Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Отже, буде дорівнює нулю і складаю-щая чистого експорту в нашому вихідному рівнянні, яке прийме наступний вих Y=C

Отже, буде дорівнює нулю і складаю-щая чистого експорту в нашому вихідному рівнянні, яке прийме наступний вих Y=C + I + G. Таким чином, в закритій економіці ВВП дорівнює сумі споживання, інвестицій і державних закупівель. Щоб наочніше уявити, що це рівняння може сказати нам про роль і місце фінансових ринків, віднімемо С і G з його правої і лівої частини. Ми отримаємо: Y-C-G=I. Ліва частина рівняння (Y-С - G) являє собою доход економіки за вирахуванням обсягів споживання та державних закупівель. Ця величина називаючи-ється національними заощадженнями, або просто заощадженнями, і позначаєте * як 5. Замінюючи У - С - G на 5, ми отримаємо такий вираз: S=I, з чого випливає, що заощадження дорівнюють інвестиціям. Для кращого розуміння сенсу визначення національних заощаджень прове-дем нескладні математичні перетворення. Нехай T позначає різницю сум, які держава стягує з домовласників у вигляді податків і які воно виплачує домашнім господарствам у вигляді трансфертних платежів (пенсії ш інші соціальні допомоги).
Тоді національні заощадження математично мож-но представити або як S=Y-^ CG, або як S=(Y-TC) + (T-G). Хоча обидва ці вирази тотожні один одному (оскільки у другому з низ. T присутній з різними знаками), вони мають на увазі різний підхід до попрілості е-Глава 25. Заощадження, інвестиції і фінансова система 545 лению національних заощаджень. Зокрема, друге рівняння поділяє національні заощадження на дві складові: приватні заощадження (Y - T - С) і державні заощадження (TG). Розглянемо кожну складову докладніше. Приватні заощадження представ-ляють собою дохід домашніх господарств за вирахуванням податків і витрат на потреб-ня. Громадські заощадження рівні різниці доходів держави, напів-чинних у вигляді зібраних податків, і його витрат. Якщо T перевищує G, має місце бюджетний надлишок, тобто доходи уряду перевищують його витра-ти. Перевищення T над G відображає рівень суспільних заощаджень. Якщо ж держава витрачає більше коштів, ніж йому вдається зібрати у вигляді податків (як відбувається в останні роки в США), правомірно говорити про дефіцит бюджету.
У цьому випадку величина громадських заощаджень має знак мінус. Як отримані рівняння пов'язані із ситуацією на фінансових ринках? Ви-ражение 5=/ відображає важливий факт: для економіки в цілому заощадження поса-ни бути рівні інвестиціям. Але одночасно воно ставить і серйозні питання. Який механізм підтримки цієї рівноваги? Що регулює зацікавлений-ність в заощадженнях одних людей і в інвестиціях - інших? Відповіді на ці запитання містяться в принципах функціонування фінансової системи. Справа в тому, що ринок акцій і обліггщій, банки, взаімниефонди й інші її структу-ри визначають значення правої і лівої частин висловлювання 5=/, іншими слова-ми вони формують національні заощадження і направляють їх на національні інвестиції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Отже, буде дорівнює нулю і складаю-щая чистого експорту в нашому вихідному рівнянні, яке прийме наступний вих Y=C "
 1. Валовий внутрішній продукт
  отже: ВВП=ВНП + ЧДІФ. Величина ЧДІФ може бути як позитивною, так і негативною. Вона буде позитивною, якщо належать іноземцям ресурси справили на території даної країни продукції та доходу більше, ніж національні ресурси створили за кордоном. Якщо ж належать громадянам даної країни ресурси в інших країнах виробили продукції і доходу більше, ніж
 2. Чистий експорт і рівноважний уровеньдоходов
  отже, збільшується з E до E '. При передбачуваних досі значеннях всіх величин і коефіцієнтів муль-тіплікатор буде дорівнює 2 і, отже, уровеньдоходов зросте з 300 до 340 дол На рис 28ПІ-зь показано вплив возросшегоекспорта на торговий баланс Крива експорту пе-ремещается вгору. Як ми бачимо з увелічівшейсяразніци між експортом та імпортом, при новомуровне
 3. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  отже, не скорочуючи обсяг виробництва в майбутньому. Збільшення доходу відбувається або в результаті розширення виробництва без зміни технологічних методів виробництва, або в результаті удосконалень в технології, що не були можливі в колишніх умовах нестачі капітальних благ. Саме з цього додаткового багатства випливає надлишок загальної суми підприємницьких
 4. 6. Монопольні ціни
  отже, і відповідного споживання, називається уникненням надлишків, а вплив, спрямований на забезпечення більш високої ціни одиниці товару, стабілізацією. 6. Концепція конкуренції не включає в себе вимогу наявності безлічі конкуруючих суб'єктів. Конкуренція це завжди змагання однієї людини або фірми з іншою людиною або фірмою, незалежно від того, скільки цих
 5. ЕПОХА вузького ТИМЧАСОВОГО кругозір
  отже, менше треба зберігати для здійснення таких проектів. З цієї причини національні інвестиції корельовані з національними заощадженнями, незважаючи на існування глобального ринку капіталів. Деякі інвестиції отримують міжнародне фінансування і тому не залежать від національних заощаджень, але національні інвестиції в високого ступеня корельовані з національними
 6. Інфляція та її показники
  буде дорівнює 1 / Р (це і цінність грошей, виражена в товарах і послугах, на які можуть бути обмінені гроші. Наприклад, якщо кошик товарів і послуг коштує 5 дол (Р=5 дол), то ціна 1 дол складе 1 / Р або 1/5 кошика товарів. Це означає, що 1 дол обмінюється на 1/5 кошика товарів. Якщо ціна кошика товарів подвоюється і вона тепер коштує 10 дол (Р=10 дол), то цінність грошей
 7. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  представлятиме меншу цінність чи меншу значимість для благополуччя суб'єкта, ніж перша одиниця сьомого види потреб. Зменшення ж цінності благ у міру збільшення їх кількості представники австрійської школи пов'язували з " глибоко вкоріненим властивістю людської натури ", коли одного і того ж роду відчуття, повторюючись безперервно, починають доставляти нам все менше і менше
 8. 2. Теорія витрат виробництва
  буде нижче оцінки корисності коні конкретним продавцем, він забере її з ринку, так як корисність її в своєму господарстві оцінює вище. Звідси випливає, що пропозиція обумовлена не реальними витратами, а витратами відмови від інших напрямків використання, включаючи використання самим виробником. Іншими словами витрати являють собою ні що інше, як необхідну плату за відволікання
 9. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  отже, і до зростання виробництва. Але це порушить рівновагу на ринку холоднопрокатното листа і зробить рівновагу на ринку автомобілів тимчасовою. Головний регулюючий механізм в теорії загальної рівноваги Л. Вальраса - зміна структури цін рівноваги. Відповідно до цієї теорії, побудованої у формі системи рівнянь і отримала назву «Закон Вальраса», сукупна сума попиту в народному
 10. 1. Функціональне распределеніедохода
  отже, і вище попит на працю При даному рівні пропозиції праці рав-новесная заробітна плата становить W0. Величина трудового до-ходу дорівнює площі затіненого прямокутника, або, другімісловамі, добутку числа зайнятих та рівня зарплати аналізі загальних принципів, а потім займемося факту-ми. Щоб уникнути зайвих ускладнень ми ис-користуючись в аналізі тільки два фактори виробниц-ства -
© 2014-2022  epi.cc.ua