Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

33. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ І МОРАЛЬНИХ СТИМУЛІВ

З урахуванням накопиченого досвіду щодо стимулювання праці постійно вдосконалюється вся система матеріального і морального заохочення всього персоналу колективів, спрямована на прискорення зростання продуктивності праці і скорочення плинності кадрів, поставки продукції в асортименті та в терміни відповідно до укладених договорів, поліпшення кінцевих результатів всієї роботи підприємства. Основою матеріального стимулювання на підприємствах є преміальна система. Премії повинні нараховуватися залежно від трудового внеску всього персоналу і кожного працівника персонально, зрівнялівка в матеріальному заохоченні неприпустима. Для забезпечення преміальної системи грошовими ресурсами створюються фонди економічного стимулювання, розміри відрахувань в які зростають при поліпшенні і знижуються при погіршенні показників діяльності підприємства.

При аналізі необхідно перевірити правильність відрахувань у фонди економічного стимулювання і потім розглянути, як впливає матеріальне стимулювання на основні показники діяльності підприємства.
Про ефективність використання преміальної системи можна судити по ряду показників: обсяг продукції в діючих цінах; кількість виплачених премій; характеристика використання премій (повинен мати тенденцію до зростання).
Про ефективність використання премій можна також судити по співвідношенню темпів зростання продуктивності праці і характеристики використання премій.
Ефективність використання преміальної системи характеризує такі показники, як рентабельність премії, економічність та ін Рентабельність премій визначається відношенням суми отриманого прибутку до суми виплачених премій.
У матеріаломістких та енергомістких виробництвах доцільно простежити розміри економії сировини і матеріалів або електроенергії на 1 руб. виплачених премій. Ці показники повинні мати тенденцію до зростання. Методика їх аналізу схожа з методикою аналізу характеристики використання премій.
Щоб проаналізувати розвиток матеріального стимулювання на підприємстві, необхідно розглянути динаміку питомої ваги премій у фонді заробітної плати.
Зниження питомої ваги премій свідчитиме про зниження ролі преміальної системи в діяльності підприємства.
У ході аналізу слід розглянути використання моральних стимулів - нагородження за трудові успіхи орденами і медалями, дипломами та грамотами, занесення на Дошку пошани, до Книги пошани і т. п.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "33. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ І МОРАЛЬНИХ Стимул "
 1. 26. АНАЛІЗ матеріаломісткі
  Аналіз структури матеріальних витрат проводиться для оцінки складу матеріальних ресурсів і частки кожного виду ресурсу у формуванні собівартості і вартості продукції. У ході аналізу виявляються можливості вдосконалення структури матеріальних витрат шляхом застосування нових, прогресивних видів матеріалів, використання замінників (металокераміки і т. п.). Аналіз матеріаломісткості проводиться
 2. 10.3. Мотиви і стимули
  Виконавці прийнятих рішень можуть чітко його виконати, якщо вони зрозуміли характер рішення, усвідомили порядок дій і оснащені засобами для досягнення мети, передбаченої цим рішенням. В основі дій виконавців лежить мотивація до виконання прийнятого рішення. Мотив - це спонукальна причина, підстава, привід до дії з виконання прийнятого рішення. Починаючи дію, людина в
 3. ЛЮДИ, ПРАВА І СВОБОДИ
  У прочитаної Вами книзі викладені ази економіки. Як і прийнято звичайно в економічній науці ці ази викладаються й обгрунтовуються, виходячи з принципів максимізації виробництва суспільних благ, найбільш раціонального та ефективного використання ресурсів та ін Але крім такого - економічного - підходу до організації суспільного життя і взаємодій суспільства і держави,
 4. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
  Комплексний аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету, сприяє раціональному використанню коштів, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увага приділена аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність
 5. 25. Матеріаломісткі і матеріаловіддача
  Узагальнюючими показниками ефективності використання матеріальних ресурсів є матеріаловіддача, матеріалоємність, питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт матеріальних витрат, прибуток на рубль матеріальних витрат. Матеріаловіддача (Мо) характеризує вихід продукції на 1 руб. матеріальних витрат (М), тобто кількість продукції, виробленої з кожної гривні
 6. Основний і оборотний капітали
  Основний капітал - капітал, авансований на купівлю машин, обладнання , будівель, споруд і т. д., який функціонує протягом тривалого періоду часу, при цьому переносить свою вартість на продукт частинами, у міру зносу. Оборотний капітал - капітал, авансований на купівлю сировини, палива, робочої сили і т. д. На відміну від основного капіталу він повністю протягом одного циклу
 7. 24. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МАТЕРІАЛАМИ
  Зростання обсягів продукції і поліпшення якості в значній мірі залежать від забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та ефективності їх використання. Своєчасне надходження та ефективне використання матеріальних ресурсів обумовлюють безперебійну, ритмічну роботу, виконання плану і збільшення прибутку. Необгрунтована надлишок матеріальних ресурсів може привести до уповільнення
 8. 10. Дисципліна і стимулювання праці
  Дисципліна праці являє собою обов'язкове для всіх працівників підпорядкування правилам поведінки, визначеним Трудовим кодексом, колективним договором, трудовим договором і локальними нормативними актами підприємства. В даний час дисципліна праці об'єднує в собі три якості, три форм реалізації: примусова дисципліна - як вплив авторитарної влади (з позаекономічними і
 9. 6.1. Значення, завдання і джерела інформації аналізу основних засобів
  Основні засоби є одним з найважливіших чинників будь-якого виробництва. Якщо основою функціонування сфери матеріального виробництва виступають основні виробничі фонди, то матеріально-технічною базою бюджетних та наукових установ є основні невиробничі фонди. Спільними рисами основних виробничих і невиробничих фондів є те, що і ті й інші
 10. 34. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБЛАДНАННЯ
  Застосовувані виробничі фонди, їх технічний стан і ступінь відповідності сучасному розвитку техніки у значній мірі характеризують технічний рівень підприємства і зумовлюють ефективність їх використання. Технічний стан обладнання характеризується його фізичним і моральним зносом, рівнем застосування нової техніки, а це в першу чергу залежить від віку
 11. Література
  1. Абакумова Н.Н., Подовалова Р.Я. Політика доходів і заробітної плати: Учеб. посібник. М., 1999. 2. бутеніл В.Є. Стимули економічного розвитку. Мн., 1999. 3. Лопухіна Е.А. Розподіл доходів : структура, форми, рівність, нерівність, бідність: Навчально-методичний посібник. Мн., 1995. 4. Методика економічного аналізу діяльності НДІ і КБ / ЦНДІ «РУМБ», 1983. 5. Самбірський В.І.,
 12. 45. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
  Для аналізу використання прибутку використовуються дані звіту ф. № П 2 «Відомості про інвестиції», дані аналітичного обліку по розділу VIII Плану рахунків бухгалтерського обліку «Фінансові результати », рахунок 90« Продажі », кошторису по фонду накопичення, фонду соціальної сфери і фонду споживання. Прибуток, що залишається у підприємства після сплати податків та інших платежів до бюджету, надходить у його повне
 13. Більше того, національна уні-версітетская спортивна асоціація переконала більшість спостерігачів, що з моральної точки зору
  Більше того, національна уні-версітетская спортивна асоціація переконала більшість спостерігачів, що з моральної точки зору було б невірно, якби коледж платив ігро-ку заробітну плату в розмірі, уста-встановлюються конкурентним чином. Для багатьох економістів таке втручання в конкуренцію - в си-туації, що не має ніяких явних ознак неспроможності ринку, -
 14. 81. ЗНОС
  Знос - амортизація довгострокових матеріальних виробничих активів (основних засобів) - будівлі, обладнання, транспорту та ін; періодичне розміщення вартості активів на період їх терміну служби. Фізичний знос - матеріальне зношення засобів праці, поступова втрата ними своєї споживної вартості і вартості в процесі використання або бездіяльності, внаслідок впливу сил природи
© 2014-2022  epi.cc.ua