Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Довгострокове рівновагу


На рис 18-6 показано довгострокову рівновагу наринке послуг капіталу для окремої галузі. На-приклад, це міг би бути попит на послуги грузовихавтомобілей в харчовій промисловості. Ринокуслуг капіталу знаходиться в точці довгострокового рівноваги E.
Крива попиту DK задає попит на услугікапітала для різних значень рентної оцінки, а обсяги довгострокового пропозиції показаникрівой S ". Рентна оцінка в точці рівноваги-R0. Даною рентної оцінці буде соответствоватьоб'ем капітальних послуг K0.
Обсяг послуг K0 перед-ставлять собою такий обсяг, при якому капітал вотраслі приносить рівно R0. Це і буде тим значе-ням рентної оцінки капіталу, при якому капі-тал залишатиметься в галузі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Довгострокове рівновагу"
 1. Кейнсіанська макроекономічна модель
  Причини Великого краху, можливі шляхи виходу з нього та рекомендації щодо недопущення в майбутньому подібних економічних катастроф були проаналізовані та обгрунтовані в книзі видатного англійського економіста Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», опублікованій в 1936 р. Наслідком виходу в світ цієї книги було те, що макроекономіка виділилася в самостійний розділ
 2. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  А.Маршалл (1842-1924), англієць, засновник кембріджської школи в політичній економії, з ім'ям якого пов'язують становлення неокласичного напряму в економічній теорії. У 1890 році він опублікував роботу "Принципи політичної економії", яка лягла в основу економічної освіти аж до 40-х років двадцятого століття. Тривале і потужний вплив роботи А. Маршалла
 3. Для конкурентних максимізує прибуток фірм ^ ена товару дорівнює граничним витратам його виробництва.
  Для конкурентних максимізує прибуток фірм ^ ена товару дорівнює граничним витратам його виробництва. Якщо фірми мають можливість вільно вступати на ринок і залишати його, ціна товару дорівнює: мінімально можливим середнім сукупним витратам виробництва. Хоча протягом всієї глави ми використовували допущення, що аналізованих - мі фірми є приймаючими ціну, багато застосовані тут
 4. Б. У довгостроковому періоді. в. В обох випадках. Поясніть свою відповідь. Завдання для самостійної
  б. В довгостроковому періоді. в. В обох випадках. Поясніть свою відповідь. Завдання для самостійної роботи Якими властивостями характеризується конкурент-ний ринок? Ринок яких з ніжеперечіслен-них напоїв, на вашу думку, найкраще характеризується цими властивостями? а. Водопровідна вода. б. Вода, розлита в пляшки. в. Кола. р. Пиво. про Довгі години, проведені вашою подругою
 5. Однак прибуток г> ІРМ різна.
  Однак прибуток г> ІРМ різна. На графіку (а) мал. 17.1 ціна товару перевищує середні сово-купно витрати, отже, фірма отримує прибуток. На графіку (б) ціна Чижа середніх сукупних витрат. У цьому випадку фірма не отримує поклади-котельної прибутку, її оптимальна стратегія - мінімізація збитків. Чи не здається-: я вам, що ви зустрічалися з подібною ситуацією? Так, на ринку монополістичного
 6. На графіку (б) ціна -: іже середніх сукупних витрат.
  На графіку (б) ціна -: іже середніх сукупних витрат. У цьому випадку фірма не отримує поклади-котельної прибутку, її оптимальна стратегія - мінімізація збитків. Чи не здається-: л вам, що ви зустрічалися з подібною ситуацією? Так, на ринку монополісти-чеський конкуренції фірма вибирає обсяг випуску і ціну точно так само, як:-то робить монополія. У короткостроковому періоді ці два типи структури
 7. Фірма, представлений-ная на графіку (а) малюнка, отримує прибуток, тому що при
  Фірма, представлений-ная на графіку (а) малюнка, отримує прибуток, тому що при даному обсязі випуску ціна переви-щує середні сово-купно витрати. Фірма, представлений-ная на графіку (б), зазнає збитків, тому що при її обсязі випуску ціна нижча середніх сукупних витрат. Максимізує прибуток обсяг випуску Обсяг випуску мінімізує збитки обсяг
 8. Так каш прибуток від реалізації одиниці продукції - це різниця між ціною (котортм ми знаходимо на кривій попиту) і
  Так каш прибуток від реалізації одиниці продукції - це різниця між ціною (котортм ми знаходимо на кривій попиту) і середніми сукупними витратами , максималь-ве значення прибутку дорівнює нулю в тому випадку, коли дві криві стосуються дртт одного, але не перетинаються. Підводячи підсумок, відзначимо, що довгострокове рівновагу на ринку монополіст! - чеський конкуренції характеризується двома основними
 9. Поведінка фірми і теорія організації ринки масштабу, у той час як обсяг випуску монопольно-конкурентних фірм -
  Поведінка фірми і теорія організації ринки масштабу, у той час як обсяг випуску монопольно-конкурентних фірм - ниж »цього рівня. У цьому випадку говорять, що в умовах монополістичної конкурента фірми мають надлишкову потужність. Іншими словами, монопольно-конкурентна »фірма, на відміну від фірми в умовах досконалої конкуренції, могла б увеличи-вать обсяг виробництва і знизити середні
 10. Захисники реклами і торгових марок вважають, що фірми стремят-ся надати споживачам
  Захисники реклами і торгових марок вважають, що фірми стремят-ся надати споживачам необхідну інформацію про товар і стимулювати конку-Ренцо . Основні поняття Монополістична конкуренція Питання 1. Опишіть три характеристичних властивості мо-нополістичного конкуренції. У чому монополі-стическими конкуренція подібна монополії? У чому вона подібна досконалої
© 2014-2022  epi.cc.ua