Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Олександр Володимирович Глічев. Якість, ефективність, моральність, 2009 - перейти до змісту підручника

10.3. Мотиви і стимули


Виконавці прийнятих рішень можуть чітко його виконати, якщо вони зрозуміли характер рішення, усвідомили порядок дій і оснащені засобами для досягнення мети, передбаченої цим рішенням. В основі дій виконавців лежить мотивація до виконання прийнятого рішення.
Мотив - це спонукальна причина, підстава, привід до дії з виконання прийнятого рішення.
Починаючи дію, людина в системі якості зазвичай керується такими мотивами:
Забезпечення матеріального і морального благополуччя для себе і своєї сім'ї. Цей мотив присутній в тих випадках, коли чітко обумовлені умови оплати праці залежно від його кількості і якості, а також умови стягнення за завдані збитки, шкоду виробнику або споживачу в результаті погіршення якості продукції.
Професійна гідність, честь виконавця як фахівця, майстри своєї справи. Особливо висока ціна цього мотиву у інженерно-технічного персоналу, у конструкторів і проектувальників.
Прагнення підвищити престиж, честь марки підприємства-виробника, фірми шляхом сталого виробництва високоякісної продукції і надаваних послуг.
Захист ринку вітчизняних товарів і послуг, забезпечення високого рівня конкурентоспроможності продукції та підприємства-товаровиробника.

Умови адміністративної, економічної, матеріальної відповідальності в разі невиконання рішення або помилкового його виконання.
Природа мотивів свідчить про те, наскільки серйозно їх дієвість залежить від особистості виконавця, його життєвої позиції і місця у виробничій ієрархії.
Виконавець повинен мати почуття честі та моральної відповідальності перед самим собою, перед адміністрацією, оточуючими людьми, співробітниками, перед своєю сім'єю і суспільством за успішне виконання рішень за якістю. Велику роль при цьому відіграють моральна позиція виконавця, його переконання, погляди, воля, рішучість.
Звичайно, виконання рішень за якістю залежить і від організаційно-технічних і економічних можливостей, якими володіє виконавець. Але в даному випадку хотілося б звернути увагу на проблеми суб'єктивно-особистісного характеру, зазвичай рідко беруться до уваги при традиційному підході до формування та впровадження систем якості.
Ми ще повернемося до цих питань при розгляді зв'язку якості з духовністю, моральністю і етикою.
Зупинимося ще на одному питанні з того ж контексту. Йдеться про стимули. Мотиви і стимули тісним чином пов'язані між собою. Відомо, що мотиви поліпшення якості проявляють більшу стійкість і ефективність при відповідній їх підтримки певними стимулами.

Стимул - це додаткова сила в прагненні успішно реалізувати спонукальний мотив до поліпшення якості і підвищення ефективності системи якості. Стимулювати поліпшення якості - це означає створювати спонукальні сили до прискорення, поліпшення дій як з вироблення хороших рішень, так і за їх своєчасного і повного виконання. Стимулювання - це також дія щодо посилення, активізації діяльності того чи іншого елемента, органу системи управління якістю або системи в цілому.
Стимули діляться на дві групи: перша класифікується за характером та природою, друга - за масштабом впливу.
До першої групи належать матеріальні, моральні та економічні стимули. До другої індивідуальні та колективні.
До числа стимулів відносяться і заходи відповідальності, передбачені державним законодавством, статутом підприємства, договором з роботодавцем та іншими правовими документами.
Така частина проблематики, пов'язаної з механізмом вироблення і прийняття рішень, пов'язаних з якістю продукції, а також з успішним виконанням цих рішень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Мотиви і стимули "
 1. Тема 2. ПОТРЕБИ ЯК ОСНОВНИЙ МОТИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ
  1. Поняття потреби. Потреби - це потреби людей, що виражаються в благах, товари, послуги, потрібних для життєдіяльності та розвитку. Незадоволені потреби є для людини спонукальним мотивом, стимулом до трудової діяльності щодо створення або придбання відсутніх йому благ. Ступінь задоволення потреб людей залежить від рівня розвитку сфери: матеріального
 2. Тема 5. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ЛЮДЬМИ
  1. Взаємодія людей в господарському житті. Господарська діяльність людей передбачає наявність соціальних зв'язків. На ці зв'язки істотний вплив роблять відносини власності, так як за ними стоять економічні інтереси як окремих людей, груп, так і суспільства в цілому. Економічний інтерес - це спонукальний мотив, стимул людської господарської діяльності в будь-якому
 3. 4.2. Основні концепції фіскальної політики
  Історії науки відомі дві основні теоретичні концепції побудови фіскальної політики, які з'явилися в ХХ столітті: - Кейнсіанська концепція. - «Економіка пропозиції». Кейнсіанці виходять з того обставини, що нестабільність економіки, інфляція і безробіття є характерними рисами сучасної ринкової економіки і тому необхідне державне регулювання економіки,
 4. Інструменти механізму
  . Ними виступають конкретні форми руху товарного та грошового капіталу у світовому господарстві. До них відносяться такі економічні категорії, як міжнародна ціна, ставка позичкового відсотка, валютний курс. 1. Вирішальною частиною ринкового механізму виступає система ціноутворення. Саме ціни і їх динамічні коливання обумовлюють мотиви і стимули агентів виробництва і через них - зміни
 5. 1.4.3. Формування громадянського суспільства в Росії
  Положення з формуванням громадянського суспільства в Росії принципово відрізняється від ситуації в розвинених країнах світу. Це пояснюється як історичними чинниками, так і особливостями сучасної ситуації в країні. Історично пік соціальних суперечностей капіталізму, ускладнених сохранявшимися економічними, соціальними і політичними докапиталистическими формами, прийшовся в Росії на початок XX
 6. Глава 10 Прийняття рішень і мотивація
  Відомий економіст, фахівець з проблем організації виробництва, Альфред Стоун писав: «Прийняття ділового рішення вимагає великої підготовчої роботи - пошуку та перевірки фактів і обставин, що стосуються технології, ринку та інших настільки ж мінливих аспектів бізнесу». Це справедливо для будь-яких управлінських рішень і, природно, рішень в області якості. Можна вибрати хорошу по
 7. 2. Передумови людської дії
  Ми називаємо задоволеністю або задоволенням такий стан людської істоти, яке не веде і не може привести ні до якого дії. Діюча людина прагне виправити незадовільний стан справ і досягти більш задовільного. Він уявляє собі умови, які краще підходять йому, а його діяльність спрямована на те, щоб здійснити бажане стан.
 8. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 9. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  Популярність інфляції і кредитної експансії, що є основою повторюваних спроб зробити людей багатшими за допомогою кредитної експансії і тим самим причиною циклічних коливань виробництва, чітко проявляється у повсякденному термінології. З бумом пов'язані поняття про хороше бізнесі, процвітанні і підйомі. Його неминучий наслідок, приведення справ у відповідність з реальним станом ринку,
 10. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  З незапам'ятних часів люди базікають про благословенних умовах, якими їх предки насолоджувалися в первісному природному стані. Зі старих міфів, переказів і поем образ первісного щастя перейшов в різні філософії XVII і XVIII ст. На їх мові термін природний означав те, що добре і корисно для людських справ, в той час як термін цивілізація мав образливий зміст. Відхилення від
© 2014-2022  epi.cc.ua