Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

Особливості складу товарних запасів, методика аналізу і планування в оптовій торгівлі.

Товарні запаси оптових організацій є складовою частиною товарних ресурсів сфери обігу. До їх складу входять:
1. Товари організацій оптової торгівлі у всіх місцях зберігання (на складах, складах-холодильниках, сховищах і орендованих об'єктах);
2. товари, що належать оптової організації і перебувають на зберіганні в інших юридичних осіб , відокремлених підрозділів та індивідуальних підприємців;
До складу товарних запасів оптової торгової організації не включаються:
1. товари, прийняті від іншої організації на зберігання на склади оптової організації;
2. товари, що знаходяться на площах, зданих в оренду;
3. товари власного виробництва;
4. тара (вільна і зайнята товаром), що має заставну вартість.
Товарні запаси в оптовій торгівлі враховуються в купівельних цінах або цінах, сформованих імпортером товару, ввезеного на територію Республіки Білорусь без урахування податку на додану вартість та акцизу. Це дозволяє контролювати правильність визначення торговельної надбавки та встановлення цін на товари.
Особливістю оптової торгівлі є більш високий порівняно з роздрібною розмір товарних запасів.
Ринкові відносини стимулюють прояв ініціативи господарюючих суб'єктів з формування оптимальних запасів та їх використанню запасів. Найзаповзятливішими та ініціативними в частині використання сучасних підходів до управління запасами є ті торгові структури, які розглядають цей процес як найважливіший інструмент збереження і розширення своєї ніші на ринку і як основний фактор підвищення конкурентоспроможності. Товарні запаси оптових торговельних організацій займають найбільшу питому вагу у вартості оборотних активів і є об'єктом постійного (щоденного) контролю.
Одним з найважливіших елементів системи управління запасами є аналіз їх стану, динаміки, структури та ефективності використання. Мета і методика аналізу товарних запасів в оптовій організації аналогічні роздрібної. У процесі аналізу встановлюють, наскільки товарні запаси поточного зберігання відповідають нормативам, яка швидкість їх оборотності і причини її змін.
Разом з тим, враховуючи нерівномірність надходження товарів в оптові організації, дискретність товарних запасів на складах в методику розрахунку коефіцієнта оборотності та тривалості одного обороту коштів, вкладених у товарні запаси, слід внести корективи. Зокрема, традиційний розрахунок середнього товарного запасу за період за середньої арифметичної має занадто велику погрішність, тому більш правильним є розрахунок за середньою зваженою. Пояснимо на прикладі. Виходячи з укладених договорів поставки, товар даної групи надходить в оптову організацію 1 раз в 20 днів (надходження товарів 15 числа попереднього місяця, 5 і 25 числа звітного місяця). При цьому реалізація товарів ведеться постійно на основі замовлень покупців, за місяць продано товарів на суму 2000 млн. руб.
в цінах собівартості. Протягом місяця були зафіксовані наступні показники товарних запасів: на 01.01 - 1200 млн. руб., 05.01 - 1300 млн . руб., 10.01 - 850 млн. руб., 15.01 - 500 млн. руб., 20.01 - 300 млн. руб., 25.01 - 1000 млн. руб., 30.01 - 600 млн. руб. При розрахунку по середній арифметичній середній товарний запас складе 900 млн. руб. (), а тривалість обороту 13,5 дня. При розрахунку методом середньої зваженої з урахуванням тривалості періодів середній товарний запас складе 838,3 млн. руб. (), а тривалість одного обороту 12,6 дня, тобто результат відрізняється від розрахованого показника за першим варіантом на 0,9 дн. На практиці в невеликих оптових організаціях залишки товарних запасів на перше число місяця, особливо на початок року мінімальні або відсутні, що робить розрахунок недостовірним.
Наступним етапом в управлінні товарними запасами оптової торгової організації є їх планування і прогнозування. Планування товарних запасів в оптовій торгівлі, як і в роздрібній здійснюється окремо за поточними запасами і сезонним. За запасами поточного зберігання розробляється раціональний норматив. Для цього використовуються методи , аналогічні роздрібній торгівлі з урахуванням деяких особливостей. Зокрема, нормування товарних запасів методом техніко-економічних розрахунків в оптовій торгівлі має ряд особливостей.
Робочий запас включає тільки запас на час розвантаження, приймання та підготовки товарів до відвантаженні; норматив по представницькому асортиментному набору не передбачається; в потоварний норматив включаються запаси в дорозі і неоформлені відвантаження. При цьому норматив товарів в дорозі визначається окремо по товарах і товарних групах облікової номенклатури; для розрахунку нормативу використовується складський товарообіг. Максимальна величина товарних запасів (Зmax), яка може бути розміщена в даному складському приміщенні, може бути визначена за формулою
,
де Ki - коефіцієнт використання об'єму складу в залежності від типу складування товару;
Vcкл - складської обсяг, обчислений як добуток складської площі на висоту складського приміщення за мінусом 0,5 м до виступаючих конструкцій стелі (відповідно до норм протипожежної безпеки);
Кпр - коефіцієнт приведення величини у вартісному вираженні до об'ємним одиницям, м3:, де di - кількість одиниць i-того товару, які займають об'єм 1 м3; mi - середня ціна однієї одиниці i-того товару, тис. руб.
Коефіцієнт використання складського обсягу Кi розраховується за формулою
,
де ЗПС - норматив запасу поточного поповнення та страхового запасу, які перебувають на складах, тис. руб.
Складовою частиною запасів оптових організацій є запаси сезонного зберігання , які в окремі періоди можуть навіть перевищувати запаси поточного зберігання. Тому однією з особливостей планування товарних запасів в оптовій торгівлі є облік сезонності освіти товарних запасів. У цьому зв'язку в товарних запасах оптових організацій слід виділяти постійну і змінну частини.
Постійна частина товарних запасів являє собою їх мінімальний розмір (незнижуваний норматив), а змінна - частина додаткових товарних запасів, що утворюються в більшій чи меншій мірі в різні періоди часу. В змінної частини виділяють середню та максимальну суми. Порядок оперделенной постійної і змінної частин товарних запасів наступний:
1. На основі графіка "сезонної хвилі» товарних запасів оптової організації, який будують аналогічно графіку сезонності розвитку товарообігу на основі даних за ряд років виділяють мінімальний, максимальний і середній розмір товарних запасів .
2. Визначають коефіцієнт мінімального (Кміп) і максимального (Кмах) рівнів товарних запасів як відношення їх мінімального і максимально розміру до середнього.
3. На основі розробленого нормативу товарних запасів по організації в цілому, який являє собою середній товарний запас, прогнозують мінімальний їх розмір за формулою
,
де ТЗміп - розмір мінімального товарного запасу;
ТЗср - розмір середнього товарного запасу (у середньому оп організації на період)
4. Аналогічно прогнозують максимальний розмір товарних запасів шляхом множення середнього товарного запасу на коефіцієнт максимального запасу.
5. Визначають максимальну і середню змінну частину товарних запасів шляхом вирахування з максимального і середнього розміру мінімального розміру товарних запасів.
Такий підхід до визначення товарних запасів дозволяє визначити потребу в коштах для формування кожної їх частини, що виникає в певні проміжки часу .
Заключним етапом в управлінні товарними запасами є Розробка комплексу заходів, спрямованих на нормалізацію їх стану і, насамперед, ліквідація слабореалізуемих і зайвих товарних запасів і товарів, що не користуються попитом. Метою ліквідації запасів є усунення небажаних запасів за максимальною ціною або з мінімальними витратами на цей процес. Для виконання цього завдання можуть бути застосовані такі дії:
1. Переміщення зайвих запасів в інше територіальне відділення організації (філія), де цей товар потрібно. Багато оптові організації встановлюють комп'ютерні програми для прийняття рішень з переміщення запасів в іншу місцевість, де попит на товар вище. Ефективно керуючі запасами багатогалузеві оптові компанії переміщують свої запаси між складами, принаймні, чотири рази на рік.
2. Зниження ціни для забезпечення "руху" зайвих запасів. Це є практикою багатьох роздрібних магазинів, отже, може використовуватися і оптової організацією.
3. Відповідне стимулювання працівників, зайнятих продажем слабореалізуемих товарів.
4. Активізація рекламної діяльності.
Ліквідація зайвих запасів - безперервна робота. Для її ефективності вона повинна бути ув'язана з координацією надходження товарів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Особливості складу товарних запасів, методика аналізу та планування в оптовій торгівлі. "
 1. Питання 55. Показники статистики товарних запасів
  складу товарних запасів за різними ознаками; 2) вивчення обсягу, рівня та структури товарних запасів; 3) вивчення забезпеченості товарообігу товарними запасами; 4) аналіз стану і динаміки товарних запасів. Показники обсягу товарних запасів (у натуральному і вартісному вираженні) можуть бути розраховані як в цілому, так і по підприємствам, фірмам, регіонам: 1) резервний або
 2. 17.2. ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
  товарні біржі. Прямий розподіл товарів від виробників до роздрібним продавцям? це коли оптовики закуповують величезні обсяги товарів у виробників і розділяють їх на невеликі партії для доставки роздрібним торговцям. З цією метою вони виконують ряд важливих послуг для ефективного вирішення проблеми розподілу товарів? це зберігання запасів та інформація. Зберігаючи великі запаси, оптові
 3. Питання 56. Показники оборотності товарів. Статистичне вивчення динаміки швидкості товарного обігу
  складу) характеризує зміну середньої швидкості обігу товарної групи за рахунок зміни швидкості обігу окремих товарів і зміни середніх товарних запасів по окремих товарах: {foto152} де n1, n0 - число обертів (швидкість обігу) по окремих товарах або товарними групами у звітному і базисному періодах. Індекс швидкості товарообігу постійного складу: {foto153} Індекс
 4. Розподіл запасів між товаровиробниками, оптовими і роздрібними ланками торгівлі.
  Товарних ресурсів. З розвитком ринкової економіки розширився перелік джерел надходження товарів в роздрібну мережу. Таку можливість отримали підприємницькі структури, включаючи індивідуальних підприємців, які за договором консигнації поставляють товари в роздрібну мережу для подальшого їх продажу кінцевому споживачеві. Магазини організовують їх продаж без формування товарних
 5. Література
  аналіз торгової діяльності: уч. посібник для вузів,-М., -2000. 3. Бланк, І.А. Торговий менеджмент,-К., -2004. 4. Валевич, Р.П., Давидова, Г.А. Економіка торговельного підприємства: навч. посібник,-Мінськ: Виш. школа. -1996. 5. Владико, А.В. Балансова політика організації торгівлі: навч. посібник,-Мінськ: БГЕУ. -2008. 6. Голіков, Е.А. Оптова торгівля: менеджмент, маркетинг, логістика, фінанси,
 6. 3. Інфраструктура ринку
  товарно-грошових відносин об'єктивно викликали формування та вдосконалення його інфраструктури. Інфраструктура ринку - це система спеціалізованих організацій, покликаних сприяти функціонуванню окремих ринків. Зокрема, на ринках товарів і послуг функціонує система оптової та роздрібної торгівлі, товарні біржі. Підприємства торгівлі виступають в якості перших елементів
 7. 3.3.6. Економічний і фінансовий аналіз
  особливості, виявлені в інших розділах аналізу: технологічного, комерційного, екологічного та соціального. Тут же визначається ціна заходів, які слід прийняти для формування позитивного середовища діяльності. Економічний і фінансовий аналіз планів розвитку дозволяє зв'язати воєдино всі вигоди і витрати майбутньої діяльності підприємства, причому не тільки для нього самого, але також для
 8. 56. ПІДСУМКИ РЕФОРМ 1965р.
  Планування. Тому надалі оптова торгівля засобами виробництва була ліквідована. Встановлені ціни не враховували дефіцитність продукції, так як базою для їх розрахунку залишилися витрати виробництва. Вигідне суспільству не стало вигідним підприємствам. Слід було або перебудувати ціноутворення, фінансово-кредитну систему, або повернутися до детального планування номенклатури продукції
 9. 79. ВИДИ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ
  становить майже 20 млрд дол, а щоденний обіг валютних бірж - приблизно 500 млрд дол Це означає що 90% всіх валютних угод прямо не пов'язані з торговими операціями, а здійснюються міжнародними банками. Під торгівлею іноземною валютою розуміють угоди купівлі-продажу однієї валюти на іншу або на національну валюту за курсом, заздалегідь встановленому
 10. ГЛАВА 17. ФІРМА І ТОРГІВЛЯ (ОПТОВА І РОЗДРІБНА)
  товарна біржа? 3. У чому специфіка роздрібної торгівлі? 4. Яка структура сучасної роздрібної торгівлі? 5. Чому реклама? двигун торгівлі? 6. Чи справді реклама підвищує витрати виробництва і ціни? 7. Яким чином існування оптової торгівлі знижує витрати з доставки товарів від виробників до роздрібних торговців? 8. Як ви поясните існування великої кількості
 11. Метод аналізу постачальників на основі АВС (АВСD) - аналізу.
    особливо якщо вони становлять менше 5% від усієї кількості постачальників. У цьому випадку торгова організація може потрапити в залежність від невеликого числа постачальників, що з часом призведе до зниження ефективності взаємин. Тому поряд з групою А слід приділяти увагу і постачальникам групи В, тому що вони є перспективними кандидатами для переходу в групу А. Аналогічно
 12. 72. Загальнодержавне планування
    особливості планомірної організації процесів відтворення в окремих галузях. У плануванні народного господарства використовуються висновки, фактичні дані і методи дослідження, застосовувані галузевими економіками та іншими економічними науками, такими як статистика, фінанси і кредит, бухгалтерський облік і т.д. Крім того, наука про планування тісно пов'язана з математикою, технічними та
 13. ГЛАВА Товарно-матеріальні запаси: що компанії потрібно купити і що їй потрібно продати
    складається на певний день, сума, зазначена в ньому, відповідає вартості запасів на цю дату. Багато підприємств схильні до ризику морального старіння запасів продукції. Але, як вже говорилося вище, виробничі компанії зі стійким конкурентною перевагою привабливі ще й тим, що продукція, якою вони торгують, не змінюється і не застаріває. От за такою перевагою
 14. Передмова
    складу кафедри економіки торгівлі, регіональної політики, маркетингу, управління підприємствами торгівлі БГЕУ, матеріали РГТЕУ, Російської Академії держслужби при Президенті Російської
 15. Вибіркова інвентаризація.
    товарних запасів ведеться вибірково. Бухгалтерія визначає прийнятний відсоток помилок у своїх записах і підраховує кількість одиниць товару, що містяться у взятих на вибірку видах товарних запасів, з тим щоб встановити, чи відображають записи фактичну наявність цих товарів. Якщо кількість товару, зазначеного в постійно ведення записів товарних запасів, виявляється в межах прийнятною
 16. 16. ЗАВДАННЯ І ОБ'ЄКТИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
    товарною продукцією. Підприємство визначає вартість всієї виробничої продукції, виконаних робіт і наданих послуг, включаючи незавершене виробництво. Товарна продукція відрізняється від готової тим, що в неї включають залишки незавершеного виробництва і внутрішньогосподарський оборот. Найважливіші показники обсягу виробництва в різних галузях суспільного виробництва мають особливі
 17. 20.8. Методика підрахунку резервів збільшення суми прибутку і рентабельності
    складе 0,467. У результаті всіх цих змін беззбитковий обсяг продажів складе 55 400 млн руб., Що на 2413 млн руб. (55 400-57 813) менше звітної величини (див. табл. 24.9). {Foto670} Запас фінансової стійкості (зона безпеки) складе {foto671} що на 5,1% вище звітного рівня (див. табл. 24.9). На закінчення аналізу фінансових результатів повинні бути розроблені
 18. 6.3. Інфраструктура ринку
    товарного, фінансового і ринку праці. Інфраструктура товарного ринку представлена товарними біржами, підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, аукціонами, ярмарками, посередницькими фірмами небіржового характеру. Інфраструктура фінансового ринку включає в себе фондові та валютні біржі, банки, страхові компанії та фонди. Інфраструктура ринку праці включає в себе біржі праці, службу
© 2014-2022  epi.cc.ua