Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

11. ФОНД НАКОПИЧЕННЯ І ФОНД СПОЖИВАННЯ

В результаті розподілу та перерозподілу національного доходу створюються кінцеві доходи, які використовуються для споживання і накопичення. Накопичення є необхідною умовою розширеного відтворення всіх елементів економічної системи: технологічного способу виробництва, відносин власності та господарського механізму.
Матеріальна основа такого відтворення - виробництво зростаючого обсягу матеріальних благ і послуг.
Національний дохід, який йде на споживання і накопичення, не збігається з величиною створеного національного доходу. Останній зменшується на суму втрат.
Крім того, використаний національний дохід може відрізнятися від створеного на величину сальдо зовнішньоторговельного балансу. Якщо країна імпортує більше товарів і послуг, ніж експортує, то використаний національний дохід буде більше, ніж створений, і навпаки.
Велике значення для збільшення національного доходу, прискорення соціально-економічного прогресу і розширеного відтворення економічної системи має оптимальне співвідношення між споживанням і накопиченням національного доходу.

Між ними постійно існує суперечність. З одного боку, надмірно великий фонд споживання не дає можливості будувати нові заводи, фабрики, впроваджувати нову техніку і технологію, розвивати науку, освіту, з іншого - надмірне накопичення частини створеного національного доходу стримує споживання населення, зростання його особистих доходів, що підриває стимули до праці, формує тип економіки, що не орієнтованої на задоволення потреб та інтересів населення, тобто витратну економіку.
Співвідношення між споживанням і накопиченням вважається оптимальним у пропорції 75:25.
Основне джерело нагромадження - додатковий продукт. Він використовується для розширеного виробництва, будівництва об'єктів соціального та культурного призначення, а також для створення страхових запасів і громадських резервів.
Для розширеного виробництва потрібно виготовити не тільки таку кількість засобів виробництва, яке піде на оновлення зношених протягом року засобів і предметів праці (фонд заміщення), але і їх певний надлишок для будівництва нових фабрик, заводів і т.
д.
Оскільки на збудовані нові фабрики і заводи необхідно залучати додаткову кількість працівників, то з фонду нагромадження частину коштів слід спрямувати на виробництво додаткових предметів споживання.
За рахунок фонду нагромадження здійснюється виробниче і невиробниче накопичення.
Перше використовується для будівництва нових заводів, виробничої інфраструктури, оснащення діючих підприємств технікою та ін
Друге здійснюється з метою будівництва житлових будинків, закладів освіти, охорони здоров'я, культури. Воно передбачає також виробництво додаткових предметів споживання для працівників, які будуть працювати в цій сфері, а також витрати на їх підготовку та перекваліфікацію.
Основним елементом фонду нагромадження є виробниче нагромадження, тому його норма - найважливіша частина сукупного накопичення. У структурі виробничого накопичення провідна роль належить амортизаційному фонду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11. ФОНД НАКОПИЧЕННЯ І ФОНД СПОЖИВАННЯ "
 1. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ
  ЮНІСЕФ - одна з програм допомоги системи ООН, створена в 1946 р. з метою організації допомоги дітям в зруйнованій війною Європі. Поступово функції ЮНІСЕФ змінювалися, розширювалися, його діяльність стала орієнтуватися на надання допомоги дітям країн, що розвиваються. Фонд фінансується як з добровільних надходжень (внесків), так і пожертвувань громадських організацій та окремих
 2. 30.7 . Інші федеральні позабюджетні фонди
  фондів існує ряд інших-соціальних, економічних і науково-технічних. До них, зокрема, відносяться: - Федеральний фонд соціальної підтримки населення; - Федеральний фонд підтримки малого підприємництва; - Державний фонд конверсії; - Фонд сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері. Ці фонди були утворені різними правовими актами.
 3. Фонд обов'язкового медичного страхування Російської Федерації
  фонд і незалежні територіальні фонди. Бюджет Фонду щороку затверджується законом федерального рівня. Нині фінансування Фонду обов'язкового медичного страхування Російської Федерації здійснюється з таких джерел: - надходження від єдиного соціального податку у розмірі, визначеному податковим законодавством; - перерахування з федерального бюджету і бюджетів
 4. Розширене відтворення
  фонд споживання, а й фонд накопичення. Механізм розширеного відтворення Маркс ілюстрував умовностями чисельними прикладами, прийнявши ряд додаткових припущень: інвестиції здійснюються всередині кожного підрозділу, структура додаткового капіталу (його поділ на постійний і змінний) відтворює сформовані пропорції, у накопичення йде половина додаткової вартості I
 5. Питання 50 Позабюджетні фонди
  фонди - це фонди, створювані поза держбюджету і муніципальних бюджетів. Позабюджетні фонди можна розділити на федеральні і місцеві, соціального призначення (або соціального страхування) та економічні фонди. До фондів соціального призначення в РФ відносяться: - Пенсійний фонд; - Фонд соціального страхування; - Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування; - територіальні фонди
 6. Тема 38. НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД
  фонд споживання населення і фонд накопичення для розширення виробництва, тому він, з одного боку, характеризує рівень добробуту населення в даний час, а з іншого - можливості зростання економіки в майбутньому. Показник національного доходу є провідним елементом системи національних рахунків, в якій відслідковується його розподіл не тільки в домашньому господарстві, а й серед
 7. Контрольні питання
  фонд фінансової підтримки територіальних бюджетів? 4. Які території мають право на отримання трансфертів з фондів фінансової підтримки? 5. Розкажіть про порядок розрахунку трансфертів. 6. Як надаються бюджетні позички на фінансування касових розривів? 7. Покажіть особливості субвенцій як форми надання фінансової допомоги територіям. 8. На яких умовах надаються
 8. 6.3.4. Позабюджетні фонди.
  фонд - форма освіти і витрати коштів, утворених поза федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації. Державні позабюджетні фонди призначені для реалізації конституційних прав громадян на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, соціальне забезпечення у випадку безробіття, охорону здоров'я та медичну допомогу і мають строго цільове призначення.
 9. Стаття 22. Фінансування заходів з сприяння зайнятості населення
  фонд зайнятості) формуються за рахунок обов'язкових страхових внесків роботодавців, обов'язкових страхових внесків із заробітку працюючих, асигнувань при необхідності з федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, включаючи іноземних, інших надходжень ... 2. Розміри обов'язкових страхових внесків до фонду
 10. 5. Національний дохід. ППС
  фонду: фонд споживання - частина НП, забезпечує задоволення матеріальних і культурних потреб людей і потреб суспільства в цілому (на освіту, оборону та ін.); фонд нагромадження - частина НП, забезпечує розвиток виробництва. У СНР визначають зазвичай норму накопичення і частку споживання, але у відсотках від ВВП, а не від НД. Для міжнародних зіставлень і інших цілей зручніше
 11. Кейнсианство
  фонд накопичення; NНД - норма нагромадження в національному доході;? КНД - приріст капіталомісткості національного доходу. Якщо позначити (ефективність капітальних вкладень), то можна записати: {foto117}, (21.7) тобто темпи приросту національного доходу залежать від норми накопичення та ефективності
© 2014-2022  epi.cc.ua