Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Масштаби, динаміка та географія міжнародного руху капіталу


Величина функціонуючого за кордоном іноземного капіталу величезна. Тільки обсяг накопичених у світі прямих інвестицій до 1997 р. становив близько 3,5 трлн. дол За оцінкою ООН, на підприємствах з іноземним капіталом в 1997 р. вироблялося товарів і послуг на 9,5 трлн. дол Більше третини світового експорту товарів і послуг (у 1997 р. він склав 6,4 трлн. дол) припадає на торгівлю в середині фірми (тобто торгівлю між зарубіжними філіями та їх батьківськими компаніями). Отже, обсяг подібного зарубіжного виробництва в півтора рази перевищує обсяг внутрішньофірмового експорту.
У світі в 1997 р. налічувалося майже 450 тис. зарубіжних філій, якими володіють 54 тис. батьківських компаній (ТНК). Їх кількість постійно зростає, переважно за рахунок виходу на світовий ринок компаній середнього і навіть невеликого розміру. Але основу ТНК раніше становлять великі корпорації з десятками (іноді сотнями) зарубіжних філій.
Так, на 100 найбільших транснаціональних корпорацій доводиться шоста частина накопичених у світі іноземних прямих інвестицій. Ці корпорації майже всі з розвинених країн, саме в цих країнах розташовані штаб-квартири їх батьківських компаній. Однак число ТНК з 1 країн, що розвиваються і з перехідною економікою швидко зростає, переважно за рахунок фірм з нових індустріальних країн (Мексики, Бразилії, Малайзії та ін.), а також Китаю та Росії.
В результаті картина сучасної міжнародної економічного життя створюється насамперед тими компаніями, які не тільки активно торгують із зарубіжними країнами, а й активно інвестують там. Менеджери розвинених і багатьох країн, що розвиваються вважають, що їх ринок - весь світ (насамперед країни їхнього регіону), а для роботи на цьому ринку вже не можна обмежитися однією тільки торгівлею, потрібно все активніше інвестувати за кордоном, створюючи там свої відділення, дочірні та асоційовані фірми.
З їх точки зору, це надійний спосіб проникнення і розширення присутності їхніх фірм на зовнішньому ринку.
Для компаній багатьох країн виробництво товарів і послуг за кордоном вже стало найважливішим способом роботи на зовнішньому ринку. ТНК США та Японії реалізували таким способом відповідно 1/2 і 1/4 всієї продаваної ними за кордоном продукції.
У табл. 35.1 наведено дані, що характеризують масштаби міжнародного руху капіталу.
Таблиця 35.1
Масштаби і географія міжнародного руху капіталу (за даними платіжних балансів), млрд. дол

Джерело: Balance of Payments Statistics Yearbook. Vol. 2. Wash., D. C. IMF, 1990,1997.
Примітка. У дужках - дані за 1995 р.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Масштаби, динаміка та географія міжнародного руху капіталу"
 1. 1. Поняття і форми міжнародного руху капіталу. Масштаби, динаміка та географія цього процесу
  1. Поняття і форми міжнародного руху капіталу. Масштаби, динаміка та географія цього
 2. Економічне зростання
  Економічне зростання - це довгострокова тенденція збільшення реального ВВП. У даному визначенні ключовими є слова: 1) тенденція, це означає, що реальний ВВП не повинен обов'язково збільшуватися щороку, мається на увазі лише напрямок руху економіки, так званий «тренд», 2) довгострокова, оскільки економічне зростання є показником, що характеризує довгостроковий період, а
 3. Особливості регіоналізації по країнах і формам зовнішньоекономічних зв'язків
  Зазначена тенденція є домінуючою, але не обов'язковою для всіх випадків. Багато розвиваються, і держави з перехідною економікою у своїх зовнішньоекономічних зв'язках орієнтуються на розвинені країни, а не на своїх сусідів по регіону, такі ж розвиваються або постсоціалістичні країни, до того ж нерідко невеликі за величиною ринку. Так, у зовнішній торгівлі Африки домінує
 4. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, т . е. на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 5. § 19. Інфраструктура ринку.
  Фондова і товарна біржа. Біржа робочої сили Поняття «ринкова інфраструктура» відображає сукупність різних установ та інститутів, а також певних видів діяльності, які забезпечують ринковий рух об'єктів власності: банки, фондові і товарні біржі, біржі робочої сили, валютна біржа, інформаційні центри та ін Фондова біржа - це установа, організований ринок,
 6. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  Структура механізму регулювання. Основні методи державного економічного регулювання економіки У XX в. у встановленні рівноваги національного ринку активну участь бере держава, що виконує важливі соціально-економічні функції, використовуючи комплекс економічних і адміністративних важелів. Структура механізму регулювання. Основними елементами механізму регулювання
 7. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  Сутність і види ринкової монополії. Монополія - виключне право виробництва, промислу, торгівлі та інших видів діяльності, що належить одній особі, певній групі осіб або державі. Це означає, що за своєю природою монополія - пряма протилежність вільної конкуренції. У цьому легко переконатися, якщо зіставити основні параметри стану вільної конкуренції та
 8. § 3. Макроекономічна нерівновага
  Економічні коливання. Макроекономіці властиві два стани: а) стан рівноваги, коли економічне зростання йде наче по прямій траєкторії (випуск продукції збільшується пропорційно зростанню виробничих факторів), б) стан нерівноваги (незбалансованості), коли господарський розвиток випробовує коливання в динаміці виробництва. Саме такий стан найбільш
 9. Глосарій
  АВТОМАТИЧНІ СТАБІЛІЗАТОРИ. Automatic stabiliz-ers. Економічні механізми, такі, як прибутковий податок, які автоматично пом'якшують реакцію рівня ВНП назміна сукупного попиту. Акордна ПОДАТКИ. Lump-sum taxes. Податки, встановлювали-емие державою на рівні, не що залежить від розмірів до-ходів або покупок. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ. Opportunity costs.Альтернатівная вартість товару
 10. Циклічність розвитку
  . Цикли охоплюють як загальну динаміку господарства (цикли Маркса-Жугляра, Кондратьєва), так і її окремих сфер (цикли Китчина, Кузнеця та ін.) Накладаючись один на одного, вони створюють строкату картину динаміки зростання. Загальні коливальні рухи ділової активності як в окремих країнах, так і в світовій економіці виявляються багатокомпонентними, складаючись з декількох складових з різними
© 2014-2022  epi.cc.ua