Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Зовсім конкурентна фірма приймає ціну, покоторой вона може продавати свою продукцію, какданную. Вона діє як «ценополучателем» в отли-чие від недосконало конкурентних фірм, якіє «ценопроізводітелямі».
2. Щоб ринок був абсолютно конкурентним, для не го повинні виконуватися наступні умови: налічіемногіх продавців, кожен з який малий що-до ринку в цілому; продуктова однорідність; хо-рошо інформовані покупці; вільні входфірм на ринок і вихід з нього і незалежні рі- ня з боку як виробників, так і споживачам-лий Деякі галузі, особливо в сільському госпо-стве, задовольняють цим вимогам, але модельконкуренціі є корисною навіть у тому випадку, коли ці вимоги дотримуються тільки наблизить-тельно.
3. Зовсім конкурентна фірма, якщо вона вообщечто-то виробляє, максимізує свій прибуток, маючи оптимальний позитивний обсяг випуску, при якому дохід від реалізації кожної додаткового-котельної одиниці (тобто її ринкова ціна) равняетсяпредельним витратам. Це вірно як для краткос-РОЧНО (P=MC), так і для довгострокового (P=LMC) періоду.
4 У короткостроковому періоді постійні витрати неоказивают впливу на обсяг пропозиції.
Конкурент-ная фірма, виробляючи продукцію, максимізує при-бувальщина тільки в тому випадку, якщо ціна по крайней мерен нижче середніх змінних витрат (P> AVC). Впротівном випадку фірма може зменшити свої поті-ри за рахунок тимчасового припинення виробництва
5. Короткострокова крива пропозиції абсолютно конкурентні фірми збігається з частиною кривої її граничних витрат, що лежить вище її ціни прекраще-ня випуску, яка відповідає мінімальномузначенію середніх змінних витрат.
6. Короткострокова ринкова крива пропозиції получа-ється шляхом додавання (по горизонталі) кривих-позиції всіх фірм даного ринку При кожному значенні ціни сукупний обсяг пропозиції - етосумма обсягів пропозиції всіх фірм.
7. У довгостроковому періоді всі. фактори виробництва є при-ляють змінними і повинні бути відшкодовані всеіздержкі. Зовсім конкурентна фірма вироб-дит продукцію в довгостроковому періоді тільки в томувипадку, якщо ціна принаймні не нижче долгосроч-них середніх витрат (P> LAC). В іншому случаефірма йде з галузі.
8. Довгострокова крива пропозиції абсолютно конкурентні фірми збігається з частиною її кривої довгостроковій граничних витрат, що лежить вище еедолгосрочной ціни припинення випуску, яка зі-відповідає мінімальному значенню довгострокових
'середніх витрат.

9. Довгострокова крива пропозиції галузі являетсяболее пологої, ніж її короткострокова, крива запропонованого-вання, як тому, що довгострокова крива запропонованого-
жения кожної фірми більш полога, ніж її краткос-рочная крива пропозиції, так і внаслідок мож-ливості входу на ринок і виходу з нього фірм вдолгосрочном періоді.
10. Якщо всі фірми використовують ідентичні технології імогут набувати чинники виробництва за цінами, що не залежать від обсягу випуску галузі, то в довгостро-РОЧНО періоді всі вони матимуть однакові криві середніх та граничних витрат.
11. У короткостроковому періоді галузева крива запропонованого-вання зсувається головним чином внаслідок вимірюв-нений в цінах змінних факторів. У долгосрочномперіоде зрушення кривої пропозиції обумовлені з-менениями в цінах всіх факторів і зміною втехнологіі.
12. Як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодекрівая пропозиції абсолютно конкурентної га-лузі - це галузева крива граничних витрат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони повинні повернутися і повторити розділ, перш ніж продовжити подальше вивчення матеріалу. Висновки. Кожна глава завершується коротким резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту.
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  Складання бізнес-плану має переслідувати дві вищезгадані цілі: 1. Ретельно проаналізувати сучасний стан фірми і визначити її цілі, шляхи їх досягнення та очікувані результати. 2. Представити фірму у привабливому для зовнішніх інвесторів і партнерів вигляді. Назви розділів бізнес-плану можуть змінюватися залежно від методики його складання, але в узагальненому вигляді вони
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  Підготовка бізнес-плану вимагає великої аналітичної роботи і високої кваліфікації її учасників. Необхідні знання в області не лише економіки, а й законодавства, психології, культурології з тим, щоб зуміти представити інформацію відповідно до прийнятих у світовій практиці стандартами. У табл. 19.1 наводиться схема участі консультантів у розробці бізнес-плану. Таблиця 19.1.
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  » З першої половини XIX в. громадська думка Заходу стала розвиватися під визначальним впливом ідеологічних «ізмів». Поняття «ідеологія» ввів в ужиток французький політеконом А.Л.К. Дестют де Траси {«Елементи ідеології», 1801-1815). Він пропонував розвивати під такою назвою науку про загальні закони походження ідей з досвіду. Однак незабаром під «ідеологіями» стали розуміти системи
 8. Міжнародні зіставлення
  я Наведені нами фактичні дані і прімерибазіруются як на американському, так і на закордон-ном матеріалі Зокрема, при розгляді проб-лем зростання грошової маси та інфляції ми аналізі-руем часові ряди даних по СоедіненнимШтатам, а також дані по інших країнах. Пріобсужденіі ролі держави ми порівнюємо факти-ческие дані про функціонування амеріканскойекономікі із зарубіжними
 9. Як вивчати економіку
  Між простим читанням робіт з економіки і по-розумінням економічної дійсності лежітогромная прірву. «Робити» економічну теорію (doing economics) - означає вміти пріменятьізученние теоретичні побудови і факти впроцессе вибору між альтернативами, з якими-ми вас зіштовхує повсякденне життя або читанням роздуми про навколишнє економіческойжізні. Щоб «робити»
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua