Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС, 2010 - перейти до змісту підручника

11.3.1. Масштаби і динаміка міжнародного руху капіталу


Величина функціонуючого за кордоном іноземного капіталу величезна. Інформаційне агентство РосБізнесКонсалтинг повідомляє, що, за даними Росстату, обсяг накопиченого іноземного капіталу в економіці РФ на кінець 2002 р. склав 42900000000 дол., Або на 20,5% більше, ніж у 2001 р. Найбільшу питому вагу в накопичений іноземному капіталі припадає на інвестиції, здійснювані на поворотній основі (кредити міжнародних фінансових організацій, торгові кредити тощо), - 49,2 проти 45,5% в кінці 2001 р. Частка прямих інвестицій становила 47,4 проти 51% за попередній період. Частка портфельних інвестицій - 3,4% (3,5% в 2000 р.). У 2002 р. в економіку Росії надійшло 19,8 млрд дол. іноземних інвестицій, або на 38,7% більше, ніж у 2001 р. Основними країнами, постійно здійснюють значні інвестиції, залишаються Німеччина (19% загального обсягу інвестицій), Кіпр (13,1%), США (12,9%), Великобританія (11,8%), Франція (7,1%), Нідерланди (6,6%), Італія (3,2%).
На них припадає майже 74% від загального обсягу накопичених прямих іноземних інвестицій.
У світі налічується близько 500 тис. зарубіжних філій, якими володіють 55 тис. батьківських компаній, що є транснаціональними корпораціями. Число ТНК постійно зростає, переважно за рахунок виходу на світовий ринок середніх і дрібних компаній. Основу ТНК становлять великі корпорації з десятками зарубіжних філій. На 100 найбільших ТНК припадає 1/6 частину накопичених у світі іноземних інвестицій. Майже всі ці ТНК зосереджені в розвинених країнах, саме в тих, де розташовані штаб-квартири батьківських компаній. У той же час зростає число ТНК країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою, що виникли переважно в нових індустріальних країнах (Мексиці, Бразилії, Малайзії), а також у Китаї та Росії. Картина сучасної міжнародної економічного життя створюється насамперед компаніями, які й активно торгують із зарубіжними країнами, і інвестують в них.
Керівники таких фірм в розвинених країнах вважають, що ринком збуту для їхніх фірм є весь світ, в першу чергу країни регіону, а для роботи на цьому світовому ринку необхідно не тільки торгувати, а й все активніше інвестувати за кордоном, відкриваючи там свої відділення, дочірні та асоційовані фірми. З їх точки зору це надійний спосіб проникнення і розширення присутності належних їм фірм на зовнішньому ринку. ТНК США та Японії реалізовують таким способом, відповідно, У2 і У4 всій продаваної ними за кордоном продукції (товарів, робіт, послуг).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.3.1. Масштаби і динаміка міжнародного руху капіталу "
 1. Економічне зростання
  масштабу: при одночасній зміні всіх факторів виробництва на одну і ту ж величину сама виробнича функція змінюється на ту ж саму величину. Математично це означає, що для будь-якого позитивного числа х виконується умова: ХY=AF (ХL, хK, хH, хN). Так, якщо х=2, це означає, що при подвоєнні усіх факторів виробництва обсяг випуску збільшується в два рази. За допомогою
 2. Особливості регіоналізації по країнах і формам зовнішньоекономічних зв'язків
  масштабах, в рамках регіонів і частково між сусідніми регіонами. З цієї точки зору, регіоналізація є не перешкода для глобалізації, а шлях до неї. Адже сучасна регіоналізація, на відміну від 20-30-х рр.. - Це не посилення економічних зв'язків виключно всередині регіонів і угруповань (наприклад, всередині стерлинговой зони) за рахунок їх ослаблення з іншими країнами і регіонами, а прискорене
 3. 1. Поняття і форми міжнародного руху капіталу. Масштаби, динаміка та географія цього процесу
  динаміка і географія цього
 4. Масштаби, динаміка та географія міжнародного руху капіталу
  масштаби міжнародного руху капіталу . Таблиця 35.1 Масштаби і географія міжнародного руху капіталу (за даними платіжних балансів), млрд. дол {foto158} Джерело: Balance of Payments Statistics Yearbook. Vol. 2. Wash., D. C. IMF, 1990,1997. Примітка. У дужках - дані за 1995
 5. Глосарій
  масштабу - теорія, що пояснює торговий обмін між країнами диференційованої продукцією однієї галузі тим, що їм вигідно спеціалізуватися на торгівлі товарами, при створенні яких вони отримують економію на масштабі виробництва Внутрішня норма прибутковості (рентабельності) - відносний показник ефективності інвестиційного проекту Внутрігалузева конкуренція - суперництво між
 6. § 19. Інфраструктура ринку.
  Масштаби зумовлені високим рівнем комісійних зборів і вартістю послуг центральної біржі. Так, в США автоматична система котирування національної асоціації дилерів в кінці 80-х рр.. мала оборот близько 250 млрд дол. і більше 5 тис. видів котирувальних акцій. У середині 90-х рр.. по вартісному обсязі операцій її оборот майже зрівнявся з оборотом на провідній Нью-йоркській фондовій біржі. На
 7. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  масштаби надання кредитів. Комерційні банки частину своїх активів (до 15%) зобов'язані зберігати у вигляді касового резерву у Центральному банку. Резервна норма за рішенням банку в невеликих межах може коливатися. При цьому розширення кредиту, що надається комерційним банкам, відбувається за умови приросту активів більш ніж в 5 разів. З підвищенням Центральним банком резервної норми
 8. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  масштабі певної галузі - чиста монополія. У цьому випадку діє один продавець, доступ на ринок для можливих конкурентів закритий, продавець має повний контроль над кількістю товару, призначеного для продажу, і його ціною. У масштабі національного господарства абсолютна монополія. Вона знаходиться в руках держави або його господарських органів (наприклад, державна монополія
 9. § 3. Макроекономічні нерівноваги
  масштабами і за часом діляться на короткострокові, середньострокові і довгострокові. Чим вони розрізняються? Перший вид коливань - короткострокові. Це порівняно невеликі за масштабами і за часом зміни всіх зазначених параметрів. У країнах Заходу спостерігається така динаміка: обсяг виробництва несуттєво коливається під впливом ринкової кон'юнктури; рівень цін змінюється мало, хоча і
 10. Глосарій
  масштабамбумов дефіцит ВНП може бути негативним дефіцит платіжного балансу, ПОЛОЖІТЕЛЬНОЕСАЛЬДО (НАДЛИШОК) платіжного балансу Balanceof payments deficit (or surplus) Дефіцит виникає в томувипадку, коли сумарні чисті надходження іноземної ва-люті на поточний рахунок і рахунок руху капіталів являютсяотріцательнимі. Це може відбутися тільки в результатепродажі центральним банком
© 2014-2022  epi.cc.ua