Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Довгострокове рівновагу


У довгостроковому періоді ситуація сильно відрізняє-ся від розглянутої, оскільки тут може іметьместо вхід нових фірм. Крива попиту, з которойсталківается кожен монополістичний конку-рент, залежить як від цін, так і від кількості поблизу-ких замінників для його продукції. Чим большевідов конкуруючих замінників і чим нижче іхцени, тим менше попит на продукцію будь фір-ми.
Якщо монополістичні конкуренти получаютпрібилі в короткостроковому періоді, то в галузь бу-дуть вливатися інші фірми. Навіть з урахуванням диффе-ренціаціі продукції галузь буде залучати но-ші фірми, що виробляють близькі, але не пів-ністю взаємозамінні по відношенню до існуючої товари, доти, поки существующіефірми отримують прибутку. У міру того як новиефірми вливаються в галузь і збільшують чіслодоступних товарів-замінників, криві попиту напродукцию існуючих фірм зсуваються влево.Процесс входу продовжується до тих пір, поки всефірми не надаються в точці нульової прібилі15.
Таким чином, показання графічно на ріс12-4 високі прибутки будуть залучати другіефірми в сферу діяльності кафе-морожених.
Помере їх входження крива попиту для фірми Ксдвігается вліво, тому що деякі з її клі-ентов перемикаються на нові фірми. Нові кон-куренти продовжують проникати в галузь, покафірма К і подібні їй фірми отримують економі-чний прибуток. Входження припиняється, когдафірма К та інші фірми в галузі починають одержувати нульові прибутки, або, інакше кажучи, коли це-на стає рівною величині середніх витрат.
Положення довгострокової рівноваги фірми Кпоказано на рис. 12-5. Щоб максимізувати при-бувальщина при заданій нової кривої попиту на її про-
15 Як і в умовах досконалої конкуренції, якщо фірми отлічаютсяпо ефективності, деякі можуть отримувати позитивну економі-чний прибуток навіть у довгостроковому періоді.

Обсяг випуску
РІС. 12-5. Довгострокове рівновагу в умовах монополі-стической конкуренції. В умовах монополістичної кон-куренції прибутку залучають нові фірми. Тому в точкедолгосрочного рівноваги прибутку дорівнюють нулю. Як і вкраткосрочном періоді, граничні витрати дорівнюють пре-ремого доходу кожної фірми; ціна вище граничних іздер-жек і дорівнює величині середніх витрат.
Рівновага встанов-ється в точці F, в якій крива попиту стосується кривої середовищ-них витрат. Внаслідок припливу нових фірм крива попиту напродукцию даної фірми виявилася зміщеною з положеніяD на рис 12-4 в положення D 'на рис 12-5
продукцію D', фірма До виробляє обсяг випуску Q ', при якому граничні витрати дорівнюють пре-ремого доходу. Таким чином, вона устанавліваетцену F, що перевищує величину граничних іздер-жек. Але вона отримує нульовий економічний при-бувальщина, так як крива попиту є дотичною ККривий середніх витрат AC за даних значени-ях ціни і обсягу випуску. У стані такого ра-венства похідних (рівноваги по дотичній) прибутки дорівнюють нулю (AC - P ') і, отже, немає припливу нових фірм в галузь.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Довгострокове рівновагу "
 1. Кейнсіанська макроекономічна модель
  довгостроковому періоді, дотепно зауваживши, що« в довгостроковому періоді ми всі небіжчики ». У короткостроковому періоді крива сукупної пропозиції SRAS (short-run aggregate supply), якщо в економіці є велика кількість незайнятих ресурсів (як, наприклад, було в період Великої депресії), має горизонтальний вигляд. Це так званий «крайній кейнсіанський випадок» (рис. 3.6, а). Коли ресурси
 2. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  довгостроковому періоді визначалася витратами виробництва. Маршалл же розробив теорію ціни, яка представляла собою симбіоз витрат виробництва, граничної корисності, попиту і пропозиції. Саме Маршалл ввів в економічну теорію поняття "ціна попиту" і "ціна пропозиції". "Ціна попиту", по Маршаллу, визначається корисністю товару, при цьому саму корисність він розглядає як
 3. Для конкурентних максимізує прибуток фірм ^ ена товару дорівнює граничним витратам його виробництва.
  Довгостроковому періоді рав-на нулю. При довгостроковій рівновазі ринку всі фірми вибирають максимально ефективну технологію і масштаб виробництва, ціни рав-ни мінімуму середніх сукупних витрат, а число фірм встановлюється достатнім для забезпечення обсягу попиту при даній ціні. Зміна попиту має різний ефект на різних часових інтервалах. У краткосроч-ном періоді
 4. Б. У довгостроковому періоді. в. В обох випадках. Поясніть свою відповідь. Завдання для самостійної
  довгостроковому періоді. в. В обох випадках. Поясніть свою відповідь. Завдання для самостійної роботи Якими властивостями характеризується конкурент-ний ринок? Ринок яких з ніжеперечіслен-них напоїв, на вашу думку, найкраще характеризується цими властивостями? а. Водопровідна вода. б. Вода, розлита в пляшки. в. Кола. м. Пиво. про Довгі години, проведені вашою подругою в
 5. Однак прибуток г> ІРМ різна.
  Рівновагу Ситуації, зображені на рис. 17.1, короткочасні. Якщо фірми на ринку отримують прибуток (графік (а)), вона стимулює до входу на ринок конкурентів, що призводить до збільшення числа видів пропонованої продукції і зниження гпроса для всіх конкуруючих компаній. Іншими словами, прибуткова робота Ьірм заохочує конкурентів до входження на ринок, що, в свою чергу, зрушує злево
 6. На графіку (б) ціна -: іже середніх сукупних витрат.
  Рівновагу Гітуаціі, зображені на рис. 17.1, короткочасні. Якщо фірми на ринку отримують прибуток (графік (а)), вона стимулює до входу на ринок конкурентів,-ТТО призводить до збільшення числа видів пропонованої продукції і зниження гпроса для всіх конкуруючих компаній. Іншими словами, прибуткова робота Ьірм заохочує конкурентів до входження на ринок, що, в свою чергу, зрушує sлево
 7. Фірма, представлений-ная на графіку (а) малюнка, отримує прибуток, тому що при
  довгострокової рівноваги, коли ціна порівнюється із середніми сукупні-ми витратами, а фірма отримує нульовий прибуток. крива попиту на малюнку лише торкається кривої середніх сукупних витрат Використовуючи математичну термінологію, ми говоримо, що дві криві являютгя дотичними один до одного. Криві стикаються в той момент, коли BXOZ I вихід з ринку призводять економічну
 8. Так каш прибуток від реалізації одиниці продукції - це різниця між ціною (котортм ми знаходимо на кривій попиту) і
  довгострокову рівновагу на ринку монополіст! - чеський конкуренції характеризується двома основними властивостями: - Як і на монопольному ринку, ціна товару перевищує граничні издержи фірми. Даний висновок випливає з того, що максимізація прибутку требу »- рівності граничного доходу граничним витратам, а внаслідок від'ємного нахилу кривої попиту граничний дохід менше ціни. MC _ АТС
 9. Поведінка фірми і теорія організації ринки масштабу, у той час як обсяг випуску монопольно-конкурентних фірм -
  довгостроковій рівновазі монопольно-конкурентні фірми знаходяться на уби- вающие ділянці кривих середніх сукупних витрат, так що граничні іздер-жки нижче середніх сукупних витрат. Таким чином, щоб ціна дорівнювала середнім сукупним витратам, вона повинна бути вище граничних витрат. Таке співвідношення ціни товару і граничних витрат суть основне от.т * - чие фірм, що працюють на
 10. Захисники реклами і торгових марок вважають, що фірми стремят-ся надати споживачам
  довгострокової рівноваги на ринку в умовах монополістичної конкурен-ції. Як пов'язані ціна товару і середні сово-купно витрати? Як ціна пов'язана з пре-слушними витратами? 3. Як співвідносяться рівень виробництва монополь-но-конкурентної фірми і ефективний рівень виробництва? Які практичні міркування ускладнюють вирішення проблеми ефективності монопольно-конкурентного
© 2014-2022  epi.cc.ua