Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

8. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВВП

При розрахунку ВВП використовуються три основні методи.
Метод доданої вартості
Для правильно розрахунку ВВП необхідно врахувати всі продукти та послуги, вироблені в даному році, але без повторного, подвійного рахунку. Ось чому у визначенні ВВП йдеться про кінцеві товари і послуги.
Ці блага споживаються в рамках домашніх господарств і фірм і не беруть участь в подальшому виробництві, на відміну від проміжних товарів.
Якщо у ВВП включити проміжні продукти, використовувані для виробництва інших товарів (борошно, куплена хлібозаводом для випічки хліба), то виходить завищена оцінка ВВП (ціна борошна буде врахована кілька разів).
Виключити подвійний рахунок дозволяє показник доданої вартості, який представляє різницю між продажами фірмами їх готової продукції покупкою матеріалів, інструментів, палива і послуг у інших фірм.
Додана вартість - це ринкова ціна продукції фірми за вирахуванням вартості спожитої сировини і матеріалів. Підсумовуючи додані вартості, вироблені усіма фірмами в країні, можна визначити ВВП, який і представляє ринкову оцінку всіх випущених товарів і послуг.

Метод розрахунку ВВП за витратами
Оскільки ВВП визначається як грошова оцінка кінцевих товарів і послуг, вироблених за рік, остільки необхідно підсумовувати всі витрати економічних суб'єктів на придбання кінцевих продуктів. При розрахунку ВВП на основі витрат або потоку благ (цей метод також називають виробничим методом) підсумовуються наступні величини:
- споживчі витрати населення (С);
- валові приватні інвестиції в національну економіку (Ig);
- державні закупівлі товарів і послуг (G);
- чистий експорт (NX), який представляє різницю між експортом та імпортом даної країни.
ВВП=С + Ig + G + NX.
Метод розрахунку ВВП за доходами (розподільний метод)
ВВП можна представити як суму факторних доходів (заробітна плата, відсоток, прибуток, рента), тобто визначити як суму винагород власників факторів виробництва. У ВВП включаються доходи всіх суб'єктів, що здійснюють свою діяльність в географічних межах даної країни, як резидентів (громадян, які проживають на території даної країни, за винятком іноземців, які перебувають в країні менше року), так і нерезидентів.

В показник ВВП також включаються непрямі і прямі податки на підприємства, амортизація, доходи від власності та нерозподілений частину прибутку. Те, що для одних суб'єктів є витратами, для інших - доходами.
Не всі угоди, здійснені економічними суб'єктами за що розраховується період (за рік), включаються до показник ВВП.
По-перше, це угоди з фінансовими інструментами: купівля і продаж цінних паперів - акцій, облігацій і т. п. Фінансові угоди не мають прямого відношення до змін поточного реального виробництва.
По-друге, продаж і купівля старих речей і благ, що були у вжитку. Їх цінність була врахована раніше.
По-третє, приватні трансферти (наприклад, подарунки), в даному випадку це лише перерозподіл коштів між приватними економічними суб'єктами.
По-четверте, державні трансферти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВВП "
 1. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного конверту», або тендерного ціноутворення. До економічних методів ціноутворення відносять
 2. 20. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІНИ
  методи. Для вибору методу розрахунку ціни враховуються такі чинники, як ступінь новизни товару, стадія життєвого циклу, наявність диференціації товару по якості. При цьому мінімальна можлива ціна визначається собівартістю продукції, а максимальна - наявністю унікальних особливостей у виробі. Також при виборі методу ціноутворення необхідно враховувати внутрішні обмеження (прибуток,
 3. Контрольні питання
  методу розрахунків з податку на прибуток і б) методу розрахунку з податку на прибуток, виходячи з фактично отриманого прибутку. 6. Як класифікуються пільги з податку на прибуток? 7. Які ставки податку на прибуток встановлені в даний
 4. 40. Форми міжнародних валютних і платіжно-розрахункових відносин
  методом. Банки використовують свої закордонні філії або кореспондентські відносини з іноземними банками. Банківські розрахунки супроводжуються відкриттям кореспондентських рахунків ЛОРО (іноземних банків в даному банку) і НОСТРО (даного банку в іноземних). Ці відносини включають порядок розрахунків, розмір комісії, методи поповнення витрачених коштів. Форми міжнародних розрахунків мають
 5. Питання 27. Натуральні, трудові та вартісні показники рівня продуктивності праці
  методами - натуральним, трудовим і вартісним. Якщо облік виробленої продукції здійснюється в натуральних одиницях виміру (штуках, метрах, тоннах і т. д.), то показник рівня продуктивності праці розраховується натуральним методом. У цьому випадку даний показник виражається кількістю штук, метрів, тонн і т. д. продукції, вироблених в одиницю часу: w=Q / T, де Q - обсяг
 6. 15. Показники і методи продуктивності праці
  методом вимірювання продуктивності праці є натуральний метод. Обсяг виробленої продукції визначається в натуральних одиницях (штуках, тоннах, метрах і т. п.) Рівень зроблених робіт в натурально-речовому вимірі є найбільш об'єктивним і достовірним показником продуктивності праці. За допомогою цього методу можна вимірювати і порівнювати продуктивність праці
 7. Контрольні питання
  методами можна розрахувати ВВП (ВНП)? 8. Як пояснити сутність методу розрахунку ВВП потоком витрат? 9. Які пов'язані з ВВП макроекономічні показники ви знаєте? 10. Які макроекономічні індикатори та індекси цін вам
 8. Розрахунок ВВП за галузями
  методом (по галузях), дозволяє виявити співвідношення і роль окремих галузей у створенні ВВП. Наприклад, в 1998 р. валовий внутрішній продукт Росії за сферами і галузями склав, млрд. руб., (%): {Foto110} Розрахунок ВВП за витратами Згідно з другим методом розрахунку ВВП (за витратами, за методами використання) він включає наступні статті: 1. Кінцеві споживчі витрати домашніх
 9. 30. Витратний підхід
  методів оцінки, які засновані на визначенні витрат, необхідних для заміщення або відновлення об'єкта оцінки з урахуванням накопиченого їм зносу Цей підхід грунтується на припущенні, що типовий покупець не заплатить за готовий об'єкт більше, ніж за створення об'єкта аналогічної корисності. При підрахунку витрат на можливе нове будівництво об'єкта оцінки враховуються виключно
 10. 1. Національні та світова валютні системи
  розрахунків країни. У міру розвитку міжнародних економічних відносин на базі національних валютних систем виникає світова валютна система. Міжнародні розрахунки - це розрахунки між державами, організаціями, фірмами та громадянами, які перебувають на території різних країн. У сфері міжнародних розрахунків виникають дві базові проблеми: а) як встановлювати і регулювати співвідношення
 11. Принципи побудови платіжного балансу
  метод дає більш повне розуміння економічних операцій між резидентами і нерезидентами, включаючи в платіжний баланс безготівкові операції. Проілюструємо сказане умовним прикладом. Отже, імпортер набуває за кордоном товари, залучаючи на ці цілі іноземний кредит. У даному випадку імпортер не отримує валюту від нерезидента-експортера. В результаті при складанні платіжного балансу за
 12. 7. Грошовий розрахунок і зміни купівельної спроможності
  методів огорожі економічного розрахунку від впливу змін купівельної спроможності конкретного виду грошей, на якому він базується. Будь-які результати економічного розрахунку і будь-які висновки, зроблені на їх основі, обумовлені мінливістю змін купівельної спроможності під дією грошових чинників. Відповідно до зростання і падінням купівельної спроможності між змінними,
 13. 25. ОТЕЧЕСТВЕННАЯЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА.Л.В. КАНТОРОВИЧ: ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
  методів економічного аналізу. В.К. Дмитрієв - один з перших економістів-математиків в Росії. Його метод обчислення повних витрат праці на виробництво продукції. Теоретичні розробки Е.Е. Слуцького. Роботи економістів-математиків в 20-30-і рр.. Російська основа методу «витрати-випуск» В. Леонтьєва. Розробка балансових методів аналізу економіки. Розробка Л. В. Канторовичем
 14. Недоліки системи бухгалтерського обліку. Вплив на капіталовкладення
  методи обліку не дозволяють помітити такі важливі зрушення у виробництві, як поліпшення якості, велику гнучкість, більш короткий час розрахунків за зовнішньоторговельними операціями, менші виробничі запаси, краще використання площ. Внаслідок цього стає складно обгрунтувати необхідність капіталовкладень в новітню технологію - поки ми використовуємо застарілий "метр" традиційної бухгалтерії
© 2014-2022  epi.cc.ua