Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Зовнішні ефекти 223 кількість алюмінію з точки зору суспільства в цілому.

Зовнішні ефекти 223 кількість алюмінію з точки зору суспільства в цілому. Плановик вибирає цей рівень виробництва, так як нижче цього рівня цінність алюмінію для потре-бителей (обумовлена висотою кривої попиту) перевищує соціальні витрати його виробництва (визначені висотою кривої соціальних витрат). Якщо він збільшить обсяг виробництва, соціальні витрати додаткової кількості алюмінію перевищать його цінність для споживачів. Відзначте, що рівноважна кількість алюмінію, Qmarket, більше, ніж соціаль-но оптимальний рівень виробництва Qoptimum. Причина неефективності в тому, що ринкова рівновага відображає тільки приватні витрати виробниц-ства. В умовах ринку граничний споживач оцінює алюміній нижче, ніж величина соціальних витрат його виробництва, тобто в точці Qmarket крива попиту лежить нижче кривої соціальних витрат. Таким чином, зменшення виробництва та споживання алюмінію до рівня нижче рівноважного збільшує загальний економічний добробут.
Якими шляхами плановик-соціолог досягає оптимуму? Один з них укладаючи-ється в оподаткуванні кожної проданої виробниками тонни продукту. Введення податку призведе до зсуву кривої пропозиції алюмінію вгору на вели-чину податку. Якщо податок в точності відображає соціальні витрати викидів в атмосферу, нова крива пропозиції буде збігатися з кривою соціальних витрат. В умовах нової ринкової рівноваги виробники алюмінію вироблятимуть соціально оптимальну кількість алюмінію. Введення такого податку називається интернализацией зовнішнього ефекту, так як він спонукає покупців і продавців враховувати екстерналії їх діяльно-сти. Якщо виробники алюмінію приймають рішення про розміри пропозиції з урахуванням податку, вони, по суті, враховують витрати забруднення, оскільки податок змушує їх нести витрати зовнішніх ефектів. Далі в цьому розділі ми розглянемо інші способи, за допомогою яких політики можуть вплинути на зовнішні ефекти. Позитивні зовнішні ефекти виробництва Интернализация зовнішніх ефектів - вплив на стимули, спо-яке дає індивідів враховувати зовнішній вплив результатів діяльності як внутрішнє.
Соціальні витрати виробництва перевищують приватні витрати на багатьох ринках, проте зустрічаються і такі ринки, на яких зовнішні ефекти прино-сят вигоду іншим людям. Тобто в цьому випадку соціальні витрати виробниц-ства менше, ніж приватні витрати. Один із прикладів - ринок промислових роботів. Роботи знаходяться в авангарді швидко розвивається технології. Коли б компанія жодного створила модель робота, існує ймовірність того, що незабаром вона розробить новий, більш ефективний зразок, який принесе вигоду не тільки своїм творцям, але і суспільству в цілому, так як він стане частиною технологічних знань. Даний тип позитивних зовнішніх ефектів називаючи-етсятехнологіческім переливом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зовнішні ефекти 223 кількість алюмінію з точки зору суспільства в цілому. "
 1. 3. Людська праця як засіб
  зовнішніх цілей, відмінних від простого перебігу цих процесів і від тієї фізіологічної ролі, яку вони відіграють у біологічному підтримці його життєвої структури, не є працею; це просто життя. Людина працює, якщо використовує свої сили і здібності як засіб для усунення занепокоєння і замінює процес спонтанної і безтурботного розрядки нервового напруження і здібностей
 2. 6. Монопольні ціни
  зовнішніх ринках. Зрозуміло, картелі не гарантують найманим робітникам ілюзорні соціальні завоювання, обіцяні їм політиками та профспілковими лідерами. Не існує засобів, щоб збільшити ставки заробітної плати усім найманим працівникам понад рівня, визначеного продуктивністю кожного виду праці. Картелі просто компенсують видиме збільшення номінальних ставок заробітної плати
 3. 6. Зміни в купівельній спроможності під дією грошових чинників і умов на товарних ринках
  зовнішніми симптомами, правителі роблять вигляд, що борються з першопричиною зла. Чи не осягнувши причинний зв'язок між збільшенням кількості грошей, з одного боку, і зростанням цін з іншого, на ділі вони роблять тільки гірше. Кращим прикладом можуть служити субсидії, що надавалися фермерам під час другої світової війни урядами Сполучених Штатів, Канади і Великобританії. Стеля цін скорочує
 4. 2. Обмеження потомства
  зовнішніх умов благополуччя робить можливим відповідне зростання чисельності населення. Однак, якщо додаткове збільшення засобів існування повністю поглинається увеличивающимся додатковою кількістю людей, то для подальшого підвищення рівня життя нічого не залишається. Розвиток цивілізації зупиняється; людство досягає стану стагнації. Суть справи стає
 5. 3. Обмежувальні заходи як привілей
  зовнішньої торгівлі Руританию скорочується. Жодна жива душа в цілому світі не отримує ніяких переваг від збереження старих тарифів. Навпаки, в результаті падіння сукупного обсягу виробництва людства кожному завдано збитків. Якби політика, здійснена Руританию відносно шкіри, була прийнята на озброєння всіма країнами щодо всіх товарів і послідовно проводилася в
 6. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  зовнішній тиск або примус, будь то з боку держави чи з боку профспілок, намагається зафіксувати ставки заробітної плати на більш високому рівні, виникає інституційна безробіття. У той час як на вільному ринку праці переважає тенденція зникнення каталлактіческой безробіття, інституційна безробіття не може зникнути доти, поки держава або
 7. 4.5. Кредитний консалтинг
  зовнішніми консультантами, у вирішенні тієї чи іншої проблеми. Основна мета консалтингу полягає в поліпшенні якості керівництва, підвищенні ефективності діяльності компанії в цілому і збільшенні індивідуальної продуктивності праці кожного працівника. У яких випадках клієнти звертаються за допомогою в консалтингову компанію? Згідно поширеній думці, до послуг зовнішніх
 8. 4.6. Додаткова інформація
  зовнішній ефект (екстерналій). Зовнішній ефект відбувається тоді, коли дія однієї людини позначається на добробуті іншої людини або інших людей. Освічена людина може висувати ідеї, які стають корисними для інших, загальним надбанням, ними має можливість користуватися всі, хто опиняється в сферу дії позитивного зовнішнього ефекту освіти. У цьому зв'язку особливо
 9. Чисте повітря і кришталева вода, без сумніву, мають цінністю.
  Зовнішніх ефектів. Теорема Коуза стверджує, що зацікавлені сторони мають мож-ливість домовитися і знайти ефективне рішення. Проте іноді до-сягти ефективного результату не вдається, можливо тому, що великому колі-честву зацікавлених сторін важко дійти згоди. Якщо люди не можуть вирішити проблему зовнішніх ефектів в приватному порядку, в дію вступає
 10. Дане ФІАС-ко ринку - приклад проблеми загальних ресурсів.
  Зовнішній ефект на інших власників, у цілому вигода кожної свердловини для суспільства менше, ніж вигода її конкретного власника. Тобто нафтові свердловини приносять прибуток у приватному порядку, навіть якщо з точки зору суспільства вони небажані. Якщо власники земліедінолічно визна-ляють кількість нафтових свердловин, в кінцевому підсумку їх виявиться занадто
© 2014-2022  epi.cc.ua