Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

3.8. Оцінка надійності плану товарообігу


Обгрунтованість плану роздрібного товарообігу можна перевірити і за допомогою визначення критичної точки продажів, яку іноді називають порогом рентабельності. Вона збігається не з тим періодом, коли підприємство починає зазнавати збитків, а з тим відрізком часу, коли отриманий дохід не покриватиме постійні витрати.
Критичну точку продажів (Кт) можна розрахувати за формулою
Кт=Т * РПС / (Рпр + РПС), або Кт=РПС / (Уд-Урпр) * 100,
де Т - розрахунковий плановий товарообіг,
РПС - постійні витрати на реалізацію,
Рпр - змінні витрати на реалізацію ,
У нашому прикладі точка продажів:
Кт=3394,9 * 351,4 / (351,4 +136,7)=2444,3 (млн .
руб.), або
Кт=435 / (24,5-6,71) * 100=2445,1 (млн. руб.)
Чим вище різниця між фактичною виручкою торгового підприємства і виручкою в критичній точці, тим вище запас фінансової міцності і фінансова стійкість підприємства. Запас фінансової міцності (ЗФП) можна розрахувати за формулою

ЗФП=(Тр - Тк) / Тр * 100,
де Тр - плановий розрахунковий товарообіг; Тк - товарооборот в критичній точці.
Запас фінансової міцності для підприємства «Меркурій» складе

ЗФП=(3394,9-9444,3) / 3394,9 * 100=28%
Отже, зниження товарообігу більш ніж на 28% від прогнозованого обсягу означає для підприємства різке зниження платоспроможності і ймовірність банкрутства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.8. Оцінка надійності плану товарообігу "
 1. Питання 54. Поняття товарообігу. Статистичне вивчення динаміки товарообігу
  оцінка результатів діяльності торгової фірми товарообіг використовується як показник виручки від реалізації товарів, 2) у статистиці рівня життя товарообіг використовується для аналізу розміру грошових витрат населення на придбання товарів та для оцінки рівня індивідуального споживання ; 3) при розрахунку ВВП за напрямками кінцевого використання в макроекономічній статистиці
 2. Запитання для самоперевірки
  плану в розвиненій ринковій економіці? 4. Які питання треба обов'язково включати в бізнес-план, а яких слід уникати при його складанні? 5. Які розділи входять у зміст бізнес-плану? 6. Назвіть вісім різновидів консалтингових послуг. 7. У чому полягають головні завдання консультантів при підготовці кожного з розділів бізнес-плану? 8. У чому схожість і відмінності узагальненої
 3. Питання 56. Показники оборотності товарів. Статистичне вивчення динаміки швидкості товарного обігу
  оцінки змін показників швидкості і часу звернення за сукупністю товарів використовуються відповідно індекси середньої швидкості і середнього часу обігу. Індекс середньої швидкості товарообігу (індекс швидкості товарообігу змінного складу) характеризує зміну середньої швидкості обігу товарної групи за рахунок зміни швидкості обігу окремих товарів і зміни середніх
 4. Терміни і поняття
  плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 5. Рейтингові оцінки облігації
  оцінки двох основних рейтингових агентств: «Standart & Poor's Corporation» і «Moody's Investors Service». Їхні оцінки, найчастіше, збігаються. Ініціатива визначення рейтингу цінного паперу, як правило, належить емітенту, який виплачує агентству певну суму за оцінку своєї кредитоспроможності. Якщо облігація не пройшла процедуру оцінки і для неї не вказаний рейтинг, її не
 6. III. Управління товарообігом
  товарообігом
 7. Тема 3. Товарообіг організацій торгівлі
  Тема 3. Товарообіг організацій
 8. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  оцінці ефективності так званих внутрішніх інвестицій, які здійснюються підприємством без спеціального залучення додаткових джерел фінансування, тобто за рахунок власних коштів. Бізнес-план для залучення інвестицій повинен задовольняти, щонайменше, наступним трьом вимогам: - з описової точки зору бути коротким, простим і зрозумілим, щоб потенційний
 9. Глава 5. Товарне забезпечення товарообігу організацій торгівлі
  товарообігу організацій
 10. 20. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ завданнями з асортименту
  плану і динаміку з виробництва сертифікованої продукції. Виконати завдання по асортименту - значить випустити вироби за заданою номенклатурою. Оцінка виконання плану по всьому асортименту предусматриваемой підприємством продукції обчислюється за допомогою середнього відсотка виконання завдання по асортименту. Існує кілька способів розрахунку середнього відсотка виконання завдання по
 11. Витратний підхід
  оцінки накопичених активів. Він включає оцінку фінансових, матеріальних (земля, будівлі, споруди, машини та обладнання) та нематеріальних (кваліфікація, торгова марка тощо) активів на основі балансового звіту з урахуванням різного роду поправок (знос, старіння і інш.). Перевага даного підходу полягає в тому, що він грунтується на існуючих активах, менш умозрітелен, ніж
 12. 13.4 Складання фінансового плану
  плану
 13. 43 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
  оцінці персоналу. Для цього потрібно: 1) визначити найближчі потреби фірми в персоналі, хоча, звичайно, в процесі розвитку бізнесу відбудуться неминучі зміни; 2) з'ясувати, які співробітники будуть здатні виконувати певні функції, 3) проаналізувати взаємини між співробітниками колективу, а також те, як встановлюватимуться для них завдання. Важливо детально роз'яснити в
 14. 12.1. Зміст і джерела інформації для аналізу позабюджетних коштів
  оцінка виконання кошторисних призначень по всіх видах позабюджетних коштів; - оцінка виконання плану за основними показниками кожного виду позабюджетних коштів; - розрахунок впливу факторів на відхилення за основними результативним показниками (обсяг продукції, прибуток, собівартість і т.д.); - розробка заходів щодо усунення виявлених в результаті аналізу недоліків і заходів щодо
 15. Питання 55. Показники статистики товарних запасів
  товарообігу товарними запасами; 4) аналіз стану і динаміки товарних запасів. Показники обсягу товарних запасів (у натуральному і вартісному вираженні) можуть бути розраховані як в цілому, так і по підприємствам, фірмам, регіонам: 1) резервний або страховий обсяг товарних запасів; 2) мінімально допустимий обсяг товарних запасів; 3) максимальний обсяг товарних запасів . До основних
 16. Глава 19. СВІТОВИЙ РИНОК І МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
  товарообігу на світовому ринку менше, ніж сума товарооборотов всіх національних ринків. Кожен національний ринок є складовою частиною світового ринку тільки в тій мірі, в якій товарні потоки пов'язані з міжнародним розподілом праці, валютними відносинами. Відмінність світового ринку від сукупності національних ринків стане більш виразним при порівнянні світового ВНП з об'ємом
 17. 18.4. Аналіз якості виробленої продукції
  оцінки виконання плану по якості продукції: бальний метод, середній коефіцієнт сортності, середньозважені ціни у співставних умовах. Методика розрахунку впливу якості продукції на вартісні показники роботи підприємства. Втрати від браку. Причини зниження якості продукції. Важливим показником діяльності промислових підприємств є якість продукції. Його підвищення - одна з
 18. Складання бізнес-плану на основі інформаційно-комп'ютерних програм
  оцінки ефективності інвестицій. Це як самостійні спеціалізовані програми, так і складові частини глобальних автоматизованих систем управління бізнес-процесами. Спеціалізовані програми зазвичай налаштовані на стандартні процедури інвестиційного аналізу, що дозволяє швидко виконувати великі обсяги робіт і не вимагає додаткової настройки під конкретну фірму. Фінансові
 19. § 6. ТОРГІВЛЯ
  оцінки вартості продукції торгової діяльності приватних осіб, які не охоплюється статистикою торгівлі, виробляються спеціальні розрахунки. Обсяги покупок товарів населенням в організованій торгівлі (у торгових організацій і на ринках) порівнюються з обсягами закупівель товарів поза її за даними обстежень бюджетів домашніх господарств. Потім отримане співвідношення поширюється на дані про
© 2014-2022  epi.cc.ua