Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

Форми і методи стимулювання персоналу за роботу з мінімальними запасами.

Виконання завдання підвищення ефективності використання товарних запасів вимагає хорошої організації праці всіх торгових працівників від управлінців, фахівців до продавців, при гарній матеріальної зацікавленості їх у підвищенні обсягів діяльності з мінімальними запасами.
У багатьох торгових організаціях у положенні про преміювання передбачено таку вимогу.
Чинники економічної і фінансової ефективності деятельнос
ти торгових організацій:
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Форми та методи стимулювання персоналу за роботу з мінімальними запасами."
 1. 88. Управління персоналом в організації
  Управління персоналом є складним і багатоплановим роботою. Персонал організації - це люди зі складним комплексом індивідуальних якостей, наявність яких відрізняє їх від речових факторів виробництва. Управління персоналом організації - цілеспрямована діяльність керівного складу організації, керівників і фахівців підрозділів системи управління персоналом, що включає
 2. 33. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ матеріальних і моральних стимулів
  З урахуванням накопиченого досвіду щодо стимулювання праці постійно вдосконалюється вся система матеріального і морального заохочення всього персоналу колективів, спрямована на прискорення зростання продуктивності праці і скорочення плинності кадрів, поставки продукції в асортименті та в терміни відповідно до укладених договорів, поліпшення кінцевих результатів всієї роботи підприємства. Основою
 3. Питання 55. Показники статистики товарних запасів
  Товарними запасами називається маса товарів, які знаходяться на складах виробництва та у сфері товарного обігу з моменту надходження їх з виробництва до моменту реалізації. Товарні запаси в сфері товарного обігу називаються товарними залишками. Товарні запаси являють собою основну частину оборотних засобів торгівлі. Вони роблять значний вплив на комерційні
 4. 3. Символи статусу
  . Груповий підхід до організації роботи, створення умов для тісної взаємодії різних груп сприяють ліквідації бар'єрів між різними категоріями персоналу. В організації формується сприятливий психологічний клімат, який орієнтує на співпрацю, а не на ієрархічне підпорядкування одних працівників іншим. Всі ці три компоненти соціальної підсистеми забезпечують набагато
 5. Вибіркова інвентаризація.
  На багатьох торговельних підприємствах інвентаризація товарних запасів ведеться вибірково. Бухгалтерія визначає прийнятний відсоток помилок у своїх записах і підраховує кількість одиниць товару, що містяться у взятих на вибірку видах товарних запасів, з тим щоб встановити, чи відображають записи фактичну наявність цих товарів. Якщо кількість товару, зазначеного в постійно ведення записів товарних
 6. 45. ТОРГІВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ
  Торгова політика держави - це зовнішня політика державного захисту національних інтересів у боротьбі на світових ринках. Форми торгової політики: - протекціонізм (захист); - фрітредерство (повна свобода торгівлі). Класичний протекціонізм припускає стримування імпорту товарів і всіляке стимулювання експорту. Це здійснюється шляхом введення високих ввізних мит,
 7. 10.2 Визначення потреби в персоналі
  Потреба в персоналі - це сукупність працівників відповідної структури та кваліфікації, об'єктивно необхідних фірмі для реалізації завдань, які нею цілей і завдань згідно обраної стратегії розвитку. Визначають загальну і додаткову потребу в персоналі. Загальна потреба - це вся чисельність персоналу, необхідна фірмі для виконання запланованого обсягу робіт.
 8. 87. Рівні, форми і методи управління працею
  В загальному вигляді управління означає вплив на що-небудь з метою впорядкування, збереження якісної специфіки, вдосконалення і розвитку. Управління можна визначити як певний тип взаємодії між суб'єктами та об'єктами. Функції управління - це необхідні дії по відношенню до об'єктів управління для досягнення поставлених цілей і завдань, це своєрідні важелі, через які
 9. 4. Форми державного регулювання економіки
  За характером впливу на процес економічного розвитку можна виділити дві основні форми державного регулювання економіки: короткострокове антициклічне регулювання (кон'юнктурна політика) і середньострокове і довгострокове цільове регулювання (воно включає структурну політику і політику загального стимулювання економічного зростання на певну
 10. § 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПО ФАКТОРАМ
  Оцінка зростання продуктивності праці в галузевій економіці виробляється методами прямого і факторного рахунку. Приріст продуктивності праці методом прямого рахунку визначається за формулою: де: - обсяг виробництва (реалізації) продукції в розрахунковому та базовому періодах; - чисельність персоналу відповідно в розрахунковому та базовому періодах. Для
 11. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
  Основою якісного та ефективного функціонування сучасної системи охорони здоров'я є трудові ресурси, значення яких посилюється персоніфікованим характером праці працівників закладів охорони здоров'я. Одним з найважливіших завдань кадрової та організаційної роботи в охороні здоров'я зараз є збереження традиційно високого рівня кваліфікації персоналу, забезпеченість
 12. 86. Управління працею в організації
  У кожній трудової організації здійснюється управління працею. У цьому плані відмінність між організаціями полягає лише в ступені значимості управління , повноті його змісту, постановці цілей, визначення об'єктів і функцій управління для досягнення конкретних результатів діяльності даної організації. Метою управління працею в організації є найбільш раціональне та ефективне
 13. 5.2. Форми заробітної плати
  Вибір форми оплати праці повністю залежить від набору трудових ресурсів у розрізі категорій працюючих, їх професійної підготовки та специфіки виду робіт. Формування штатного розкладу дозволяє визначити прийнятну форму оплату праці в рамках трудового Кодексу РФ. За Трудовому Кодексу передбачаються дві основні форми заробітної плати працівників. Відрядна - оплата за кожну
 14. Стійкість і складність асортименту.
  Час звернення складного асортименту (одяг, білизна, головні убори тощо) набагато довший в порівнянні з простими. Для торгівлі ними потрібні великі розміри запасів. І навпаки стійкий асортимент не викликає серйозних коливань в розмірах і структурі товарних запасів, вони, як правило, мінімальні. Зовнішньої оцінкою рівномірності споживання окремих товарів служить коефіцієнт варіації
 15. Особливості складу товарних запасів, методика аналізу і планування в оптовій торгівлі.
  Товарні запаси оптових організацій є складовою частиною товарних ресурсів сфери обігу. До їх складу входять: 1. Товари організацій оптової торгівлі у всіх місцях зберігання (на складах, складах-холодильниках, сховищах і орендованих об'єктах); 2. товари, що належать оптової організації і перебувають на зберіганні в інших юридичних осіб, відокремлених підрозділів та індивідуальних
 16. 43 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
  Організаційний план являє собою розділ бізнес-плану. Він дає характеристику рівня управління фірмою, кваліфікації та досвіду роботи підприємця і персоналу. У цьому розділі бізнес-плану слід дати відповіді на деякі питання. В організаційному плані слід показати організаційну структуру фірми, яка полягає слідом пунктах: 1) організована схема управління; 2) порядок
© 2014-2022  epi.cc.ua