Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Чисте повітря і кришталева вода, без сумніву, мають цінністю.

Чисте повітря і кришталева вода, без сумніву, мають цінністю. Але їх цінність повинна порівнюватися з витратами упущеної можливості - тобто з тим, від чого хтось повинен відмовитися, щоб отримати свіже повітря і прозору воду. Усунути всі забруднення при даному рівні розвитку тих-нології неможливо. Навряд чи самі завзяті представники «Зеленого движ-ня» захочуть істотно скоротити раціон харчування, відмовляться від медичного обслуговування або свого будинку заради того, щоб вміст вуглекислого газу в атмосфері скоротилося на пару десятих відсотка. Економісти вважають, що деякі захисники навколишнього середовища шкодять самі собі, відмовляючись мислити економічними категоріями. Чистий навколишнього-щая середу так само хороша, як і інші товари. Фактично це розкіш: тільки багаті країни можуть дозволити собі мати «якісну» навколишнє середовище і, отже, вводять жорсткі стандарти її охорони. Як і попит на блешні-ство товарів, попит на чисте повітря і воду чутливий до ціни. Чим нижче ціна захисту навколишнього середовища, тим більше громадськість займатися її ох-раною.
Економічний підхід використання дозволів на забруднення і подат-гов Пігу зменшує витрати захисту навколишнього середовища; отже, він повинен збільшувати суспільний попит на чисте довкілля. Висновок Невидима рука ринку сильна, але не всемогутня. Ринкова рівновага максими-зірует загальний надлишок виробників і споживачів. Якщо покупці і продавши-ці - єдині зацікавлені сторони ринку, результат його функционир-вання ефективний з точки зору суспільства в цілому. Але в умовах виникнення екстерналій, таких як забруднення навколишнього середовища, для оцінки результату діяльності ринку потрібно облік добробуту третьої сторони. У цьому слу-чаї ефективність невидимої руки ринку знижується. У деяких випадках індивіди самостійно вирішують проблему зовнішніх ефектів. Теорема Коуза стверджує, що зацікавлені сторони мають мож-ливість домовитися і знайти ефективне рішення. Проте іноді до-сягти ефективного результату не вдається, можливо тому, що великому колі-честву зацікавлених сторін важко дійти згоди.
Якщо люди не можуть вирішити проблему зовнішніх ефектів в приватному порядку, в дію вступає уряд. Але суспільство не повинно повністю відмови-Глава 10. Зовнішні ефекти 235 тися від дії ринкових сил. Швидше уряд може зажадати, що-б компанії несли повні витрати своєї діяльності. Для інтерналізації впливу загрезнения навколишнього середовища, наприклад, використовуються податки Пігу та дозволу на забруднення. «Передислокація» ринкових сил часто є промінь-шим способом компенсації фіаско ринку. Висновки У тих випадках, коли угода між покупцем і продавцем прямо впливає на третю сто-рону, її вплив називають зовнішнім ефектом. Негативні зовнішні ефекти, такі як за-бруднення, призводять до того, що соціально оптимальний обсяг пропозиції виявляється мен-ше рівноважної кількості. Позитивні зовнішні ефекти, такі як технологічні пе-реліви, призводять до того, що соціально оптимальний обсяг пропозиції перевищує одно-весноеколічество.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Чисте повітря і кришталева вода, без сумніву, мають цінністю. "
 1. 1.Економіческіе погляди Ж.Б.Сея
  повітря і вода і зовсім її не мають. Не випадково Сей і в питанні про продуктивну і непродуктивну працю розходиться з думкою "батька політичної економії". Виробництво він визначає як діяльність людини, спрямовану на створення корисностей, де корисність може втілюватися в матеріальних і нематеріальних формах. Тому навіть послуги держави - це, на думку Сея, теж виробництво
 2. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  чистий аркуш, на якому зовнішні події пишуть свою власну історію. Він озброєний набором інструментів для уявного схоплювання реальності. Людина придбав ці інструменти, тобто логічну структуру розуму, в ході своєї еволюції від амеби до сьогоднішнього стану. Але ці кошти логічно передують будь-якому досвіду. Людина не є всього лише тваринам, повністю підлеглим
 3. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  чистий заробіток після всіх виплат; якщо вони роблять ціну, яку повинен заплатити роботодавець за одиницю виконаної роботи, вище потенційної ринкової ціни, то вони створюють інституційну безробіття. Соціальне забезпечення не зобов'язує роботодавців більше витрачати на покупку праці. Воно обмежує найманих робітників у витрачанні свого сукупного доходу. Воно урізує свободу робочого
 4. 1. Класична економічна теорія - витоки. Економічні погляди У. Петті
  чистий дохід із землі, Петті ставить питання про ціну землі, яка повинна дорівнювати, на його думку, певній сумі річних рент. Але яка кількісна оцінка цієї визначеності? Як вважає Петті, ціна землі являє собою суму річних рент за 21 рік, час одночасної тривалості життя трьох поколінь. У тісному зв'язку з теорією ренти у Петті знаходиться питання про ссудном
 5. 2. Теорія витрат виробництва
  сумнів реальність витрат виробництва. Але не випадково австрійську Школу називають суб'єктивно - психологічної школою. Вона оголосила, що реальні витрати не більш ніж древнє оману, а один з представників австрійської школи - Ф.Визер (1851-1926) розробив суб'єктивну теорію витрат. Вихідними посилками даної теорії є два положення. Перше положення свідчить, що
 6. Вартість проведення дня в на-ціональному парку відстає від вартості більшості форм відпочинку.
  Чистий зоздух або національна оборона, мають безсумнівною цінністю, ніхто не: '. Меет права прикріпити до них відповідний «цінник» і витягувати прибуток .3 їх використання. Фабрики скидають у колись чисті річки відходи про-виробництва, тому що ніхто не стягує з них плату за забруднення. Ринок не: посібник забезпечити національну оборону, тому що відсутній суб'єкт, наділений
 7. § 40. Результати суспільного виробництва і його ефективність
  чистий продукт, або національний дохід. Його можна розрахувати: НД=v + т. Чистий продукт, або національний дохід, - це реальний дохід, який використовується в суспільстві для особистого споживання та розширеного відтворення. Він є частиною валового продукту за винятком тих засобів праці, які витрачаються на відшкодування їх зношеної частини. По відношенню до суспільства чистий продукт - це
 8. 3. Теорема Коуза
  повітря і поди, високий рівень шуму і т.д.), або до недовироблення благо позитивними екстерналіями (недостатність зводяться приватними особами маяків, прокладаються ними дороги тощо). Вказівки на «провали ринку» служили для Пігу теоретичним обгрунтуванням державного втручання в економіку: він пропонував накладати на діяльність, є джерелом негативних зовнішніх ефектів,
 9. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
  чистий економіст, а як соціальний філософ, який саме тому, що він економіст, володіє необхідним теоретичним знанням »8: Пізніше Мізес розвинув цю думку Кейнса: «Економічна наука-це теоретична дисципліна, і як така вона не говорить людині, яким цінностям йому слід віддавати перевагу і до яких цілей він повинен прагнути. Вона не встановлює кінцевих цілей. Ця завдання не
 10. § 3. ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ
  повітря і т.п.). Ці речі люди не вважають корисними для себе, оскільки вони є в такому надлишку, який не потрібен для задоволення людських потреб, б) які є відносно рідкісними і недостатніми для насичення сформованих потреб в них. Саме цих благ господарюючі особи приписують цінність. К.Менгер зі своїх позицій спробував вирішити давно виник
© 2014-2022  epi.cc.ua