Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. МІКРОЕКОНОМІКА, 1999 - перейти до змісту підручника

14.1.3. РИНКОВИЙ ПОПИТ НА ПЕРЕМІННИЙ ФАКТОР


Ринковий попит на змінний фактор виробництва може бути визначений в принципі так само, як і ринковий попит на який-небудь товар, шляхом горизонтального підсумовування індивідуальних кривих попиту всієї сукупності підприємств. Однак тут, як і у випадку залежності витрат підприємств при визначенні пропозиції абсолютно конкурентній галузі (розділ 9.2.5.2), необхідний облік важливої обставини. Справа в тому, що при одночасній зміні попиту всіма підприємствами у відповідь на зміну ціни фактора може змінитися і ціна товару, а це зробить вплив на цінність граничного продукту фактора і попит на нього.


Звернемося до рис. 14.6, на якому представлено поведінку типового підприємства, що використовує даний ресурс, скажімо, праця певної кваліфікації (а), і поведінка галузі (б). При даній ціні товару лінія DLDL представляє індивідуальну криву попиту на працю типового підприємства. При ринковій ставці заробітної плати w1 підприємство використовує L1 одиниць праці. Загальна зайнятість в галузі складе L? 1 (рис. 14.6,6), так що точка А, безумовно, належатиме агрегированной кривої попиту галузі на працю даної кваліфікації, D? D?
Припустимо тепер, що ринкова ставка заробітної плати знизилася до w2.
За інших рівних умов величина попиту на працю може бути визначена рухом уздовж D'LD'L з точки а в точку b '. Тепер він становитиме L2 замість L1. Однак інші умови не залишилися рівними. Якщо всі підприємства візьмуть приклад того, що представлено на рис. 14.6, а, і збільшать свій попит на працю даної кваліфікації, загальний випуск продукції збільшиться, або, інакше кажучи, ринкова (галузева) крива пропозиції товару зрушиться. Якщо попит на випускається товар залишиться колишнім, його ціна впаде, разом з нею впаде і цінність граничного продукту праці, а значить, скоротиться і попит на даний вид праці; індивідуальні криві попиту на нього з боку окремих підприємств зрушаться вліво. На рис. 14.6, в це представлено зрушенням кривої попиту на працю з положення DLDL в положення D'LD'L, так що при зниженою ставкою заробітної плати, w2, точкою рівноваги буде b, а оптимальним рівнем зайнятості - L'2.
Сукупний попит всіх підприємств на даний вид праці складе тоді L '? 2 (рис. 14.6, б). Безліч точок, подібних точкам А і В, може бути знайдено при варіюванні величини w. Воно й утворює криву ринкового попиту на працю даної кваліфікації.

Якби інші умови, зокрема ринкова цін "товару, залишалися б незмінними, крива ринкового попиту на ресурс після зниження його ціни до і> 2 проходила б через точку B ', а не В, ринковий попит на працю був би вищим.


Ринкова ціна змінного фактора в умовах досконалої конкуренції визначається рівністю попиту і пропозиції, графічно - ординатою точки перетину кривих попиту та пропозиції. Рівноважна конкурентна ставка заробітної плати, w * c, і рівноважний рівень зайнятості, L *, показані на рис. 14.7.
ПРИМІТКИ
[1] Більш суворе математичне обговорення характеру кривої попиту підприємства на один з декількох змінних факторів см.: Ferguson. С. The Neoclassical Theory of Production and Distribution. Cambridge Univ. Press, 1969. Ch. 6.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "14.1.3. РИНКОВИЙ ПОПИТ НА ПЕРЕМІННИЙ ФАКТОР "
 1. 14.2. Попит монополіста на змінний фактор
  попит монополіста, тобто підприємства, що є єдиним виробником блага X, на змінний фактор - нехай це знову буде праця - за умови, що ринок праці залишається, як і в розділі 14.1, абсолютно
 2. Зміна обсягу та характеру пропозиції
  ринковий періоди. У найкоротшому періоді всі фактори виробництва постійні, в короткостроковому деякі фактори (сировина, робоча сила тощо) є змінними, в довгостроковому - всі фактори змінні (включаючи виробничі потужності, число фірм в галузі і т.д.). В умовах найкоротшого ринкового періоду підвищення (пониження) попиту призводить до підвищення (зниження) цін, але не відбивається на
 3. 4.1 КРИВА ПОПИТУ Кетрін Крива попиту, побудована за даними табл. 4.1, показує зраді-ня кількості необхідного в
  ринковий попит - сумарне значення всіх індивідуальних вимог певного товару або послуги. У табл. 4.2 представлені дані про попит на морозиво двох чоловік - Кетрін і Ніколаса. Розклад попиту Кетрін і Ніколаса показує, скільки стаканчиків морозива купують юнак і дівчина при кожній можливою ціною. Ринковий попит є сумою двох індивідуальних попитів. Глава 4.
 4. 14.2.3. РИНКОВИЙ ПОПИТ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ МАЮТЬ монопольну владу, НА ПЕРЕМІННИЙ ФАКТОР
  ринкова ціна їх продукції знизиться і їх індивідуальні криві граничної виручки і попиту на подешевшав фактор зрушаться вліво. Тому побудова ринкової кривої попиту на працю з боку підприємств, що володіють монопольною владою, в цілому не відрізняється від побудови подібної кривої для умов двосторонньої досконалої конкуренції (рис. 14.6). Єдиною відмінністю є те, що
 5. 11.2.2. ЦІНОВА ОЛІГОПОЛІЯ
  змінної підприємства. Дійсно, при досконалої конкуренції, коли підприємства є ценополучателем, величина випуску, як ми бачимо , є єдина змінна, керована самим підприємством. Навпаки, за недосконалої конкуренції підприємство, як ми пам'ятаємо, може вибрати в якості стратегічної змінної або випуск, або ціну (але не те й інше одночасно). Моделі Курно і
 6. Поділ економічних змінних на дві групи називається класичне-ської дихотомією.
  попиту та пропозиції позикових засобів, реальна заробітна плата - баланс попиту і пропозиції праці, а безробіття виникає, коли реальна заробітна плата по яким- то причин перевищує рівноважний
 7. Тема 15. закон спадної граничної ПРОДУКТИВНОСТІ
  змінний фактор, то рано чи пізно настає момент, коли, незважаючи на збільшення змінного фактора, загальний обсяг виробництва не тільки не зростає, а навіть знижується. Закон говорить: збільшення змінного фактора при фіксованих значеннях інших і незмінності технології в кінцевому рахунку призводить до зниження його вироб-водител ьности. 2. Дія закону. Закон спадної граничної
 8. 2. Виробництво в краткосрочномперіоде
  змінних витрат фірми при неизмен-них витратах інших факторів. Для простоти рас-дивимося приклад, в якому праця є едина змінним фактором виробництва В табл. 8-2 показана залежність між випу-ському глобусів фірмою «Джайгентік Глоуб Компа-ні» і чисельністю працівників, зайнятих у виробництві глобусів, при незмінності всіх інших по-постійних витрат (в обсягах на 31 грудня
 9. Закон спадної віддачі
  змінними факторами. Не можна довільно збільшувати кількість змінних факторів на одиницю постійного фактора, оскільки в цьому випадку вступає в дію закон спадної віддачі (див. 2.3). Відповідно до цього закону безперервне збільшення використання одного змінного ресурсу в поєднанні з незмінним кількістю інших ресурсів на певному етапі призведе до припинення зростання
 10. Тема 4 Теорія попиту та пропозиції
  ринкова ціна. Порушення ринкової рівноваги. Види ринкового
 11. При кожній зміні будь-якого нецінового, що впливає на попит фактора крива попиту зміщується.
  попит фактора крива попиту зміщується. Кожна зміна, яке збільшує обсяг попиту при будь-якій можливій ціні, зрушує криву попиту вправо (рис. 4.3). Аналогічно будь-яка зміна, яке зменшує обсяг попиту при кожній можливій ціні призводить до зміщення кривої попиту ліворуч. В табл. 4.3 перераховані змінні, які визначають обсяг попиту Кь ринку і вплив їх змін на криву
 12. Як діють закони ринку?
  ринкова угода відображається у формулі: продавець - товар - ринкова ціна - гроші - покупець. Цією формулою можна надати більш короткий вигляд: пропозиція (П) - ціна (Ц) - попит (С), або П-Ц-С. В цьому випадку краще всього виявляється грошова основа ринкових законів. Тут під попитом мається на увазі сума грошей, яку покупці можуть і мають намір заплатити за потрібні їм блага. Ринкова ціна - це
 13. При ціні $ 2 Кзтрін набула б 4 стаканчика морозива, а Ніко-лас - 3 стаканчика.
  ринкового попиту лежить попит індивідуальний, а значить, він визначається факторами , які впливають на вимоги окремих покупців. Обсяг попиту на ринку залежить не тільки від ціни товару, але також від доходів покупців-лей, їх смаків, очікувань і цін на взаємопов'язані товари і число споживачів. (Якщо до Кетрін і Ніколасу приєднаються ще кілька студентів, обсяг ринкового попиту
 14. Пам'ятайте, однак, що наша крива попиту побудована на даних гіпотетичного прикладу.
  попиту побудована на даних гіпотетичного прикладу. Коли ми став-кивала з реальною дійсністю, визначити вплив однієї змінної на іншу не так-то просто. Перша проблема полягає в тому, що безліч факторів, що впливають на ступінь воздей-наслідком однієї змінної на іншу, не є константами. Ми можемо вважати, що зміна якоїсь змінної визначає зміну другий, а
© 2014-2022  epi.cc.ua