Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

Платоспроможність торговельних організацій.

Фінансові можливості торговельних організацій накладають свій відбиток на асортиментну структуру товарообігу. Якщо фінансові ресурси у організації обмежені, то вона, в основному, формує простий асортимент. Чим краще фінансове становище організації торгівлі, тим більше можливостей вона має для формування товарних запасів в широкому асортименті і використання різноманітних форм оплати за поставлений товар (передоплата, оплата готівкою, товарний кредит, авансові платежі, прийняття товарів на комісію).
Розширення асортименту сприяє зростанню товарообігу і товарних запасів і вимагає великих фінансових витрат. Щоб не відбулося зниження ефективності результатів діяльності організації торгівлі, необхідно налагодити хорошу роботу з економічного обгрунтування обсягів і структури товарообігу, товарних запасів, у такому співвідношенні, коли темпи зростання прибутку, товарообігу будуть значно обганяти темпи зростання товарних запасів і витрат на їх утримання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Платоспроможність торговельних організацій. "
 1. 1. Попит
  платоспроможністю споживачів. Тому в рамках теорії попиту споживачі - це покупці, що володіють певними грошовими коштами. Ринок не визнає потребу, не підтверджену платоспроможністю покупця. У зв'язку з цим можна сказати, що потреби - це наші бажання і устремління володіти тими чи іншими благами, тоді як попит - це наша можливість придбати ці
 2. 13.3 Аналіз і оцінка фінансового стану організації торгівлі
  платоспроможність і ліквідність; - фінансову стійкість організації; - прибутковість і рентабельність (кінцеві результати фінансово-господарської діяльності); - стан розрахунків з бюджетом, постачальниками, іншими кредиторами, динаміку дебіторської та кредиторської заборгованості. Аналіз фінансового стану - найважливіший елемент механізму управління фінансовими ресурсами. На основі аналізу
 3. 60. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ неплатоспроможності підприємства
  платоспроможних підприємств використовуються наступні показники: загальний коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт забезпеченості підприємства власними оборотними засобами; коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності. Підставою для визнання структури балансу незадовільною, а підприємства - неплатоспроможним є наявність однієї з умов: 1) якщо загальний коефіцієнт
 4. 55. АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  платоспроможності важливий не тільки для підприємства з метою оцінки його фінансового стану, а й для зовнішніх інвесторів (банків), які хочуть упевнитися в кредитоспроможності позичальника. Оцінка платоспроможності проводиться на основі характеристики ліквідності поточних активів, тобто часу, необхідного для перетворення їх в грошову готівку. Поняття платоспроможності і ліквідності
 5. 33.3. Розподіл податкового навантаження
  платоспроможності. Цей принцип оподаткування різко контрастує з принципом оподаткування отриманих благ. Принцип платоспроможності базується на ідеї, що тягар податків повинна бути поставлена в залежність від конкретного доходу та рівня добробуту. Принцип платоспроможності говорить: окремі особи і підприємці з більш високими доходами повинні виплачувати вищі податки
 6. Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
  платоспроможність підприємств (організацій) відносяться: 1) коефіцієнт фінансового ризику або плече фінансового ризику (співвідношення позикових і власних коштів) (у відсотках): {foto210} Даний показник характеризує ту кількість позикового капіталу, яке підприємство залучило на 1 руб. вкладених в активи власних коштів. Рекомендоване значення менше 70%, 2) коефіцієнт фінансового
 7. 3. Питання про торгового прибутку
  торгового капіталіста? 3.2. Чи можна отримувати торговий прибуток, продаючи товари за їх
 8. Питання 69. Показники ліквідності і оборотності підприємств і організацій
  платоспроможності підприємства або організації з урахуванням своєчасних розрахунків з дебіторами. До показників ліквідності належать: 1) загальний коефіцієнт ліквідності (у відсотках): {foto218} Даний показник характеризує достатність оборотного капіталу у підприємства, використовуваного для погашення своїх короткострокових зобов'язань. Рекомендоване значення - від 100 до 200%; 2) коефіцієнт
 9. Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008

 10. 5.3.3. Визначення планового обсягу та джерел закупівлі необхідних товарів.
  Торгових надбавок або дохід від реалізації товарів). Крім того, слід врахувати, що приріст товарних запасів, передбачений у плановому періоді, також забезпечується закупівлею товарів в закупівельних цінах. З урахуванням цих особливостей плановий обсяг закупівлі товарів організацією торгівлі визначається за формулою: ОЗ=П - Др - НТЗ, де ОЗ - обсяг закупівлі товарів організацією торгівлі в плановому
 11. 48. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  платоспроможність і фінансову стійкість. Фінансовий стан підприємства може бути стійким, нестійким і кризовим і повністю залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани виконуються і перевиконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства, і навпаки, в результаті
 12. 13.1 Цілі, завдання та види фінансового планування.
  Платоспроможністю організації. Критерієм ефективності фінансового планування є вибір оптимального варіанту досягнення поставленої мети. При розробці фінансового плану слід дотримуватися загальних принципів управління фінансовими ресурсами: - облік при визначенні конкретних напрямів використання фінансових ресурсів відмінностей у рівні одержуваної економічної віддачі. -
 13. Глава 9. Витрати організації торгівлі
  торгової
© 2014-2022  epi.cc.ua