопичення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. НАКОПИЧЕННЯ: СУТНІСТЬ І ВИДИ "
 1. 3. Людська праця як засіб
  накопиченого матеріального оснащення майбутнього виробництва. Корисність капітальних благ також залежить від наявного запасу праці. Було б марнотратним використовувати можливості існуючих потужностей, якщо необхідний для цього праця може бути застосований для задоволення більш насущних потреб. Повнота використання компліментарних чинників виробництва визначається наявністю самого рідкісного з
 2. Висновки
  накопичення монополіями і олігополіями небезпечною для суспільства монопольної влади. Відомі закони Шермана (1889), Клейтона (1914), Келлера - Ке-фаувера (1950). Сучасне антимонопольне регулювання зводиться до трьох груп заходів: адміністративно-правовий вплив, адміністративно-економічний і просто економічний вплив, що проводиться державою. Терміни і поняття Конкуренція
 3. Висновки
  накопичення (заощаджень і утворення скарбів), засіб платежу, світові гроші. Від функції міра вартості слід відрізняти масштаб цін - фіксоване законом вагова кількість золота, прийняте в якості одиниці. 3. Грошовий ринок - це ринок грошових коштів, на якому в.результате взаємодії попиту на гроші і пропозиції грошей встановлюється рівноважне значення кількості грошей і
 4. Сутність грошей
  накопичення, заощадження і утворення скарбів. Якщо виробник, продавши свій товар, протягом тривалого часу не купує інший товар, то гроші, вилучені з обігу з метою накопичення, виконують функцію засобу утворення скарбів, тобто збереження вартості. Скарби - це накопичення дорогоцінних металів у вигляді монет, злитків, ювелірних та інших виробів, що належать державі або
 5. § 15. Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція
  накопичення, тому що за них завжди можна купити будь-який товар. Оскільки для придбання дорогих предметів споживання (житло, меблі, автомобіль і т. п.) необхідно накопичити певну суму грошей, то за стабільної грошової одиниці люди нерідко тримають гроші вдома. Коли курс грошової одиниці падає, від них намагаються швидше позбутися, придбати який-небудь товар або уберегти від
 6. § 16. Закони обігу грошей. Інфляція
  накопичення багатства (заощадження, скарби). Якщо потреба в грошах знижувалася, частина їх «випадала» з обігу, перетворюючись на сбе реження; якщо, навпаки, потреба обігу в грошах зростала, то додаткова їх кількість надходило в обіг із заощаджень. Функція грошей як засобу накопичення грала роль приводних і відвідних каналів грошового обігу. Тому в ньому не могло бути
 7. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  накопичення багатства, отримання прибутку, вкладення і накопичення капіталу. Оскільки в античному світі важливу роль відігравав торговельний і лихварський капітал, то'целью торговельної діяльності було необмежену накопичення багатства, постійне збільшення капіталу. Класики політичної економії А. Сміт і Д. Рікардо ототожнювали капітал з накопиченим працею, запасом (машин, інструментів, сировини, одягу,
 8. § 36. Сутність і основні види маркетингу
  накопичення, наявність підсобного господарства), споживчі (якість, дизайн, післяпродажне обслуговування тощо), географічні (сільська чи міська місцевість, природно-кліматичні умови, регіон, країна) і ін Доцільно також дізнатися, які товари та чи інша група споживачів купувала раніше і якими вона користується тепер, в якому районі їй найбільше подобається купувати товари, як
 9. § 43. Бюджетна і податкова системи
    накопичення необхідної кількості грошових фондів для здійснення процесу розширеного відтворення продуктивних сил і, насамперед, головної продуктивної сили - людини-працівника; регулювання державою за допомогою фінансів процесу розвитку економічної системи, зокрема, технологічного способу виробництва та відносин власності. У рамках цієї функції виділяють
 10. § 48. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією
    накопиченням, проміжним і кінцевим продуктами та ін До таких ключових пропорціям належать також співвідношення між окремими елементами продуктивних сил і основними формами власності та ін Попит і пропозиція, механізм їх збалансованості. Які заходи має здійснювати держава, щоб досягти рівноваги цих глобальних величин національного ринку і, насамперед, - попиту і
© 2014-2022  epi.cc.ua