Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Прямі та портфельні інвестиції


Підприємницький капітал включає прямі і портфельні інвестиції. Характерна риса прямих інвестицій, по визначенню МВФ, полягає в тому, що інвестор бере участь в управлінському контролі над об'єктом (підприємством), в який інвестований його капітал. Зазвичай для цього достатньо володіти 10% акціонерного капіталу. Портфельні інвестиції такого участі в контролі не дають. Вони, як правило, представлені пакетами акцій (або окремими акціями), на які припадає менше 10% власного капіталу фірми, а також облігаціями та іншими цінними паперами. У різних країнах формальну кордон між прямими і портфельними інвестиціями встановлюють по-різному, але зазвичай це 10%.
Потрібно взагалі мати на увазі, що кордон між прямими і портфельними інвестиціями в чому умовна. Часто можливість управлінського контролю може дати дуже невеликий пакет акцій (паїв) фірми, особливо якщо власний капітал фірми розподілений між багатьма власниками або якщо в руках власника невеликої частини капіталу важлива для фірми технологія і т.д. Нечіткість кордону спостерігається в деяких випадках і між підприємницьким і позичковим капіталом. Так, до прямих інвестицій відносять позики батьківських фірм своїм закордонним філіям.
Через вивезення прямих інвестицій інвестори засновують за кордоном нову фірму (самостійно або з місцевим партнером); купують суттєву частку у вже діючої за кордоном фірмі; повністю купують (поглинають) цю фірму.
За кордоном такі фірми зазвичай називають закордонними філіями (англ. foreign affiliates) батьківських компаній (в Росії під філією часто мають на увазі те, що на Заході називають відділенням).
У свою чергу, ці філії підрозділяються на відділення, дочірні та асоційовані компанії. Відділення (англ. division, branch), яке зазвичай повністю або на паях належить іноземному інвестору і є його представництвом або офісом, господарським товариством, землею та іншою нерухомістю, обладнанням і транспортними засобами. Зазвичай це закупівельно-збутові фірми зі складами і сервісним обладнанням, будівельні, транспортні та видобувні підприємства. Дочірня компанія (англ. subsidiary) реєструється за кордоном як самостійна компанія (тобто є юридичною особою) з власним балансом, але контроль над нею здійснює батьківська фірма, в силу того, що вона володіє основною частиною акцій (паїв) дочірньої компанії або ж усім її капіталом. Асоційована компанія (англ. associated company, associate) відрізняється від дочірньої тим, що знаходиться не під контролем, а під впливом батьківської фірми за рахунок того, що тієї належить істотна (але не основна) частина акцій (паїв).
У Росії відділенням, дочірнім і асоційованим компаніям відповідають філія, дочірнє і залежне суспільства.
До різновиду асоційованої компанії можна віднести і більшість спільних компаній, спільних підприємств (англ.
joint ventures), створюваних на паях двома або кількома національними фірмами (хоча серед них можуть бути і іноземні). Вузький асортимент продукції, короткий термін існування, зовсім не обов'язкова іноземна участь - в цьому відмінність західного тлумачення терміна «спільне підприємство» від російського.
До закордонних філіям іноді відносять такі підприємства, в яких батьківській компанії не належить жодна акцій (пай). Управлінський контроль над подібним підрозділом батьківська компанія здійснює через укладання угоди, наприклад через контракти на управління цим підприємством (особливо це відноситься до готелів), на спільне виробництво в рамках належить місцевому партнеру підприємства (через поставки сировини, технології тощо) та ін . В даному випадку визначальним є не володіння власністю (її частиною) цих філій, а існування контрактних відносин на базі кооперації. Для таких відносин вживають термін «коопераційні угоди» (англ. cooperative agreements). Якщо мають на увазі і коопераційні угоди, і спільні підприємства, то використовують термін «стратегічні союзи» (англ. strategic alliances).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Прямі та портфельні інвестиції "
 1. Сутність і форми руху капіталу
  Міжнародний рух капіталу - це приміщення і функціонування капіталу за кордоном, передусім з метою його самозростання. Вкладаючи капітал за кордоном, інвестор здійснює закордонні інвестиції (інвестиції за кордоном). Класифікація форм міжнародного руху капіталу відбиває різні сторони цього процесу. Капітал вивозиться, ввозиться і функціонує за кордоном в наступних
 2. § 3. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  Освіта і розвиток глобальної економіки - багатосторонній процес. Ми вже ознайомилися з послідовним розвитком міжнародного поділу праці, всесвітньої торгівлі та валютних відносин. Тепер нам належить з'ясувати, яким чином виробничі фактори - капітал і робоча сила набувають інтернаціонального характеру і як нові організаційно-економічні відносини об'єднують
 3. Російська Федерація в русі капіталу
  . Ще до сформування розвиненою грошово-кредитної системи РФ широко включилася в міжнародний рух капіталу. Вона стала найбільшим суб'єктом у вивезенні капіталу в нелегальній формі. Офіційний експорт капіталу (за ліцензіями Центрального банку) за 1991-1998 рр.. склав 11 млрд дол, в тому числі прямі та портфельні інвестиції дорівнювали 4,5 млрд дол, або приблизно 41% дозволеної суми
 4. Запитання до теми
  1. Яка роль основних факторів виробництва в економічному розвитку промислових країн? 2. Охарактеризуйте умови відтворення в розвинених країнах в 80 - 90-і роки. 3. Які зміни відбуваються в технічному базисі виробництва розвинених країн? 4. Проаналізуйте зміни, що відбулися в положенні розвинених країн у світовому виробництві (ВМП, промислове
 5. Економічне зростання
  Економічне зростання - це довгострокова тенденція збільшення реального ВВП. У даному визначенні ключовими є слова: 1) тенденція, це означає, що реальний ВВП не повинен обов'язково збільшуватися щороку, мається на увазі лише напрямок руху економіки, так званий «тренд», 2) довгострокова, оскільки економічне зростання є показником, що характеризує довгостроковий період, а
 6. Основні типи інвестицій
  1) виробничі інвестиції; 2) інвестиції в товарно-матеріальні запаси (ТМЗ), 3) інвестиції в житлове будівництво. Якщо економіка на підйомі, то зростають інвестиції в товарно-матеріальні цінності, щоб збільшити виробництво. Якщо в економіці спад виробництва, то зростають запаси готової продукції, попит падає, виробництво не розширюється. Таким чином, інвестиції відіграють роль
 7. Тема 58. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  1. Світове господарство - це глобальна економічна система, вовлекающая національні економіки в єдині для всіх господарські процеси за допомогою міжнародного поділу праці. Воно виникло на основі міжкраїнових економічних зв'язків і відносин, які спочатку проявилися у сфері зовнішньої торгівлі, а потім поширилися на виробничу сферу, наукові дослідження і розробки,
 8. Особливості регіоналізації по країнах і формам зовнішньоекономічних зв'язків
  Зазначена тенденція є домінуючою, але не обов'язковою для всіх випадків. Багато розвиваються, і держави з перехідною економікою у своїх зовнішньоекономічних зв'язках орієнтуються на розвинені країни, а не на своїх сусідів по регіону, такі ж розвиваються або постсоціалістичні країни, до того ж нерідко невеликі за величиною ринку. Так, у зовнішній торгівлі Африки домінує
 9. Висновки
  1. Вивезення та ввезення капіталу здійснюється усіма країнами, хоча і в різних масштабах. Капітал вивозиться, ввозиться і функціонує за кордоном у приватній і державній, грошової і товарної, короткостроковій і довгостроковій, позикової і підприємницької формах. Вивезений в підприємницькій формі капітал представлений портфельними і прямими інвестиціями. 2. Існують різні теорії міжнародного
 10. Терміни і поняття
  Міжнародний рух капіталу Прямі інвестиції Портфельні інвестиції Интернализация Втеча капіталу Офшорна компанія Інвестиційний клімат Інвестиційний
© 2014-2022  epi.cc.ua