Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

9.2.5. ПРОПОЗИЦІЯ АБСОЛЮТНО КОНКУРЕНТНІЙ ГАЛУЗІ В КОРОТКИЙ ПЕРІОД


Природно припустити, що перехід від пропозиції окремого підприємства до пропозиції галузі можна представити (технічно) точно так само, як і перехід від індивідуального попиту до ринкового. Однак, як було показано в розділі 4.1, зв'язок індивідуального попиту з ринковим залежить від виконання аксіоми незалежності споживача. Якщо вона виконується, функцію ринкового попиту можна отримати підсумовуванням індивідуальних функцій попиту, якщо ж ні - навпаки, функція індивідуального попиту виявляється функцією уявлень даного споживача про ймовірне обсязі ринкового попиту.
Такий самий стан має місце і в теорії пропозиції конкурентної галузі.

Ключовим тут є допущення про незалежність виробничих витрат підприємств. Воно полягає у припущенні, що витрати на виробництво якого-небудь підприємства є функцією лише його обсягу виробництва, але не залежать від випуску інших фірм або галузі в цілому.
Це допущення справедливо для виробництв (галузей), що не використовують високоспеціалізованих ресурсів (включаючи працю), та / або відносно невеликих порівняно з усією економікою. Саме такі галузі можуть розглядатися як дрібні покупці на зовсім конкурентному ринку виробничих ресурсів. Різке збільшення чи спад виробництва в цих галузях не впливають на ціни ресурсів, і, отже, витрати підприємства не залежать ні від обсягу виробництва інших підприємств, ні від випуску галузі в цілому.

В іншому випадку збільшення виробництва іншими підприємствами або всією галуззю не тільки збільшив би попит на ресурси, а й опинився б причиною зростання їх цін, а значить, і збільшення витрат (зсуву функцій витрат вгору).
Тому зв'язок індивідуальних і галузевих функцій пропозиції у випадках виконання та невиконання допущення про незалежність виробничих витрат підприємств доцільно розглянути окремо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.2.5. ПРОПОЗИЦІЯ АБСОЛЮТНО КОНКУРЕНТНІЙ ГАЛУЗІ В короткий період "
 1. Криві пропозиції та отраслевиепредельние витрати
  пропозиції показує предель-ні витрати виробництва всіх фірм, виробляючи-щих позитивний випуск . Крива предложеніяпоказивает загальногалузеві витрати пріростапродукціі на одну додаткову одиницю. Про Крива пропозиції галузі - це еекрівая граничних витрат. Це співвідношення справедливо як для краткосроч-ного, так і для довгострокового періоду. Краткосроч-ная крива пропозиції -
 2. Ключові терміни
  пропозиції фірми Короткострокова ціна припинення випуску Короткострокова ціна беззбитковості Ринкова короткострокова крива пропозиції Довгострокова крива пропозиції фірми Довгострокова ціна беззбитковості Надприбутки Технічний прогрес Галузева крива граничних
 3. Питання 25Совершенная конкуренція. Рівновага конкурентної фірми в короткому і довгому періодах.
  Досконалою конкуренцією називають такий тип організації ринку, при якому виключені всі види суперництва як між продавцями, так і між покупцями. Досконала конкуренція являє собою наукову абстракцію, ідеальний тип ринкової структури, служить еталоном для порівняння з іншими типами ринкових структур. Для досконалої конкуренції характерні такі ознаки: а) безліч
 4. 9.3.3. РІВНОВАГА ГАЛУЗІ В ТРИВАЛОМУ ПЕРІОДІ
  пропозиції (висхідний ділянку сумарною кривої граничних витрат) зрушиться вправо (рис. 9.11, б), а рівноважна ціна продукції галузі знизиться. Це також пояснює, чому ціна Р> P1 не може бути рівноважною ціною тривалого періоду. Якщо ж ціна впаде нижче P1 жодне підприємство не зможе отримати навіть нормального прибутку ні при якому рівні виробничої потужності (масштабі заводу).
 5. Резюме
  пропозиції. Конкурент-ная фірма, виробляючи продукцію, максимізує при-бувальщина тільки в тому випадку, якщо ціна по крайней мерен нижче середніх змінних витрат (P> AVC). Впротівном випадку фірма може зменшити свої поті-ри за рахунок тимчасового припинення виробництва 5. Короткострокова крива пропозиції абсолютно конкурентні фірми збігається з частиною кривої її граничних витрат, що лежить
 6. 9.3.2. ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ
  пропозицію формують рівноважну ціну Р (рис. 9.12, а). На рис. 9.12, б LATC і LMC - криві середніх та граничних витрат тривалого періоду типового підприємства, SATC1, SMC1, SATC2, SMC2, SATC3, SMC3 - криві середніх і відповідно граничних витрат заводів трьох масштабів (невеликого, середнього та великого). Припустимо, що при ринковій ціні Р підприємство використовує потужності невеликого заводу
 7. 4. Галузевий попит на фактори
  зовсім конкурентною, що ми припускаємо в цьому параграфі, еекрівая попиту на фактори не є простою сум-мій кривих для окремих фірм, що входять в дан-ную отрасль11. Причина цього полягає в тому, що, оскільки всі продавці, що функціонують на з-вершенно конкурентному ринку, реагують на вимірюв-ня рівня заробітної плати, наприклад зраді-ням масштабів зайнятості, вони, взагалі
 8. Зміна обсягу і характеру пропозиції
  пропозиції і зміна обсягу пропозиції. Обсяг пропозиції змінюється тоді, коли змінюється тільки ціна товару. Зміна характеру пропозиції Рис. 4.7. Криві зміни характеру пропозиції відбувається, коли змінюються інші фактори, які раніше приймалися за постійні. Припустимо, що використовується нова технологія, яка дозволяє при тих же витратах випустити більше
 9. Поведінка фірми в довгостроковому періоді
  пропозиції та падіння рівноважної ціни. Цей процес буде відбуватися до тих пір, поки ціна не опуститься до рівня витрат. А якщо ціна опуститься нижче рівня витрат, в галузі будуть збитки, які виконуватимуть роль антистимулів, і весь процес піде в зворотному напрямку. Досконала конкуренція є ідеальною структурою, носить велике методологічне значення і виступає ідеалом,
 10. Терміни і поняття
  досконала, недосконала Види конкурентних структур: досконала конкуренція, монополії, монопсонії, олігополії , дуополии, монополістична конкуренція Методи і засоби конкурентної боротьби Монополія: природна і штучна Переваги і недоліки конкуренції Переваги і недоліки монополії Концентрація виробництва Централізація виробництва Монопольна ціна
 11. Економічна рента на ринку праці
  пропозиції в довгостроковому періоді стає абсолютно еластичною і економічна рента зникає. Однак у тих випадках, коли нові працівники не мають кваліфікації старих, економічна рента може зберігатися тривалий час. Це характерно для галузей, що залучають унікальні людські ресурси. Зірки естради, відомі кіноактори, знамениті спортсмени отримують дуже високі
 12. Завдання
  пропозиції продукцііконкурентной фірми в короткостроковому і долгосроч-ном періодах. 5. У короткостроковому періоді фірма робить все можли-ве, але несе втрати, тому що P <АТС Возможнолі, щоб фірма залишилася в бізнесі в долгосрочномперіоде, навіть якщо ціна залишається на поточному рівні? Проиллюстрируйте ваша відповідь, використовуючи соотношеніемежду кривими АТС і LAC 6. Розглянемо дві конкурентні фірми,
 13. Глава 9. Пропозиція в УСЛОВИЯХсовершенноконкурентнойотрасли
  пропозиції в умовах досконалої конкуренцііявляется проте дуже корисною і важливою дляпоніманія реально існуючих ринків. Для побудови цілісної моделі совершенноконкурентного ринку ми спираємося на поняття, введені в двох попередніх розділах. У гол. 7 миустановілі, що фірми максимізують прибуток (різницю між доходом і витратами), а в гол. 8ми побачили, яким чином витрати залежать
 14. Крайній, але важливий випадок
  пропозиції, як показано в гл. 11, строго кажучи, застосовна тільки до абсолютно конкурентним рин-кам. Але ця модель все ж виконує корисну функ-цію для пояснення ситуації на багатьох ринках, ко-торие не цілком задовольняють всім умовам досконалої конкуренції. Концепція досконалої кон-куренції (як і теорія конкурентної пропозиції, розбирається в цьому розділі) є, таким чином, більш
 15. Електронні короткі продажі
  короткими продажами, Возника-ють у разі перенесення позиції в овернайт. Коли ви здійснюєте внутріденну короткий продаж, переважна більшість про-блем відпадає. Мій досвід підказує, що продаж акції в шорт електронним способом - це кращий метод. Помилково визначивши напрямок, ви просто понесете збитки, але будете позбавлені від звичайних неприємностей, які мучать інших
 16. Тема 22. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ (Поліполія)
  досконалою конкуренцією і монополією 2. Специфічні особливості полиполии 3. Максимізація прибутку в умовах полиполии 1. Подібність полиполии з досконалою конкуренцією і монополією. Монополістична конкуренція (поліпи-лія) - ринкова структура, в якій є безліч фірм-продавців подібною, але не однакової продукції. Вона одночасно схожа і на монополію, і на досконалу
 17. Граничні витрати і предельнаяценность
  пропозиції на зовсім конкурентному ринку представляетсобой криву граничних витрат галузі-постав-ника. Таким чином, при кожному обсязі випускакрівая пропозиції показує витрати галузей економіки в цілому, пов'язані з приростом галузевого випуску продукції на 1 едініцу5. Кри-ву граничних витрат можна також проінтер інтерпретувати як криву, що відображає альтернатив-ную
 18. Короткі продажу можуть бути бичачими
  короткі позиції у великій об'єк-Еме вводяться в торгівлю паперів (трейдери називають це розміром), в якийсь момент доведеться їх викуповувати. Ця купівельна 109 активність зазвичай призводить до зростання ціни акції. Вам бажано знати, які короткі позиції по даній цінному папері, а також, чи спостерігається велика активність по пут-опціонів таких акцій. Цю інформацію можна
© 2014-2022  epi.cc.ua