Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

5. Рівновага на ринку послуг капіталу


У цьому параграфі ми покажемо, яким образомравновесние значення рентної оцінки капіталу іколічества використовуваного капіталу определяютсяпредложеніем і попитом на ринку послуг капітала.Вопроси, пов'язані з пропозицією, були проана-лизировать нами в п . 4, тепер настала черга рас-дивитися попит.
Попит на послуги капіталу
Як у гол. 15, в довгостроковій перспектівеконкурентной фірмі будуть вимагатися капітальні послуги доти, поки гранична доходностьуслуг капіталу буде дорівнює їх ціною, тобто рентнойоценке. Гранична прибутковість послуг капіталу і со-
відповідально попит на капітал залежать від об'емаіспользуемого капіталу, цін на продукцію, випу-скаем фірмою, та кількості інших виробниц-дарських факторів.
Оскільки гранична дохід-ність послуг капіталу дорівнює ціні випускається про-дукції, помноженої на граничний продукт фізичним тичного капіталу, зростання цін на продукцію пріводітк збільшенню попиту на капітальні послуги. Чембольше праці припадає на капітал, тим вишепредельний продукт у натуральному вираженні, по-променя за кожну додаткову годину капиталь-них услуг22. Таким чином, зростання рівня занятостітакже збільшує попит на послуги капіталу.
Крива попиту для окремої галузі має восновном ту ж форму, що й крива попиту каждойотдельной фірми. Таким чином, галузева кри-вая попиту на капітал є спадною і сме-щается вгору в результаті збільшення інших факто-рів, що використовуються фірмами даної галузі.
І на-кінець, як вже зазначалося в гл. 15, крива спросана послуги капіталу в галузі буде тим еластичнішою, ніж легше працю заміщається капіталом, і навпаки, чим еластичніший попит на продукцію, що випускається, тим більше важливі витрати на капітал по сравнениюс іншими видами витрат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Рівновага на ринку послуг капіталу "
 1. 6. Монопольні ціни
  рівноважних станів і умов ідеальної конструкції рівномірно функціонуючої економіки. Вона нічого не може сказати про дії, які в кінцевому рахунку встановлять цю рівновагу і рівномірно функціонуючу економіку, якщо не трапиться додаткових змін у вихідних даних. У теорії монопольних цін математика ближче до реальної діяльності. Вона показує, яким чином монополіст
 2. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  рівноваги рівномірно функціонуючої економіки. Для них річний обсяг виробництва копалень не означає збільшення багатства і не спонукає їх пропонувати більш високі ціни. Вони будуть продовжувати жити так, як жили раніше. У цих межах їх витрати не нададуть сильного впливу на ринок. Таким чином, нормальне виробництво золота, хоча, безумовно, збільшує наявну кількість грошей, не може
 3. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  рівноваги, викликаного кредитною експансією. Деякі вкладення, зроблені в період буму, після більш тверезої оцінки в період коригування, незатуманеного ілюзіями раптового підйому, здаються абсолютно безнадійними провалами. Від них просто слід відмовитися, тому що поточні кошти, необхідні для їх подальшої експлуатації, неможливо покрити продажем їх продукції; цей оборотний
 4. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  рівновага не більше, ніж витримка під паром субпредельной землі.]. Але так як поява нової інформації постійно спрямовує події до нової мети, умови рівномірно функціонуючої економіки ніколи не реалізуються. Наявність незавантажених потужностей неадаптіруемих інвестицій є наслідком помилок, зроблених у минулому. Припущення, зроблені інвесторами, як показали подальші
 5. 2. Реакція ринку на втручання держави
  рівновагу пропозиція і попит. Величина попиту збігається з величиною пропозиції не тільки в ідеальній конструкції рівномірно функціонуючої економіки. Поняття простого стану спокою, розроблене елементарної теорією цін, є достовірним описом того, що відбувається на ринку в кожен момент часу. Будь-яке відхилення ринкової ціни від значення, при якому пропозиція і попит рівні,
 6. 2.3. Основні принципи оцінки нерухомості
  рівноваги, який характеризується відсутністю видимого зміни рівня доходів або збитків; 3) занепад - період соціальної нестабільності та зменшення попиту на нерухомість, спад виробництва; 4) оновлення - період оновлення і відродження ринкового попиту, формування району і т. п. Цикл, в якому знаходиться індивідуальний об'єкт, район або суспільство в цілому, повинен бути врахований
 7. 2.7. Методи оцінки землі
  рівноваги в конкуренції різних «раціональних» землекористувачів за право зайняти певну ділянку. При балансі платоспроможного попиту і пропозиції на імітованого земельному ринку при обмеженості пропозиції вирішується питання про найбільш ефективне використання ділянки як вільного і з урахуванням існуючої забудови. Моделювання потенційного рентного доходу для різних типів
 8. Агрегирование
  рівноваги на кожному з ринків; визначення рівноважної ціни і рівноважного обсягу на основі співвідношення попиту та пропозиції; аналізу наслідків зміни рівноваги на кожному з ринків. Агрегирование ринків дає можливість виділити чотири макроекономічні ринку: 1) ринок товарів і послуг, або реальний ринок; 2) фінансовий ринок, або ринок фінансових активів; 3) ринок економічних
 9. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  рівноваги тотожно дорівнює сумі сукупних витрат (Е): Y=E. Сукупні витрати (національний продукт) в двухсекторной моделі економіки складаються з споживчих витрат домогосподарств (С) та інвестиційних витрат фірм (I): E=C + I, а національний дохід - із споживання (C) і заощаджень (S): Y=С + S. Звідси випливає, що С + I=С + S, тобто сукупні витрати тотожне
 10. Класична модель
  рівноваги на будь-якому з ринків. 4. Так як ціни гнучкі, то рівновага на ринках встановлюється і відновлюється автоматично, тобто діє виведений А. Смітом принцип «невидимої руки», принцип самоуравновешіванія, саморегулювання ринків. 5. Оскільки рівновага забезпечується автоматично ринковим механізмом, то ніяка зовнішня сила, зовнішній агент не повинні втручатися в процес
© 2014-2022  epi.cc.ua