Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС, 2010 - перейти до змісту підручника

11.3.2. Інвестиційний клімат та інвестиційні ризики


Інвестиційний клімат - ситуація в країні з точки зору іноземних інвесторів, що вкладають в її економіку свої капітали.
Інвестиційний клімат складається в залежності від числа факторів ризику, які об'єднують у три групи:
1) соціально-політична ситуація в країні та її перспективи;
2) внутрішньоекономічна ситуація і перспективи її розвитку;
3) зовнішньоекономічна діяльність та її перспективи. Кожен фактор ризику має свою частку й оцінюється в балах.
Тому можна кількісно виміряти як окремі групи факторів ризику, так і визначити інвестиційний клімат в цілому.
Згадані вище групи факторів ризику показують ситуацію в найважливіших для іноземного інвестора сферах життя тієї країни, куди він має намір вкласти або вже вклав свій капітал. Тобто це фактори, що характеризують різні види ризику, з якими він стикається в зарубіжній країні.
У даному випадку ризик - це ймовірність втрати коштів, вкладених потенційним інвестором. Тому замість терміна «фактор ризику» можна користуватися терміном «ризик», а замість терміну «соціально-політична» або «зовнішньоекономічна ситуація» говорити про соціально-політичних чи зовнішньо-та внутрішньоекономічних ризиках.
Соціально-політичний ризик оцінюється виходячи з того, наскільки стабільна ситуація в країні з точки зору соціально-політичних змін, які можуть настільки змінити економічну політику країни, що це призведе до помітної втрати коштів іноземних інвесторів, що діють в даній країні.
Можна виділити три групи ризиків:
1) політичні (соціальні) ризики;
2) фінансові ризики, що визначають в основному платоспроможність країни з точки зору надання їй та її юридичним особам позикового капіталу;
3) ризики операцій: зовнішньоторговельні, виробничі.

Оцінка ризиків надзвичайно важлива для інвесторів, що здійснюють капіталовкладення за кордоном, так як вони потрапляють в незнайому середу. Слід чітко уявляти переваги і недоліки систем оцінки інвестиційного клімату:
по-перше, підбір факторів ризику і їх частка в будь-якій системі не можуть бути повністю об'єктивні, тому доцільно порівнювати оцінки ризику, що даються різними системами;
по-друге, при аналізі чинників ризику інвестору треба приділяти особливу увагу тим з них, з якими він буде стикатися найчастіше;
по-третє, потрібно враховувати, що системи оцінки ділових ризиків недостатньо конкретні та слабо спеціалізовані по галузях, в яких фірма має намір здійснити інвестиції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.3.2. Інвестиційний клімат та інвестиційні ризики "
 1. 4. Інвестиційний клімат та інвестиційні ризики
  4. Інвестиційний клімат та інвестиційні
 2. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  1. Предмет і основні цілі макроекономіки. 2. Методи макроекономічних досліджень. 3. Основні теоретичні концепції макроекономічного світу. 4. Макроекономічні моделі та їх види. 5. Модель кругових потоків. Макроекономічний кругообіг і відтворення економічних благ. 6. ВВП, ВНП, ВНД і сполучені показники. 7. Методи розрахунку ВВП. 8. Номінальний і реальний ВВП.
 3. Поняття інвестиційних ризиків та їх оцінка
  Згадані вище групи факторів ризику визначають ситуацію в найважливіших для іноземного підприємця сферах життя тієї країни, в якій він збирається вкласти (або вже вклав) свій капітал. З точки зору іноземного підприємця, це фактори, що характеризують різні види ризику, з якими він стикається в зарубіжній країні. У даному випадку ризик - це ймовірність втрати коштів,
 4. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 5. ГЛАВА 18. Специфіка оподаткування в офшорних зонах
  У сучасних економічних умовах особливого значення відводиться вдосконаленню податкової системи на макроекономічному (державному) рівні і мікрорівні суб'єктів підприємницької діяльності. Важлива роль при цьому надається використанню податкових важелів регулювання економіки і грамотному податковому плануванню господарюючих суб'єктів. Недооцінка стимулюючого впливу
 6. 1.1. Нерухомість як об'єкт інвестування
  Нерухомість - земля і всі поліпшення, постійно закріплені на ній (будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва). У Росії термін «нерухоме та рухоме майно» вперше з'явився в законодавстві за часів правління Петра I в Указі від 23 березня 1714 «Про порядок спадкування в рухомим і нерухомим майном». Під нерухомим майном визнавалися земля, угіддя, будинки,
 7. 2.6.2. Оцінка ефективності використання міських земель
  Особливу категорію представляють собою міські землі. На їх цінність впливають величина міста і його виробничо-господарський потенціал, рівень розвитку інженерної та соціальної інфраструктури, регіональні природні, екологічні та інші фактори. До того ж існують особливості законодавства для цієї категорії земель. На цінність того або іншої ділянки одні й ті ж фактори можуть
 8. 3.1. Пряма капіталізація
  Основні методи капіталізації - метод прямої капіталізації і метод капіталізації доходів за нормою віддачі на капітал. На вибір методу капіталізації в кожному конкретному випадку впливають такі фактори: - тип нерухомості; - ефективний вік і термін економічного життя об'єкта; - достовірність і обширність інформації; - характеристики доходу від об'єкта оцінки
 9. 3.2.3 . Визначення ставки дисконтування
  Метод дисконтування грошових потоків заснований на перетворенні в поточну вартість майбутніх довільно змінюються доходів від володіння нерухомістю з використанням ставок дисконтування, що відображають стан і очікування ринку. Ставка дисконтування - норма складного відсотка, яка застосовується при перерахунку вартості грошових потоків на певний момент часу. Вибір ставки дисконтування
 10. 4.3. Ризики при фінансуванні нерухомості
  Ризик відображає можливість відхилення фактичних підсумкових даних від очікуваних запланованих результатів. Ризики залежать від специфіки інвестиційного проекту, прибутковості, стабільності на даному ринку. Розглянемо основні ризики, пов'язані з фінансуванням нерухомості: - кредитний ризик - втрати, якщо позичальник не виробляє платежів; - ризик процентних ставок - ймовірність того, що
© 2014-2022  epi.cc.ua