Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

9.2.5.1. ПРОПОЗИЦІЯ ГАЛУЗІ В РАЗІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ


Якщо допущення про незалежність витрат виконується, то функцію пропозиції галузі можна отримати, підсумувавши функції пропозиції всіх підприємств галузі. Якщо галузь складається з п підприємств, функції пропозиції яких однакові і мають вигляд (9.11), то функція пропозиції галузі буде:
Q=nq=nS (P), якщо Р? minAVC, (9.18)
Q=О, якщо Р Графічно криву пропозиції галузі можна (як і у випадку визначення кривої ринкового попиту) знайти, підсумувавши по горизонталі індивідуальні криві пропозиції підприємств. Так, на рис. 9.7, а крива пропозиції типового підприємства представлена двома сегментами: ОК і SqSq, а крива пропозиції галузі, що складається з п ідентичних підприємств, горизонтальної сумою п пар таких сегментів, тобто має вигляд OK, SQSQ. Зауважимо, що сегмент SQSQ більш полог, ніж сегмент SqSq (переконаєтеся в цьому самостійно, виконавши відповідне побудова).


Звернемо увагу, що між сегментами ОК і SQSQ існує розрив, в п разів перевищує розрив між ОК і SqSq. Згадаймо (розділ 9.2.2), що, коли ціна виявляється рівною мінімуму SAVC підприємства, його прібилемаксімізірующій випуск може виявитися нульовим. Якщо криві SAVC всіх підприємств галузі ідентичні, то всі вони можуть при Р=ОК припинити виробництво даного товару і галузь в цілому зникне. Це і є причиною наявності розриву в галузевій кривої пропозиції.
Що станеться, якщо крива попиту на даний товар пройде саме через розрив кривої галузевої пропозиції (рис. 9.7, б)? Деякі економісти стверджують, що в цій ситуації не існує ні ринкової ціни, ні ринкового обсягу продажів, коротше кажучи, даний товар не випускається і, значить, галузь не існує. [8] Покупці, як випливає з рис. 9.7, б, згодні купувати певний обсяг товару за ціною Р=ОК, але якщо підприємства захочуть вийти на що має позитивний нахил ділянка кривої пропозиції SqSq, вони заповнять ринок даним товаром настільки, що ціна повинна буде впасти нижче рівня ОК.
Якби крива попиту DQDQ проходила вище і правіше, і так, що вона перетинала б ділянку кривої пропозиції галузі SQSQ, наявність розриву для формування ринкової рівноваги не мало б значення.
Інші економісти [9] схильні розглядати розрив кривої пропозиції (і індивідуальної, і галузевої) не в математичному сенсі (як різниця ліво-і правостороннього меж функції), а як область невизначеності. При обговоренні рис. 9.4, про ми вже відзначали, що точка D може належати, а може і не належати кривої пропозиції. При ціні P4=q4D підприємству байдуже - чи випускати q4 одиниць продукції або припинити випуск повністю. В обох випадках величина прибутку однакова і являє збитки, рівні сумі постійних витрат. Таким чином, при ціні P4=q4D існує деяка область невизначеності кривої пропозиції підприємства і відповідно кривої пропозиції галузі. Для усунення невизначеності можна припустити, що в разі рівності прибутку при двох різних обсягах випуску перевагу віддається не меншому (тобто нульового), але більшому обсягу випуску. [10]

На рис. 9.8, а показана крива пропозиції галузі OKAS. Якщо Р <ОК, її випуск буде, як звичайно, нульовим. Переривчаста лінія КА означає, що при P=ОК випуск галузі може коливатися від нуля до Q1=nq, оскільки одні підприємства не випускатимуть нічого, тоді як інші віддадуть перевагу випуск q, відповідний мінімуму їх SAVC.
Таким чином, на галузевий кривої пропозиції виникає область невизначеності, але не розриву.


Послабили тепер припущення про ідентичність всіх підприємств галузі. Припустимо, що їх функції витрат різні, і ранжируємо підприємства в порядку зростання мінімуму SAVC аж до найвищого його рівня. У цьому випадку графік пропозиції галузі в короткому періоді можна представити що складається з трьох областей (рис. 9.8, б).
Одна (заштрихована) область, прилегла до точки К, являє область невизначеності пропозиції при різному рівні цін, а дві інші представлені збігається з віссю цін відрізком ОК і сегментом KS.
Це означає наступне.
При ціні Р <ОК жодне з підприємств галузі не випускає даної продукції. При ціні ОК <Р <Р1 має місце деяка невизначеність в обсязі випуску, наприклад при Р=Р0 обсяг випуску, Q, знаходиться в інтервалі Q0? Q? Q1 Нарешті, при ціні Р? Р1 всі підприємства галузі здійснюють випуск і пропозицію галузі стає абсолютно певною функцією ціни. Нижня межа заштрихованої області відповідає ситуації, коли всі підприємства, яким при ціні Р=minSAVC байдуже, випускати або не випускати продукцію, вирішують випускати її.
Відповідно верхня її межа являє ситуацію, коли всі такі підприємства приймають рішення про нульовий випуск.
Традиційно ж крива пропозиції при відмінностях у рівні SAVC окремих підприємств зображується лінією OKS (рис. 9.8, б), тобто як нижня межа щойно розглянутого безлічі, що включає і (заштрихованную) область невизначеності . Інакше кажучи, традиційна крива «передбачає», що всі підприємства, для яких байдуже, виробляти або не виробляти продукцію, при рівності ціни мінімуму їх SAVC вирішують виробляти її. Очевидно, що якщо пропозиція галузі включає і зону невизначеності (заштрихованную область на рис. 9.8, б), а крива попиту перетинає цю зону, то рівноважні ціна і обсяг також в деякій мірі невизначені. Невизначеність рівноважної ціни в цьому випадку припускає наявність дисперсії цін (випуск Q0 може бути проданий за цінами трохи нижче, а випуск Q1 - трохи вище Р0). При цьому дисперсія цін підтримується недосконалою інформованістю покупців. [11]
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "9.2.5.1. ПРОПОЗИЦІЯ ГАЛУЗІ В РАЗІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ"
 1. 9.2.5. ПРОПОЗИЦІЯ АБСОЛЮТНО КОНКУРЕНТНІЙ ГАЛУЗІ В короткий період
  пропозиції окремого підприємства до пропозиції галузі можна представити (технічно) точно так само, як і перехід від індивідуального попиту до ринкового. Однак, як було показано в розділі 4.1, зв'язок індивідуального попиту з ринковим залежить від виконання аксіоми незалежності споживача. Якщо вона виконується, функцію ринкового попиту можна отримати підсумовуванням індивідуальних функцій попиту,
 2. 11.2.1.1.4. МОДЕЛЬ Курна і нечисленних ПРОДАВЦІВ
  галузевого попиту (? P /? Q), і від зміни галузевого випуску внаслідок зміни випуску i-ro підприємства (? Q /? Qi). Очевидно, що в простому випадку, коли Q=q1 + q2:? Q /? Q1=? Q1 /? Q1 +? Q2 /? Q1=1 +? Q2 /? Q1. (11.30) Таким чином, реакція галузевого випуску на зміну випуску першого підприємства (ліва частина (11.30)) розпадається на дві частини:? Q1 /? Q1, що, очевидно, дорівнює
 3. 9.2.2. ПРОПОЗИЦІЯ АБСОЛЮТНО КОНКУРЕНТНОГО ПІДПРИЄМСТВА У короткий період
  пропозиції від ціни називають залежність величини пропозиції від ціни даного товару (розділ 2.3). Можна показати, що крива пропозиції абсолютно конкурентного підприємства в короткому періоді тотожна частини його кривою граничних витрат. На рис. 9.4, а представлені криві граничних (SMC), середніх загальних (SATC) і середніх змінних (SAVC) витрат. При ціні P1 максимум позитивної
 4. 9.3.3. РІВНОВАГА ГАЛУЗІ В ТРИВАЛОМУ ПЕРІОДІ
  пропозиції (висхідний ділянку сумарною кривої граничних витрат) зрушиться вправо (рис. 9.11, б), а рівноважна ціна продукції галузі знизиться. Це також пояснює, чому ціна Р> P1 не може бути рівноважною ціною тривалого періоду. Якщо ж ціна впаде нижче P1 жодне підприємство не зможе отримати навіть нормального прибутку ні при якому рівні виробничої потужності (масштабі заводу).
 5. 9.3.2. ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ
  пропозицію формують рівноважну ціну Р (рис. 9.12, а). На рис. 9.12, б LATC і LMC - криві середніх та граничних витрат тривалого періоду типового підприємства, SATC1, SMC1, SATC2, SMC2, SATC3, SMC3 - криві середніх і відповідно граничних витрат заводів трьох масштабів (невеликого, середнього та великого). Припустимо, що при ринковій ціні Р підприємство використовує потужності невеликого заводу
 6. Запитання для самоперевірки
  пропозиції на ринку одного або декількох товарів і послуг; б) фірма - це господарська одиниця колективного характеру, що володіє всією повнотою прав для укладання контрактів, що забезпечують всі сторони її діяльності; в) фірма - це організаційно-економічна система, за допомогою якої здійснюються виробничі процеси по створенню товарів і послуг з метою подальшого їх продажу.
 7. Запитання для самоперевірки
  пропозиції на ринку одного або декількох товарів і послуг; б) фірма - це господарська одиниця колективного характеру, що володіє всією повнотою прав для укладання контрактів, що забезпечують всі сторони її діяльності; в) фірма - це організаційно-економічна система, за допомогою якої здійснюються виробничі процеси по створенню товарів і послуг з метою подальшого їх продажу.
 8. 14.1.3. РИНКОВИЙ ПОПИТ НА ПЕРЕМІННИЙ ФАКТОР
  пропозиції абсолютно конкурентній галузі (розділ 9.2.5.2), необхідний облік важливої обставини. Справа в тому, що при одночасній зміні попиту всіма підприємствами у відповідь на зміну ціни фактора може змінитися і ціна товару, а це зробить вплив на цінність граничного продукту фактора і попит на нього. {Foto229} Звернемося до рис. 14.6, на якому представлено поведінку типового
 9. Тренувальні завдання
  галузях не завжди можуть бути компенсовані «врятованими» робочими місцями в захищаються
 10. Короткострокове пропозиція
  пропозицію капітальних послуг з-вершенно невідповідно. Однак окрема галузь цілком здатна вимірюв-няти кількість використовуваних капітальних услугдаже в короткостроковій перспективі Наприклад, кіль-кість послуг вантажних автомобілів в окремій 17 Чи можлива довгий ланцюжок, в якій кожна особа буде продаватьземлю іншої особи не для користування, а з метою продажу за більшевисоку ціною в
 11. § 2. СКЛАД І СТРУКТУРА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  галузі. Економічні елементи витрат - це економічно однорідні, більш неподільні, нерозщеплюваних витрати. Статті калькуляції, навпаки, складаються з різнорідних в економічному сенсі витрат. Ряд статей калькуляції включає всі економічні елементи витрат. Класифікація витрат на собівартість продукції за статтями калькуляції дозволяє виявити конкретний об'єкт та місце здійснення
 12. Постучредітельское виробництво
  случае из табл. 4 должна быть исключена строка «учредительство». Никакой другой специфики в постучредитель-ском производстве по сравнению с учредительским не
© 2014-2022  epi.cc.ua