Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Соціальний оптимум


У точці E кожен споживач оцінює послід-ню одиницю своїх покупок за її граничної цін-

Обсяг випуску
РІС. 10-2. Пропозиція і попит в конкурентній галузі.
Крива пропозиції конкурентної галузі показує предель-ні витрати виробництва кожної додаткової едініциблага. Крива попиту характеризує цінність, яку потреби-тели приписують кожної додаткової одиниці даного бла-га. Наприклад, при обсязі Q1 споживачі готові платити 4 долл.за додаткову одиницю блага, а граничні витрати со-ставляют лише 2 дол
ності або граничним витратам проізводстваетой продукції. Таким чином, при заданому до-ході кожного споживача конкурентний ринокраспределяет ресурси ефективно. У будь отлич-ної від E точці всім споживачам можна було бисделать краще Якби вироблялося менше, чемQ0, то всі споживачі були б готові заплатітьбольше величини граничних витрат виробниц-ства додаткової одиниці продукції, з темчтоби збільшити випуск на цьому ринку. Якщо бипроізводілось більше, ніж Q0, то кожен потреби-тель оцінив би останню одиницю потребляемогоблага нижче величини граничних витрат і дляніх було б краще, якби витрачаються на про-ництво даного блага ресурси були замість етогоіспользовани для виробництва інших благ.
Таким чином, при заданому доході каждогопотребітеля конкурентний ринок робить для каж-дого споживача все можливе.
Отже, розподіл ресурсів є ефективним поПарето, але, як ми відзначили, не обов'язково є-ється соціально оптимальним. Говорячи, що ринкіраспределяют ресурси ефективно, ми неявно при-розумів як заданий розподіл доходав суспільстві. Щоб прокласти шлях від ефективно-сті по Парето до соціального оптимуму, нам надодоказать, що існуюче в суспільстві розподілений-ня доходу є оптимальним
Для ринків долари, витрачені мільйоні-рами, нічим не відрізняються від доларів, витрачених ванних бездомними. Якщо, як іноді кажуть, лю-ди голосують своїми доларами за те чи інше рішен-ня про розподіл ресурсів в ринковій економі-ці, то багаті мають більше голосів, ніж бедниеНапрімер, гранична цінність їжі, установленнаяна конкурентному ринку, однакова для всіх інді- видуума. Але якби дохід був перерозподілений впользу бідних, то найбідніші верстви суспільства потреб-лялі б більше їжі і змінилися б як предель-ная цінність їжі для кожного споживача, так іколічество виробленої еди6. Таким чином, рас-пределеніе доходу визначає і цінність конкурують-них благ для економіки в цілому, і конкретне, ефективних за Парето розподіл ресурсів, по-роджену механізмом досконалої конкуренції.
У подальшому викладі ми характерізуемценності, встановлені ринком, як загально-дарських цінностей. Це суворо вірно тільки в томувипадку, якщо існуюче на даний момент рас-пределеніе доходу є соціально оптималь-ним, а це припущення свідомо спірно.
Неко-
6 Звичайно, «колишні» багаті споживали б менше. Але так як еластичний-ність споживання продуктів харчування по доходу менше 1, то збільшен-ня споживання «колишніми» бідними майже напевно переважило бисокращеніе споживання «колишніми» багатими.
Торие люди наполягають на тому, що не може суще-ствовать нічого навіть близького до «оптимальному», коли мова йде про розподіл доходу в богатомобществе, подібному нашому, в якому майже поло-вина темношкірих дітей проживають в бідності. Темне менш, заперечують інші, якщо люди так ілііначе не схвалювали б існуючого розподілу ня доходу, то вони попросили б своїх виборнихпредставітелей використовувати податки і трансферти, стем щоб змінити його. Дійсно, в рамкахмногіх напрямів економічної політики, пре-пятствующіх функціонуванню конкурентнихринков, саме ці заходи застосовуються в целяхвоздействія на розподіл доходу Під всякомслучае ми продовжуємо користуватися припущення-ем (беручи до уваги його спірність) про те, що розподіл доходу є оптимальним. Ветом спеціальному випадку система цін в условіяхконкурентних ринків гарантуватиме соціаль-но оптимальний розподіл ресурсів - адекват-ную точку на кордоні досяжною корисності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Соціальний оптимум "
 1. Тема 34. ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ І ГРОМАДСЬКІ БЛАГА
  соціальними витратами становлять витрати забруднення навколишнього середовища, які виробник перекладає на суспільство, тому, з суспільної точки зору, їх пропозиція на ринку перевищує суспільну потребу і має бути менше рівноважного. Тільки за цих умов буде зростати суспільний добробут (рис 34.1). {Foto78} Рис. 34.1. Ринкова рівновага і соціальний
 2. Зовнішні ефекти в процесі споживання Jo Досі ми розглядали зовнішні ефекти, що у
  соціальну цінність товару. На графіку (а) представ-лени негативні зовнішні ефекти, що виникають в процесі споживання (на-приклад, пов'язані з алкоголем). У цьому випадку соціальна цінність менше, ніж приватна цінність, а соціально оптимальну кількість менша, ніж кількість, яке визначається ринком. На графіку (б) показаний випадок позитивної екстерна-ща, що виникла в процесі
 3. Позитивні екстерналій, виникають-щие в результаті виробництва або споживання, призводять ринки до
  соціальному оптимуму . У цьому розділі ми розглянемо множе-ство приватних рішень. Види приватних рішень Хоча екстерналій призводять до зниження ефективності ринку, далеко не завжди ситуація вимагає втручання уряду. У деяких обставинах дей-чими зарекомендували себе приватні рішення. Іноді проблема зовнішніх ефектів вирішується за допомогою звернення до мо-ральних принципам і
 4. Як ми бачили раніше, уряд має можливість інтерна-лизировать зовнішні ефекти за допомогою
  соціального оптимуму
 5. 2. Сучасні підходи до визначення суспільного блага. Оптимум по Парето
  соціального оптимуму означала максимум виробниц-| ш товарів. Саме цей підхід відкриває дорогу ідеї соціально-економіч-> т керування, що припускає знання громадської цільової фікції і способів її оптимізації. Однак він нічого не говорить про JM, яким чином виявити цю загальну цільову функцію. Одним з Чснідних способів є голосування і рішення більшістю «Юсов, однак, як було
 6. Забезпечення суспільними благами
  оптимум знаходиться в точці E.Для цієї точки гранична суспільна оценкадополнітельной одиниці безпеки (равнаяоценке, яку всі люди в сукупності дають до виконавчої одиниці) дорівнює граничним издерж-кам. Якби випуск суспільного блага находілсяніже цієї точки, суспільство виграло б від його уве-личения. Виявлення переваг. Яким образомгосударство визначає, скільки йому витрачати
 7. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  соціальному контексті, абсолютно чужому індивідуалістичної орієнтації капіталізму. Ефективність капіталізму пояснюється саме тим, що він використовує в конкуренції нещадні сили жадібності і прагнення до збагачення, щоб отримати максимальний прибуток. Капіталіст активно шукає людей, яких можна звільнити, і машини, які не потребують заміни. Він швидко приймає нові, більш ефективні
 8. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС
  соціальним забезпеченням (медичного обслуговування і пенсій). У Європі втрата роботи, і тим самим - що доставляються компанією додаткових пільг, в економічному сенсі набагато менш серйозна, ніж у Сполучених Штатах. Там держава загального добробуту з лишком відшкодовує втрати від безробіття. У міру того, як скорочуються додаткові пільги середнього класу, роздратування середнього класу
 9. Негативні зовнішні ефекти виробництва Припустимо, що алюмінієві заводи забруднюють
  соціальні витрати виробництва алюмінію перевищують приватні витрати. Оптимальне кількістю-ство алюмінію, Qoptimum, отже, менше, ніж рівноважне кількість, Omarket. Ціна алюмінію Витрати забруднення Соціальні витрати Пропозиція (приватні витрати) Qoptimum Qmarket Кількість алюмінію Наявність зовнішнього ефекту означає, що витрати
 10. Зовнішні ефекти 223 кількість алюмінію з точки зору суспільства в цілому.
  Соціальні витрати його виробництва (визначені висотою кривої соціальних витрат). Якщо він збільшить обсяг виробництва, соціальні витрати додаткової кількості алюмінію перевищать його цінність для споживачів. Відзначте, що рівноважна кількість алюмінію, Qmarket, більше, ніж соціаль-но оптимальний рівень виробництва Qoptimum. Причина неефективності в тому, що ринкове
© 2014-2022  epi.cc.ua