Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Граничні витрати і предельнаяценность


У гол. 9 було встановлено, що крива пропозиції
на зовсім конкурентному ринку представляетсобой криву граничних витрат галузі-постав-ника. Таким чином, при кожному обсязі випускакрівая пропозиції показує витрати галузей економіки в цілому, пов'язані з приростом галузевого випуску продукції на 1 едініцу5. Кри-ву граничних витрат можна також проінтер інтерпретувати як криву, що відображає альтернатив-ную вартість ресурсів, які зараз використовують-ся для виробництва додаткової едініципродукціі в даній галузі.
Розглядаючи інший бік ринку (попит), мивіделі в гол. 6, що крива попиту вимірює предель-ную цінність продукту для споживачів. При каж-будинок обсязі випуску крива попиту показує, скільки готові заплатити споживачі за додаткового-тільну одиницю даного блага
Так як ринкове равновес.іе досягається в точкепересеченія кривих попиту та пропозиції, то ізетого випливає, що:
Про Рівноважна ціна на абсолютно конку-рентному ринку дорівнює як цінності для по-требителей додаткової одиниці блага, так і витратам виробництва додаткових-ної одиниці даного блага для економіки.
Таким чином, в точці рівноваги совершенноконкурентного ринку виконується наступне ра-венство:
Гранична граничні
цінність=ціна=витрати (1)
для споживачів виробництва
Ця умова ілюструється рис 10-2.
При об'емахвипуска нижче рівня абсолютно конкурентногоравновесія Q0, споживачі за додаткову одиницю продукції готові сплатити величину більшу, ніж величина граничних витрат. Наприклад, пріоб'еме випуску Q1 споживачі готові заплатити задополнітельную одиницю блага 4 дол Ця велічінапревосходіт граничні витрати виробництва до виконавчої для економіки одиниці, які з-ставляют в даному випадку 2 дол Таким чином, споживачам можна зробити краще за рахунок скор-щення використання праці та інших виробниц-дарських ресурсів в інших галузях і перераспре-ділення їх на користь цього конкретного ринку зметою нарощування випуску. У ринковій економі-
5 Витрати галузі збігаються з витратами економіки в цілому тольков тому випадку, якщо всі ринки в економіці, включаючи ринки капіталу, тру-так і інших видів виробничих витрат, є конкурентними ине присутній ні один з обговорюваних в гол. 3 джерел дефектовринка. У цьому розділі ми йдемо на такі допущення, так як ми сосредо-точівался на економіках, які є абсолютно конкурентні-ми в усіх відношеннях.
Ке це відбувається автоматично. Поки потребітеліготови платити більше величини граничних іздер-жек за додатковий випуск продукції, фірмирасшіряют її випуск, максимізуючи прибуток, а по-требителей купують зрослий обсяг виробництвапродукції, максимізуючи корисність.
Обидві сторонивиігривают від додаткового виробництва та об-мена тоді, коли випуск здійснюється на уровненіже рівня абсолютно конкурентного равновесія.С іншого боку, якщо випуск перевищує дан-ний рівень (рівень конкурентного рівноваги), то економія на витратах в результаті скорочений-ня випуску перевищить величину втрат для потре-бителей. Для забезпечення ефективності, таким об-разом, потрібне зменшення випуску: слід со-Крат обсяг затрачуваних в цій галузі ресур-сов, так як альтернативні напрями їх вико-користування цінніші для споживачів. Тольков точці E гранична цінність для споживачів вточності дорівнює граничним витратам вироб-ництва додаткової одиниці. І не существуетспособа виробляти і продавати більше, з тим що-б зробити краще і покупцям, і продавцям, таккак жоден покупець не бажає оплачувати пре-слушні витрати виробництва
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Граничні витрати і предельнаяценность "
 1. Ефективність конкурентної рівноваги
  гранична ценностьпревишает величину суспільних витрат додаткового-тельно необхідних ресурсів, які задаються пре-слушними витратами. Використовуючи тільки що розроб-ботан концепції надлишку, ми можемо теперьдоказать, що виграш у добробуті для загально-ства в цілому являє собою приріст ізлішкадля споживачів плюс приріст надлишку для про-изводителей. Ця сума дорівнює затіненій пло-щади,
 2. Зовнішні ефекти і оптімальноерегулірованіе
  граничних общественнихіздержек виробництва, так що її проізводстводолжно бути скорочено. Не всі зовнішні ефекти мають нежелательнийхарактер. Забарвлюючи заново свій будинок, його володіли-ца приносить певну користь своїм сусідам, так як вид з їхніх вікон стає більш прива-них. Але оскільки домовласники не оплачуються вироблені ними побічні ефекти, товелічіна громадських вигод
 3. 3. Людська праця як засіб
  граничної корисності. Ми повинні зробити висновок, що перша одиниця дозвілля задовольняє більш сильне бажання, ніж друга, друга більш сильне, ніж третя, і т.д. Перевертаючи це твердження, ми отримуємо твердження, що негативна корисність праці, що відчувається працівником, збільшується в більшій пропорції, ніж величина витрат праці. Однак праксиологии немає необхідності вивчати питання,
 4. 6. Свобода
  граничну старанність в обслуговуванні оточуючих і приборкувати вроджену схильність до сваволі і злому наміру. Член договірного суспільства вільний, оскільки він служить іншим, тільки служачи собі. Його обмежує тільки рідкість неминучий природний феномен. У всьому іншому у сфері ринку він вільний. Не існує іншої особистої та політичної свободи, ніж та, яку несе з собою ринок.
 5. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  граничною. У групі робочих всі отримують стійкий виграш від підвищення граничної продуктивності праці. Але з іншого боку, в короткостроковому плані якась їх частина може постраждати. Це люди, що спеціалізувалися на виконанні роботи, яка стала непотрібною в результаті технологічних удосконалень, і здатні виконувати тільки таку роботу, де незважаючи на загальне підвищення ставок
 6. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  граничну обережність і повністю викладатися, керуючи справами свого підрозділу. Їли він зазнає збитків, то буде замінений людиною, яка, на думку підприємця, доб'ється великих успіхів, або буде скасовано всі підрозділ. У будь-якому випадку керуючий втратить роботу. Якщо йому вдасться отримати прибуток, її дохід збільшиться, або принаймні не буде небезпеки його втратити.
 7. 1. Процес утворення ціни
  граничних покупців і тих граничних продавців, які утримуються від продажу, в другому граничних продавців і тих потенційних покупців, які утримуються від покупки. Цілісність ринку забезпечується діяльністю підприємців, промоутерів, спекулянтів, а також ф'ючерсних і арбітражних доларів. Кажуть, що каталлактики грунтується на суперечить реальності
 8. 4. Облік витрат виробництва
  граничну одиницю m. З одного боку, впаде гранична цінність задоволення, отримана від збільшення наявної кількості g. З іншого боку, збільшиться гранична негативна корисність витрат, потрібних для виробництва додаткової кількості g; фактори виробництва будуть відвернені від напрямку використання, при якому вони могли б задовольнити більш насущні потреби.
 9. 6. Монопольні ціни
  гранична одиниця специфічного фактора виробництва не приносить ніякої граничної чистої виручки. Весь економічний процес налаштований на інтереси споживачів. Не існує конфлікту між інтересами покупців та інтересами продавців, між інтересами виробників і інтересами споживачів. Власники різних товарів не в змозі відхилити споживання і виробництво від напрямку,
 10. 7. Репутація
  витратами. Випадок 3. Продавець користується у вузькому колі відданих постійних клієнтів такої блискучої репутацією, що може призначати для них більш високі ціни, ніж ті, що сплачуються його менш відомим конкурентам. Однак ці ціни не є монопольними цінами. Вони не є результатом обдуманої політики, спрямованої на обмеження сукупних продажів заради збільшення сукупної
© 2014-2022  epi.cc.ua