Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

9.3.3. РІВНОВАГА ГАЛУЗІ В ТРИВАЛОМУ ПЕРІОДІ


Хоча типове підприємство, представлене на рис. 9.12, б, при ціні Р і випуску q3 знаходиться в рівновазі і короткого і тривалого періоду, галузь не досягне довгострокової рівноваги, оскільки її типове підприємство отримує позитивну економічну прибуток. Цей надлишок прибутку понад нормального розміру приверне в галузь нові підприємства, випуск продукції галуззю збільшиться (див. розділ 9.3.1) і ціна Р НЕ БУДЕ рівноважною ціною тривалого періоду. Тим більше що типові фірми мають ідентичні криві витрат і, значить, всі вони виберуть виробничі потужності типу 3 і випуск q3. У цих умовах крива галузевого пропозиції (висхідний ділянку сумарною кривої граничних витрат) зрушиться вправо (рис. 9.11, б), а рівноважна ціна продукції галузі знизиться. Це також пояснює, чому ціна Р> P1 не може бути рівноважною ціною тривалого періоду.
Якщо ж ціна впаде нижче P1 жодне підприємство не зможе отримати навіть нормального прибутку ні при якому рівні виробничої потужності (масштабі заводу). Тоді почнеться масовий вихід підприємств із даної галузі, що призведе до зсуву лінії пропозиції (на рис. 9.12, а) вліво. Таким чином, і при ціні Р &kt; P1, ми можемо стверджувати, що абсолютно конкурентний ринок виявляється в стані рівноваги тривалого періоду лише при ціні P1. Таким чином, в умовах досконалої конкуренції типові (тобто ідентичні) підприємства та галузь перебувають у стані довгострокової рівноваги, якщо і тільки якщо ринкова ціна дорівнює мінімуму середніх витрат тривалого періоду типового підприємства. У цій ситуації виконується рівність:
SMC (q *)=LMC (q *)=LATC (q *)=SATC (q *)=Р=MR. (9.21)
Довгострокове рівновагу абсолютно конкурентного підприємства представлено на рис.
9.13, б, де криві граничних витрат (SMC і LMC) перетинаються в точці дотику кривих середніх загальних витрат (SATC і LATC) Е, що має ординатою рівноважну ціну Р *, а абсцисою - оптимальний обсяг випуску q *. Повертаючись до рис. 9.12, зауважимо, що вхід в галузь нових підприємств призведе до зсуву кривої галузевої пропозиції з положення SS в положення S1S1 (рис. 9.12, а), зниження ринкової ціни з Р до P1 і скорочення випуску кожним типовим підприємством з q3 до q2 (рис. 9.12, б).


З (9.21) випливає, що в ситуації довгострокової рівноваги типове підприємство отримує нульовий економічний прибуток (Р *=SATC (q *)) і вибирає обсяг випуску q *, при якому досягається мінімум середніх витрат. Більш того, в ситуації довгострокової рівноваги умова нульової економічного прибутку виконується не тільки для типового, але й для будь-якого підприємства галузі. Чому?
Зауважимо попередньо, що зазвичай розрізняють граничні (англ. marginal), внутріпредельние (англ. intramarginal) і позамежні (англ. extramarginal) підприємства.
Граничні підприємства не мають прибутку (збитків) при даному рівні ціни (TR=LTC), вони знаходяться на кордоні галузі. Внутріпредельние підприємства мають позитивну економічну прибуток (TR LTC). Якщо ціна товару підвищується, граничне підприємство стає внутріпредельним, а деякі позамежні входять у галузь. При зниженні ціни, навпаки, внутріпредельние підприємства можуть стати граничними, тоді як граничні стають позамежними і зазвичай залишають галузь.
Але в тривалому періоді конкуренція за більш продуктивні ресурси призводить до їх переоцінки, і тоді виникає тенденція витрачати всі зекономлені кошти на оплату тих високопродуктивних ресурсів, які і зробили цю економію можливою.
Інакше кажучи, в тривалому періоді виникає тенденція до вирівнювання витрат на всіх підприємствах галузі. А це означає і тенденцію до виконання УМОВИ нульової економічного прибутку в ситуації довгострокової рівноваги для всіх підприємств галузі.
У розділі 8.4 особливо підкреслювалося, що підприємства завжди функціонують в умовах короткого періоду, вони лише планують свій розвиток на тривалий період. Тому ясно, що на практиці абсолютно конкурентні галузі не можуть досягти і тим більше підтримувати стан довгострокової рівноваги. Криві попиту постійно зміщуються і / або змінюють конфігурацію у зв'язку із змінами споживчих смаків і уподобань, доходів, інших визначальних попит факторів. Точно так же технічний прогрес, зміни цін виробничих ресурсів ведуть до змін кривих витрат, а значить, і кривих пропозиції. Не можна говорити про довгострокову рівновагу і як про мету руху абсолютно конкурентного ринку, яка, однак, не може бути досягнута.
Адже на зовсім конкурентному ринку немає целеполагающего суб'єкта, відсутній і сам процес як-або агрегованого визначення мети.
Швидше за все, в прикладному аналізі ми можемо говорити лише про напрямок руху абсолютно конкурентного ринку. Якщо рівність (9.21) не виконується, зміна потужності підприємств та їх числа в галузі може супроводжуватися або збільшенням прибутків, або зростанням збитків. Орієнтація підприємств на максимум прибутку радше сприяє експансій галузі, ніж її стисненню. Зважитися на вхід у розвивається галузь легше, ніж на вихід з «переразвитой». Страждання приречених на конверсію російських підприємств ВПК та інших галузей «першого підрозділу» - очевидний тому приклад.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.3.3. РІВНОВАГУ ГАЛУЗІ В тривалий період "
 1. 85. Теорія великих циклів кон'юнктури
  рівноваги тривалого періоду. Він довів, що основна причина тривалих коливань лежить у механізмі нагромадження, акумуляції і розсіювання капіталу, достатнього для нових основних продуктивних сил. Існує ряд закономірностей розвитку великих циклів: 1) на період зростання хвилі кожного великого циклу припадає найбільша кількість спеціальних потрясінь; 2) у період росту
 2. Рівновага в статиці і динаміці
  рівновагу. Спробуємо уявити, наскільки тривалий час зберігатиметься рівноважний стан основних параметрів? Як відомо, економіка знаходиться в постійному русі, безперервному розвитку: змінюються фази циклу, кон'юнктура, доходи, відбуваються зрушення в попиті. Все це говорить про те, що рівноважний стан тільки умовно може розглядатися як статичне. Узгодження попиту і
 3. Довгострокове рівновагу
  рівновагу наринке послуг капіталу для окремої галузі. На-приклад, це міг би бути попит на послуги грузовихавтомобілей в харчовій промисловості. Ринокуслуг капіталу знаходиться в точці довгострокового рівноваги E. Крива попиту DK задає попит на услугікапітала для різних значень рентної оцінки, а обсяги довгострокового пропозиції показаникрівой S ". Рентна оцінка в точці рівноваги-R0. Даною
 4. Макроекономічна рівновага в економіці
  рівновагу в економіці - це збалансованість і пропорційність її основних параметрів, інакше кажучи, ситуація, коли в учасників господарської діяльності немає стимулів до зміни існуючого становища. Стосовно ринку рівновага - це відповідність між виробництвом благ і платоспроможним попитом на них. Зазвичай рівновагу досягається за допомогою або обмеження потреб
 5. Терміни і поняття
  рівновагу Рівновага на товарному і грошовому ринках «Пастка ліквідності» Модель AD-AS Модель IS-LM Макроекономічна неравновесность Умови загальної рівноваги Закон Вальраса Теорія макроекономічної рівноваги
 6. Частина 5.
  рівноваги в довгостроковій періоді. Розглянемо як приклад ринок молока, а за відправну точку аналіз »приймемо рівновагу в довгостроковому періоді. Фірми отримують нульовий прибуток, так що ціна дорівнює мінімуму середніх сукупних витрат (графік (а) рис. 14.8). Точка рівноваги ринку в довгостроковому періоді - точка А, якій відпо-обхідних обсяг продажів Q1 і ціна P1. Уявімо собі, що
 7. Глава 4 макроекономічної рівноваги
  рівновагу виступає однією з найважливіших проблем як економічної теорії, так і економічної політики. Згідно з положеннями теорії систем стійкою, здатною нормально функціонувати протягом тривалого часу є рівноважна система, елементи якої збалансовані і не заважають один одному. Системам притаманний механізм саморегуляції, що дозволяє досягати і підтримувати рівновагу.
 8. Поняття стабілізаційної політики
  рівноваги на рівні, близькому до повного використанню факторів виробництва в умовах стабільного рівня цін. Ця політика зазвичай пов'язана з впливом на сукупний попит як більш динамічний компонент макроекономічної рівноваги, регулюючи який, можна досить швидко повернути економіку до повної зайнятості і забезпечити рівновагу, принаймні, у короткостроковому періоді. Таке
 9. Довгострокове рівновагу
  рівноваги фірми Кпоказано на рис. 12-5. Щоб максимізувати при-бувальщина при заданій нової кривої попиту на її про-15 Як і в умовах досконалої конкуренції , якщо фірми отлічаютсяпо ефективності, деякі можуть отримувати позитивну економі-чний прибуток навіть у довгостроковому періоді. Обсяг випуску РІС. 12-5. Довгострокове рівновагу в умовах монополі-стической конкуренції. В
 10. Г Л А В А 10 макроекономічної рівноваги
  рівновагу між попитом і пропозицією, так і в масштабах всієї економіки необхідно макроекономічну рівновагу. Досягнення макроекономічних цілей, стабільність економіки можливі тільки в умовах її збалансованості. При цьому економічна теорія розглядає два випадки рівноваги : рівновага при змінюються цінах (класична модель: «сукупний попит - сукупна пропозиція») і
 11. Висновки
  рівновага - це такий стан економіки, при якому вироблена продукція реалізована, а попит задоволений. Воно передбачає, що наявні робоча сила і виробничі потужності використовуються повністю, порушувані пропорції постійно відновлюються. Економічна рівновага - це узгоджене, рівноважний розвиток всіх ринків: товарів і послуг, робочої сили, грошей, капіталів, цінних
 12. Зміна обсягу та характеру пропозиції
  галузі тощо). В умовах найкоротшого ринкового періоду підвищення (зниження) попиту призводить до підвищення (зниження) цін, але не відбивається на величині пропозиції (рис. 4.8 а). В умовах короткого періоду підвищення попиту обумовлює не тільки зростання цін, але і збільшення обсягу виробництва у відповідності з попитом (рис. 4.8 б). В умовах тривалого періоду збільшення попиту призводить до
 13. Тема 32. ЗАГАЛЬНЕ РІВНОВАГА І ДОБРОБУТ
  рівноваги в економіці, його види. Обсяги покупок і продажів на ринку завжди рівні між собою, так як це дві сторони угоди. Однак це не означає, що ринок перебуває в рівноважному стані при будь-якому значенні цін. Ціни можуть відображати як надлишкове, і дефіцитний стан ринку. Ринкова рівновага - це не просто збіг попиту і пропозиції, а ситуація, при якій виробники і
 14. Питання 25Совершенная конкуренція. Рівновага конкурентної фірми в короткому і довгому періодах.
  рівноважного стану ринкових умов. В економічній теорії досконалою конкуренцією називають такий тип організації ринку, при якому виключені всі види суперництва як між продавцями, так і між покупцями . Досконала конкуренція являє собою наукову абстракцію, ідеальний тип ринкової структури, служить еталоном для порівняння з іншими типами ринкових структур. Для
 15. Поведінка фірми в довгостроковому періоді
  рівновагу. Припустимо , що попит на товар цієї галузі зріс, і галузь відразу ж відреагує підвищенням рівноважної ціни. Зростання ціни стане джерелом додаткових прибутків підприємців. Внаслідок того, що бар'єри відсутні, а інформація досконала, про ці прибутки дізнаються інші учасники ринку і спрямовуються в цю галузь, що призведе до зростання пропозиції і падіння рівноважної ціни.
 16. Адаптація ринку в довгостроковому періоді
  рівноваги не покриває витрат попредоставленію цих послуг (рис. 18-7), фірми, по-складові капітал у галузь, більше не відятсмисла підтримувати основні фонди, у міру іхізноса вони не замінюють капітал. В результаті скорочення пропозиції капиталь-них послуг зростає рентна оцінка капіталу. Черезопределенний період часу точка равновесіясмещается вгору вздовж кривої DK при зростанні рент-ної
© 2014-2022  epi.cc.ua