Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

90. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Фінансова стійкість підприємства є головним компонентом її загальної стійкості. Проблема ризику тісно пов'язана з фінансовою стійкістю підприємства, яка дозволяє їй вільно маневрувати грошовими коштами для забезпечення всіх платежів і розширення виробництва. Водночас фінансова стійкість повинна бути оптимальною, так як надлишкова омертвляет кошти і перешкоджає розвитку. Фінансова стійкість може бути внутрішньою і зовнішньою.
На внутрішній обумовлена таким станом і динамікою матеріально-речових і вартісних активів, які надійно забезпечують високий результат роботи.
Зовнішня ж стійкість визначається стабільністю економічного середовища. У фінансовому аспекті загальна стійкість гарантується високою прибутковістю роботи підприємства, що повідомляє йому необхідний запас міцності.
Оцінити загальний фінансовий стан підприємства неможливо якимось одним показником. Це вдається зробити за допомогою декількох груп показників. В їх основі лежать дані бухгалтерської звітності (звітного балансу).
Спочатку можна визначати загальний напрямок зміни балансу за минулий період. Його збільшення в цілому вважається позитивним, а зменшення - негативним ознакою. Динаміку балансу доцільно порівнювати із зміною виробництва, реалізації, прибутку. Їх зростання більш високими темпами свідчить про поліпшення фінансового становища фірми, і навпаки. Важливою характеристикою стану підприємства вважається її фінансова ліквідність. Ліквідність - це здатність покриття зобов'язань наявними активами. Найбільш ліквідні активи - це грошові кошти і вкладення в короткострокові папери. Вони повинні перевищувати по своїй величині найбільш термінові зобов'язання, представлені кредиторською заборгованістю. Швидко реалізованих активи повинні бути більше короткострокових кредитів. Наприклад, дебіторська заборгованість. Повільно реалізованих активи повинні бути більше довгострокових і середньострокових. Важкореалізовані активи більше постійних пасивів. Найбільш узагальнюючим показником фінансової стійкості організації вважається надлишок джерел коштів для формування запасів по окремих елементах балансу.
Зовнішнім проявом фінансової стійкості підприємства є її платоспроможність. Платоспроможність визначається за допомогою:
1) коефіцієнта абсолютної ліквідності, який являє собою відношення суми грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень до суми короткострокових зобов'язань;
2) проміжного коефіцієнта покриття - виходить в результаті ділення сукупної суми грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і дебіторської заборгованості на ту ж суму короткострокових зобов'язань;
3) загального коефіцієнта покриття - це відношення до суми короткострокових зобов'язань сукупної величини запасів і витрат (без витрат майбутніх періодів) і грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень, а також дебіторської заборгованості.
Для всіх цих коефіцієнтів існують граничні значення, перевищення яких свідчить про неблагополучний фінансовий стан фірми і наявності небезпеки банкрутства.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 90. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ "
 1. Стаття 64. Максимальний розмір великих кредитних ризиків встановлюється як відсоткове співвідношення сукупної величини великих ризиків і власних коштів кредитної організації
  ризиків не може перевищувати 25 відсотків власних коштів кредитної
 2. Поняття інвестиційних ризиків та їх оцінка
  оцінки інвестиційного клімату: а) підбір факторів ризику і їх частка в будь-якій системі не можуть бути повністю об'єктивні. Тому доцільно порівнювати оцінки ризику, що даються різними системами; б) при аналізі чинників ризику інвестору доцільно приділяти особливу увагу тим з них, з якими він буде стикатися найчастіше; в) всі вищевказані системи оцінки ділових ризиків недостатньо
 3. 9.2. Кілька слів про ризики
  оцінці ефективності та вироблення рекомендацій за рівнем якості мають місце ризики. Необхідність всебічного дослідження економічних наслідків зміни якості диктується бажанням знизити ступінь ризику при прийнятті рішень щодо встановлення рівня якості. До цього зобов'язують нестійкість конкурентного середовища, кон'юнктура на ринках, коливання платоспроможності споживачів, недостатня
 4. 11.3.3. Зниження ризиків
  оцінки ризиків націлені на те, щоб допомогти потенційному інвестору на початковій стадії інвестиційного проекту, при відкритті фірми за кордоном, а також при вже функціонуючої, коли потрібно рішення про розширення її діяльності на національному ринку, і т.п. Можливі різні методи зниження ризиків: 1) додавання до вартості проекту «премії за ризик» шляхом встановлення певної ставки до
 5. 107. Проектне фінансування
  оцінці його фінансового та економічного становища, включаючи оцінку майна, використовуваного в якості застави, то при проектному фінансуванні основна увага приділяється проектному аналізу. Об'єктом аналізу є проектна документація (насамперед, техніко-економічне обгрунтування проекту), а метою такого аналізу є обгрунтування фінансової та економічної ефективності
 6. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  ризиків.
 7. 11.3.2. Інвестиційний клімат та інвестиційні ризики
  оцінки інвестиційного клімату: по-перше, підбір факторів ризику і їх частка в будь-якій системі не можуть бути повністю об'єктивні, тому доцільно порівнювати оцінки ризику, що даються різними системами, по-друге , при аналізі чинників ризику інвестору треба приділяти особливу увагу тим з них, з якими він буде стикатися найчастіше, по-третє, потрібно враховувати, що системи оцінки ділових
 8. 36 УПРАВЛІННЯ підприємницький ризик
  оцінка ризику; 3) вибір методів; 5) оцінка результатів. Важливо встановити, як впливає на підсумки діяльності даний вид ризику і які наслідки такого впливу. Причому спочатку слід оцінити ймовірність того, що якась подія справді відбудеться, а потім, як воно вплине на економічне становище фірми. У процесі управління ризиком для підприємця досить важливо вирішити питання в тому,
 9. 37 МЕХАНІЗМИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ
  фінансовими ресурсами, а також відомостями про стан і особливості ринку. 5. Диверсифікація: 1) підприємницької діяльності підприємства; 2) портфеля цінних паперів; 3) програми реального інвестування; 4) кредитного портфеля; 5) постачальників сировини, матеріалів і комплектуючих; 6) покупців продукції; 7) валютної корзини підприємства. 6. Страхування ризику - це відносини по захисту
 10. Додаток 3 Перелік обов'язків експортера (А) та імпортера (В) при різних базисних умовах контракту
  ризиків А. 6. Розподіл видатків А.7. Оповіщення покупця А.8. Докази поставки, транспортні документи А.9. Перевірка, упаковка, маркування А. 10. Інші обов'язки Імпортер (В) B.1. Сплата ціни В.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності В.3. Договір перевезення В.4. Прийняття поставки В. 5. Перехід ризиків В. 6. Розподіл видатків В. 7. Повідомлення
 11. 52. РИЗИКИ В підприємництва
  оцінка такого результату і обумовлених ним доходу або втрат. Джерелом ризику є невизначеність господарської ситуації, що виникає через безліч змінних факторів, неповноти інформації про господарські процеси. Загальні підходи до управління ризиком. У зв'язку з тим, що господарська діяльність схильна до ризику, підприємцям необхідно займатися його управлінням. Управління
 12. 9.4. Три головних висновки
  оцінку ефективності якості. Вирішенню таких завдань служить викладений вище метод комплексного дослідження ефективності якості. 2. При оцінці економічної ефективності надійності добре видно одне надзвичайно важлива обставина: економічні наслідки змін якості мають імовірнісний характер. Це означає, що всі події, пов'язані з змінами якості, можуть з деякою
 13. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  оцінки фінансового стану підприємства. Разом балансу носить назву валюти балансу і дає орієнтовну суму коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений баланс, у якому об'єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що підвищує його наочність і дозволяє порівнювати з
 14. Облік ризиків
  оцінки ризиків націлені на те, щоб допомогти потенційному інвестору лише на початковій стадії інвестиційного проекту: при відкритті фірми за кордоном, коли потрібно приймати рішення типу "де" (вибір країни розміщення капіталовкладень), «як» (спосіб проникнення на ринок) і «коли» (залежно від передбачуваного терміну життя проекту); при вже функціонуючій за кордоном фірмі, коли потрібно
 15. Оцінка лісів
  оцінка лісових ділянок та оцінка майнових прав, що виникають при використанні лісів) здійснюється відповідно до Федерального закону від 29 липня 1998 року N 135-ФЗ "Про оціночної діяльності в РФ". Для цілей ЛК може визначатися кадастрова вартість лісових ділянок у порядку, встановленому Урядом
 16. 111. Фінансові кризи
  фінансових криз. До утворення світового господарства фінансові потрясіння охоплювали національні системи окремих країн. У ХХ столітті вони стали набувати міжнародного характеру. Значною мірою фінансові кризи стали відображенням відбуваються структурних змін у світовій господарській системі. Можливості фінансових криз закладені в характері форм руху капіталу і в
 17. 44.6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК РОСІЇ
  оцінці й аналізі. Для зниження своїх валютних ризиків аналітичні відділи комерційних банків займаються прогнозуванням динаміки валютних курсів. Універсального методу прогнозування валютних курсів немає. Тому для зменшення потенційних валютних ризиків ефективно вдаватися до практичних методів їх страхування (хеджування). Методи хеджування валютних ризиків? це фінансові операції,
© 2014-2022  epi.cc.ua