Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ВИТРАТИ ВИРОБНИЧІ

витрати, безпосереднім чином пов'язані з виробництвом продукції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВИТРАТИ ВИРОБНИЧІ "
 1. ВИТРАТИ ЗАГАЛЬНІ
  витрати матеріалів, виробничих потужностей і послуг, що відносяться до декількох видів продукції, виробленим спільно; 2) сукупні витрати. Витрати на виробництво і реалізацію конкретного товару, аналог виробничої
 2. Прямі і непрямі витрати
  витрат праці на прямі і непрямі. За традиційною процедурою обліку спочатку збираються дані про прямі трудозатратах на випуск виробу або виконання замовлення, потім всі непрямі, або накладні, витрати встановлюються у певному відсотку до прямих витрат праці. Цей підхід був розроблений для такого виробництва, де прямі трудовитрати становили основну статтю виробничих витрат.
 3. 35. ВИДИ СОБІВАРТОСТІ
  витрати підприємства на виробництво і реалізацію конкретного виду продукції в розрахунку на одну натуральну одиницю; дозволяє характеризувати рівень і динаміку витрат на виробництво продукції в цілому по промисловості. Виробнича собівартість валової продукції - представляє собою витрати, що включаються до собівартості продукції. Виробнича собівартість товарної продукції -
 4. Територіально-виробничий комплекс
  витрат на
 5. 2. Виробництво в краткосрочномперіоде
  витрат пе-ремінних факторів. Таким чином, ми маємо делос короткостроковій виробничою функцією, ха-теризується залежність обсягу випуску від обсягу змінних витрат фірми при неизмен-них витратах інших факторів. Для простоти рас-дивимося приклад, в якому праця є едина змінним фактором виробництва В табл. 8-2 показана залежність між випу-ському глобусів фірмою
 6. 39. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПО калькуляційні статті ВИТРАТ
  витрат, їх склад і методи розподілу витрат за видами продукції формуються з урахуванням характеру і особливостей виробництва. Виділяють такі калькуляційні статті, що відображають динаміку собівартості продукції: сировина та матеріали; зворотні відходи (віднімаються); паливо і енергія на технологічні цілі; основна зарплата виробничих робітників; додаткова зарплата виробничих
 7. Виробничий ефект тарифу
  витрат ресурсів. Виробничий ефект тарифу пов'язаний з неефективністю розподілу економічних ресурсів в рамках світового
 8. Поняття економічної ефективності
  витрати, або, кажучи по-іншому, вести себе раціонально. Раціональне поведінка полягає в тому, що виробник і споживач благ прагнуть до найвищої ефективності і для цього максимізують вигоди і мінімізують витрати. Якщо звернутися до кривої виробничих можливостей (див. рис. 2.1), то при максимально можливому ефективному виробництві точки А, В, С, Д, Е, що відображають можливі
 9. Непрямі постійні витрати
  витрати - постійні витрати всього підприємства (оклади керівництва, витрати на бухгалтерію й інші служби, на оренду та утримання офісу, амортизаційні відрахування по власних адміністративних будівель, витрати на наукові дослідження та інженерні вишукування та
 10. 31. ЕЛЕМЕНТИ CVP-АНАЛІЗУ
  витрат, обсягу виробництва і прибутку: 1) маржинальний дохід; 2) маржинальний запас міцності; 3) виробничий леверидж; 4) точка беззбитковості (поріг рентабельності). Маржинальний дохід - різниця між виручкою підприємства від здійснення реалізації продукції (робіт, послуг) і сумою змінних витрат. Розрахунок маржинального доходу здійснюється не тільки по підприємству в цілому, але і по
 11. Питання 59. Статистика витрат виробництва та обігу. Статистичне вивчення динаміки витрат на карбованець продукції в промисловості
  витрати підприємства, які виникають в процесі здійснення виробничо-господарської діяльності. Якщо фірма займається виробничою діяльністю, то вона розраховує витрати виробництва. Якщо фірма займається збутової, постачальницької, торгово-посередницькою діяльністю, то вона розраховує витрати обігу, пов'язані з процесом доведення товарів і послуг до споживачів.
 12. § 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  витрати на собівартість продукції в залежності від поставленого завдання - планування, аналізу, обліку, розрахунків можна класифікувати таким чином. 1. Залежно від того, як змінюються витрати у зв'язку із зміною обсягу виробництва, вони діляться на пропорційні (змінні) і непропорційні (умовно-постійні, постійні). Витрати, мінливі пропорційно зміні
 13. Змінні витрати
  витрати - витрати залежать від обсягу виробництва. Чим більше обсяг виробництва, тим більше його змінні витрати на даний випуск. Вони включають в себе вартість витраченої сировини, матеріалів, палива, витрати на оплату праці працівників за випуск продукції та нарахування на неї, транспортні витрати з доставки сировини, відвантаження продукції та
 14. 38. СТРУКТУРА І СКЛАД СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  витрат і за калькуляційними статтями витрат. Елементи витрат: матеріальні витрати (сировина і матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, паливо, електроенергія, теплоенергія і т. д.), витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби, амортизація основних засобів, інші витрати (знос нематеріальних активів, орендна плата, обов'язкові страхові платежі, відсотки по
 15. 36. метод калькулювання собівартості
  витрат змінюються рідко, тому замість нормативних можуть бути використані планові калькуляції. На підставі даного методу розраховуються фактичні витрати визначеного періоду, наприклад звітного місяця. Функції методу: 1) за допомогою обліку витрат за поточними нормам (їх відхилень від норм і змін) забезпечує контроль за витратами, одержуваними в ході виробничого процесу; 2)
 16. 9.2.5. ПРОПОЗИЦІЯ АБСОЛЮТНО КОНКУРЕНТНІЙ ГАЛУЗІ В короткий період
  витрат підприємств. Воно полягає у припущенні, що витрати на виробництво якого-небудь підприємства є функцією лише його обсягу виробництва, але не залежать від випуску інших фірм або галузі в цілому. Це припущення справедливо для виробництв (галузей), що не використовують високоспеціалізованих ресурсів (включаючи працю), та / або відносно невеликих порівняно з усією економікою. Саме
 17. 28. ВИДИ ВИТРАТ
  витрати на оплату працівників, оплату сировини, матеріалів, палива, нарахування зносу і т. д.; 2) внутрішні витрати виробництва (неявні) - використання у виробництві ресурсів, що належать власникам фірми (земля , приміщення, нематеріальні активи). Постійні витрати виробництва - витрати підприємства, які не залежать від обсягу виробленої продукції даним підприємством (витрати на утримання
 18. 37. Попроцессной І ПОЛУПРОЦЕССНИЙ методів калькулювання
  витрат проводиться за певний період часу , за який виробляється певна кількість продукції. Собівартість одиниці продукції розраховується шляхом ділення загальної суми виробничих витрат за встановлений інтервал часу на вироблену кількість одиниць продукції, виготовлених за цей же інтервал часу. Полупроцессний метод калькулювання собівартості продукції
© 2014-2022  epi.cc.ua