Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС, 2010 - перейти до змісту підручника

Глава 4 макроекономічної рівноваги


Макроекономічна рівновага виступає однією з найважливіших проблем як економічної теорії, так і економічної політики. Згідно з положеннями теорії систем стійкою, здатною нормально функціонувати протягом тривалого часу є рівноважна система, елементи якої збалансовані і не заважають один одному. Системам притаманний механізм саморегуляції, що дозволяє досягати і підтримувати рівновагу.
Національна економіка як економічна система має внутрішній ринковий механізм саморегулювання. Оскільки, як зазначалося вище, в сучасних умовах він значною мірою деформований, насамперед у результаті процесів монополізації, необхідно доповнення його зовнішнім регулюванням з боку держави.
Під проблемою макроекономічної рівноваги розуміють пошук такого влаштовує всіх вибору, при якому використання обмежених ресурсів (праці, землі, капіталу) для створення різноманітних товарів збалансоване з їх розподілом між членами суспільства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 4 макроекономічної рівноваги "
 1. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  макроекономічної рівноваги пронизані психологічної забарвленням: «схильність», «перевагу», «очікування», «прагнення» та ін Це відображення тієї реальності, в якій живуть люди з притаманними їм пристрастями і
 2. Глава 25. Макроекономічна рівновага
  Розгляд економіки як єдиного цілого, аналіз роботи економічного механізму на рівні національного господарства - необхідна передумова вироблення основ економічної
 3. Глава 13. Економічна нестабільність національної економіки: циклічність, безробіття, інфляція
  макроекономічної рівноваги, періодичні відхилення від якого свідчать про наявність «хвороб» в системі ринкового господарства. Найважливішими проявами економічної нестабільності, «хвороб» ринкової економіки є циклічність, безробіття і
 4. Попит на долари визначається вели-чиною чистого екс-порту.
  Рівноваги попиту та пропозиції на ринку обміну валюти? Відповідь на це питання дає нам величина реального обмінного курсу. Як ми бачили в попередньому розділі, реальний обмінний курс являє собою порівняльну ціну вітчизняних та іноземних товарів, а значить, є визначальним фактором величини чистого експорту. Коли реальний обмінний курс долара США зростає, американські товари, по
 5. 30.5). І нарешті, порівняємо поточна й нова положення рівноваги. На графіку (а) показано вплив бюджетного дефіциту
  рівноваги. На графіку (а) показано вплив бюджетного дефіциту США на американський ринок позикових коштів. В результаті зменшення коштів, пропонованих позичальникам фінансов-ми ринками, значення процентної ставки підвищується від г до г2, а обсяг Заїм-ствованию відповідно знижується. Дана зміна представлено переміще-ням по кривій попиту з точки А в точку В. Домашні господарства та
 6. У точності так само як ми аналізуємо окремий ринок, розглядаючи положен-ня кривих попиту та пропозиції, ми
  макроекономічна теорія. Розробка такої теорії - наша наступна задача. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Чим поведінка економі-ки в короткостроковому періоді відрізняється від поведінки економі-ки на довгостроковому відрізку часу? Намалюйте модель сукупного попиту та сукупної про-позиції. Які змінні відкладаються на осях координат? Крива сукупного попиту Рівень цін 1.
 7. Проте практична реалізація такого сценарію навряд чи здійсненна.
  Макроекономічної політики Значення державного боргу полягає в перекладанні тяжкості його повернення на майбутні покоління платників податків. Коли прийде година віз-обертання основної суми боргу та накопичених відсотків, громадяни зіткнуться з важким вибором: або вони повинні платити вищі податки, або злагоди-сіться із зменшенням витрат уряду, або вибрати
 8. Глава 30 Проблеми невизначеності та інформації в економічній теорії
  главах 33 і 34). У гла-ие 18 зазначалось, що відсутність псеобщего рівного і вільного доступу до інформації використовувалося Ф. Найтом, Й. Шумпете-ром та іншими для того, щоб пояснити феномени підприємництва та підприємницької прибутку. Однак ці спроби відбувалися в рамках периферійного сегмента економічної теорії і не були інтегровані в її основне (неокласичний) перебіг. К
 9. Макроекономіка
  главах сьомий ча-сти. Зокрема, ми застосовуємо цю модель в гол. 31для дослідження економічного циклу, которийінтерпретіруется як результат зрушень крівихспроса та пропозиції. Ми проводимо разлічіемежду кривими пропозиції для довгострокового ікраткосрочного періодів. Ми також обговоримо роль, яку відіграє ступінь гнучкості цін і зарплати втом, наскільки швидко економіка повертається всостояніі
 10. Сукупний попит та пропозиція: забегаявперед
  главах, безробіттю-Тіца веде до зниження зарплати і, таким чином, до зниження витрат і цін, отже, в ко-кінцевому рахунку економіка все ж повертається кполной зайнятості. Ми також побачимо, що цей про-цес може вимагати тривалого часу, і об-судимий здатність уряду прискорювати його. Фак-тично повільне пристосування економіки кпотрясеніям є одним з прінціпіальнихвопросов,
© 2014-2022  epi.cc.ua