Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

При кожній зміні будь-якого нецінового, що впливає на попит фактора крива попиту зміщується.

При кожній зміні будь-якого нецінового, що впливає на попит фактора крива попиту зміщується. Кожна зміна, яке збільшує обсяг попиту при будь-якій можливій ціні, зрушує криву попиту вправо (рис. 4.3). Аналогічно будь-яка зміна, яке зменшує обсяг попиту при кожній можливій ціні призводить до зміщення кривої попиту ліворуч. У табл. 4.3 перераховані змінні, які визначають обсяг попиту Кь ринку і вплив їх змін на криву попиту. Загалом, крива попиту поки зиваетп, що відбувається з обсягом попиту на товар, коли його ціна змінює-ся, а всі інші змінні, що впливають на попит, постійні. Зміна oduoi з цих змінних призводить до зсуву кривої попиту. ПРАКТИКУМ Два способи зменшення числа кращих Дуже часто ми чуємо оголошення про початок чергової кампанії, спрямований-ної на зменшення числа кращих. Відомо принаймні два способи ведуть до поставленої мети. Рис.
4.3 ЗРУШЕННЯ КРИВИЙ ПОПИТУ Будь-яка зміна, що ведуть до збільшення кількість продукту, яку покупці бажають купити при будь-якій ціні, зрушує криву попиту вправо. Будь-яка зміна, що веде до зменшення нию кількість товару, яку покупці бажають придбати при будь-якій ціні, зрушує криву попиту вліво. Ціна стаканчика морозива Кількість стаканчиків морозива Глава 4. Ринкові сили попиту та пропозиції 95 ЗМІННІ, впливають зміни НА ОБСЯГ ПОПИТУ КРИВИЙ ПОПИТУ Ціна Рух уздовж кривої попиту Дохід Зрушення кривої попиту Ціни на взоімодополняющіе товари Зрушення кривої попиту Смаки Зрушення кривої попиту Очікування Зрушення кривої попиту Кількість покупців Зрушення кривої попиту Таблиця 4.3 ФАКТОРИ ПОПИТУ Один з них - зрушення кривої попиту на сигарети та інші тютюнові виро-лія. Соціальна реклама, обов'язкові попередження про шкоду для здоров'я на упаковках сигарет і заборона реклами сигарет на телебаченні - МЕРО-ємства, спрямовані на зменшення обсягу попиту на сигарети при кожній можливій ціні.
У випадку, коли вони мають успіх, крива попиту на сигарети зсувається вліво (рис. 4.4, (а)). Крім того, робляться спроби підвищення цін на сигарети. Якщо уряд, наприклад, оподатковує виробництво сигарет, компанія-про-изводителей перекладає основну його тягар на плечі споживачів у формі вищих цін. Підвищення цін спонукає кращих зменшити кількість сигарет, які вони викурюють. У цьому випадку зменшення кількості сигарет виражається не в зсуві кривої попиту, а в русі до точки з більш високою ціною і меншою кількістю сигарет (рис. 4.4, (6)). Як зміна ціни на сигарети впливає на число кращих? Досліджень-ня показали, що підвищення ціни на 10% призводить до зниження обсягу спросана 4%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " При кожній зміні будь-якого нецінового, що впливає на попит фактора крива попиту зміщується. "
 1. Кейнсіанська макроекономічна модель
  принципі приходили до неправильних висновків, а в тому, що їхні висновки розроблялися в ХIX ст. і положення класичної моделі відображали економічну ситуацію того часу, тобто епохи досконалої конкуренції. Однак вони вже не відповідали економіці першої третини ХХ в., Характерною рисою якої стала недосконала конкуренція. Дж. М. Кейнс спростував основні передумови та висновки класичної
 2. 1.3. Сукупного попиту та сукупної ПРОПОЗИЦІЯ. ФАКТОРИ, ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ
  при макроекономічна підході може бути представлена у вигляді єдиного агрегує-ванного ринку економічних благ, що складається з одного сукупного споживача і одного сукупного виробника, що випускає со-сукупними продукт, призначений для особистого та виробничо-го споживання. Цей продукт реалізується за єдиною сукупної ціною. Аналіз даного ринку здійснюється за допомогою моделі
 3. 2. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  при цьому сукупні витрати. Тому під сукупним попитом розуміються сукупні витрати, які готові нести домогосподарства, бізнес, держава і нерезиденти на придбання всіх товарів і послуг вітчизняного виробництва. Сукупний попит включає в себе: - попит з боку домогосподарств (населення) на товари та послуги споживчого призначення або споживчі витрати - С; - попит
 4. Сукупний попит
  при кожному даному рівні цін. Чим вище загальний рівень цін, тим менше буде величина сукупного попиту і тим менше витрат будуть намір зробити все макроекономічні агенти на покупку кінцевих товарів і послуг. Отже, залежність величини сукупного попиту від загального рівня цін - зворотна і графічно вона може бути представлена у вигляді кривої, що має негативний нахил (рис. 3.1).
 5. Сукупна пропозиція
  ємства). Як і у випадку сукупного попиту, йдеться не про фактичний обсяг виробництва, а про ту величиною сукупного випуску, яку всі виробники готові (мають намір) зробити і запропонувати до продажу на ринку при певному рівні цін. Залежність величини сукупної пропозиції (сукупного випуску) від рівня цін в короткостроковому періоді пряма: чим вище рівень цін, тобто чим по
 6. Ринкові сили попиту та пропозиції 99 На рис.
  При кожній можливій ціні, ми підсумовуємо індивідуальні пропозиції по горизонтальній осі індивідуальних кривих спро-са. Крива ринкового попиту відображає зміну загального обсягу пропозиції відповідно до зміни ціни товару. Зрушення кривої пропозиції Припустимо, що падає ціна на цукор. Як це зміна вплине на пропози-ня морозива? Так як цукор використовується в
 7. Можливі причини зрушень кривої сукупного попиту Негативний нахил кривої сукупного попиту означає, що зниження
  причини зрушень кривої сукупного попиту Негативний нахил кривої сукупного попиту означає, що зниження загального рівня цін в економіці веде до збільшення висунутого попиту на загальну кількість товарів і послуг. Однак на обсяг попиту на товари та послуги воздей-ствует безліч інших факторів, при зміні яких відбувається зміщення кривої сукупного попиту. Ми можемо запропонувати
 8. 27 і 28 - керування грошовою масою і наслідки різних рішень про пропозицію грошей на рівень цін у довгостроковому періоді.
  Приймаються домашніми господарствами і фірмами, визначають загальний попит на товари і послуги, і у разі їх зміни крива сукупного попиту зміщується. У разі відсутності відповідної реакції держави зрушення сукупного попиту викликають короткострокові коливання обсягів по-ма виробництва та рівня зайнятості. Політичні діячі, відповідальні за проведення грошово-кредитного та
 9. Коли ФРС приймає рішення про зменшення темпів зростання пропозиції грошей, керуючі повинні взяти до уваги як
  приймає рішення про зменшення темпів зростання пропозиції грошей, керуючі повинні взяти до уваги як довгострокову дію цього кроку на інфляцію, так і короткострокові вплив на виробництво. У наступному розділі ми обговоримо перехід від короткострокового періоду до довгострокового більш повно і розглянемо проблему компромісу між довгостроковими і короткостроковими цілями. 720 Частина
 10. Кейнс запропонував концеп-цію переваги ліквідності, покликану пояснити фактори, що визначають рівень
  покликану пояснити фактори, що визначають рівень процентної ставки. Відповідно до його теорії, процентна ставка змінюється таким чином, щоб Урава-ги попит на гроші і пропозиція грошей. Підвищення рівня цін збільшує попит на гроші і обумовлює зростання процентної ставки, що призводить грошовий ринок у стан рівноваги. Так як процентна ставка є ціна запозичень,
© 2014-2022  epi.cc.ua