Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Негативні зовнішні ефекти виробництва Припустимо, що алюмінієві заводи забруднюють

Негативні зовнішні ефекти виробництва Припустимо, що алюмінієві заводи забруднюють довкілля: при каж-дой виробленої одиниці алюмінію в атмосферу потрапляє певна кіль-кість шкідливих відходів. Оскільки отруйні викиди підвищують ймовірність захворювання людей, яким доводиться дихати забрудненим повітрям, ми име-ем справу з негативним зовнішнім ефектом. Чи впливає екстерналія на ефективність функціонування ринку? Ціна алюмінію Qmarket Кількість алюмінію Рис. 10.1 РИНОК АЛЮМІНІЮ Крива попиту відображає цінність товару для покупців-лей, а крива запропонованого-вання - витрати продавців. Равновес-ну кількість товару, Qmarket, відповідає точці, в якій значення загальної цінності для покупців за вирахуванням загальних витрат продавців досягає максимального-ного значення. Отже, якщо абстрагуватися від зовнішнього середовища, ринкова рівновага ефективно.
222 Частина 4. Економічна теорія суспільного cex ~ z Рівновага Попит (приватна цінність) Рис. 10.2 ЗАБРУДНЕННЯ І СОЦІАЛЬНИЙ Оптимум В умовах негативні-тільних екстерналій соціальні витрати виробництва алюмінію перевищують приватні витрати. Оптимальне кількістю-ство алюмінію, Qoptimum, отже, менше, ніж рівноважне кількість, Omarket. Ціна алюмінію Витрати забруднення Соціальні витрати Пропозиція (приватні витрати) Qoptimum Qmarket Кількість алюмінію Наявність зовнішнього ефекту означає, що витрати виробництва алюмінію для суспільства перевищують витрати виробництва алюмінію для проводите.: Ri. Соціальні витрати кожної виробленої одиниці алюмінію включають в с? :: »Приватні витрати виробників алюмінію плюс витрати людей, на котор'п несприятливо впливає забруднення навколишнього середовища. На рис. 10.2 представле-ни соціальні витрати виробництва алюмінію.
Крива соціальних іздер ^-а знаходиться вище кривої пропозиції, так як вона враховує зовнішні іздержзе перекладаються виробниками алюмінію на суспільство. Різниця між дво <-я; кривими відображає витрати забруднення. Яка кількість алюмінію має бути здійснене? Щоб відповісти на зт: - питання, ми ще раз звернемося до можливих дій великодушного плановому: -. ^ Плановик прагне максимізувати загальний надлишок - цінність алюмінію zr ^ споживачів за вирахуванням витрат виробництва алюмінію. Однак він розуміє-що витрати виробництва алюмінію включають в себе витрати забруднення Плановик вибере рівень виробництва алюмінію, при якому крива спр: »::! перетинає криву соціальних витрат. Перетин визначає оптимальний-с «Якщо ведучий вироб-водій повинен большевсех забруднювати навколишнє середовище, роби так!» Глава 10.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Негативні зовнішні ефекти виробництва Припустимо, що алюмінієві заводи забруднюють "
 1. 3. Людська праця як засіб
  негативну корисність. Психологія і фізіологія можуть спробувати дати цьому пояснення. Праксиологии немає необхідності досліджувати, вийде у них це чи ні. Вихідними даними для праксиологии є те, що люди прагнуть насолоджуватися дозвіллям і тому до своєї здатності виробляти результати ставляться інакше, ніж до можливостей матеріальних чинників виробництва. Людина, враховуючи
 2. Уявіть, що в нашому прикладі Дік і Джейн говорять на різних мовах.
  Негативно-му побічного ефекту для місцевих рибалок. По теоремі Коуза, забруднення неефективно, отже, фабрика та рибалки мають можливість за-ключить договір, за яким рибалки будуть платити фабриці за те, що вона скоротить викиди відходів виробництва. Однак якщо число рибалок велике, організувати їх і укласти угоду з фабрикою майже неможливо. Якщо укласти приватну
 3. Ідея перетворення відходів виробництва в товар не нова.
  Негативні зовнішні афекти. Які положитель-ні і негативні сторони кожного з ваших рішень? «Ми не можемо дати кожному бажаючому право за певну плату загряз-няти навколишнє середовище», - так висловився в 1971 р. американський сенатор Едмунд Маски. Його слова виражають погляди деяких захисників навколишнього-щей середовища. Право на чисте повітря і чисту воду, як вони стверджують,
 4. 3. У США внески до благодійних організа-ції віднімаються з федерального прибуткового податку. Яким
  негативними зовнішніми ефектами. а. Які можуть бути зовнішні витрати про-виробництва банок? Використання банок? б. Накресліть графік рівноваги ринку алюми-Нієв банок, відзначте криву попиту, кри-ву пропозиції, криву соціальної цінно-сті і криву соціальних витрат. Відзначте кількість банок, проданих в умовах вільних ринку, і ефективна кількість. 7. Збільшення
 5. Зовнішні ефекти і оптімальноерегулірованіе
  негативним, посколькугосударственное регулювання не є бесплат-ним. Наприклад, почуття студентів можуть битьоскорблени смаками професорів у виборі Галстена-ков, але важко собі уявити агентство по «гал-стучному» регулюванню, вигоди від діяльностіяких були б рівні недоліків за його содер-жанію. У більшості країн регулювання обхвати-кість зовнішні ефекти, пов'язані з
 6. 4. Облік витрат виробництва
  негативна корисність витрат, потрібних для виробництва додаткової кількості g; фактори виробництва будуть відвернені від напрямку використання, при якому вони могли б задовольнити більш насущні потреби. Виробництво повинно зупинитися в точці, де гранична корисність прирощення більш не компенсує негативну корисність витрат. Дійсно, ці умови часто
 7. 6. Монопольні ціни
  зовнішніх ринках. Зрозуміло, картелі не гарантують найманим робітникам ілюзорні соціальні завоювання, обіцяні їм політиками та профспілковими лідерами. Не існує засобів, щоб збільшити ставки заробітної плати усім найманим працівникам понад рівня, визначеного продуктивністю кожного виду праці. Картелі просто компенсують видиме збільшення номінальних ставок заробітної плати
 8. 6. Зміни в купівельній спроможності під дією грошових чинників і умов на товарних ринках
  негативним. Але у випадку 2 всі власники r і всі, у кого немає анітрохи r, але які прагнуть придбати його певну кількість тобто принаймні один індивід дадуть відповідь ствердно. Користь грошей обумовлена величиною їх купівельної спроможності. Ніхто не прагне мати якусь кількість шматочків грошей або якийсь їх вага; всі прагнуть мати певну величину купівельної
 9. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  негативною корисності праці, щоб перетворити сировину в туфлі. Каталлактіческая конкуренція тих, хто подібно до мене прагне мати туфлі, робить їх дешевше, а не дорожче. У цьому полягає сенс теореми гармонії правильно розуміються інтересів всіх членів ринкового суспільства [Замість правильно розуміються інтересів ми також можемо сказати інтереси в довго-терміновій перспективі.]. Коли економісти
 10. 3. Обмежувальні заходи як привілей
  зовнішньої торгівлі Руританию скорочується. Жодна жива душа в цілому світі не отримує ніяких переваг від збереження старих тарифів. Навпаки, в результаті падіння сукупного обсягу виробництва людства кожному завдано збитків. Якби політика, здійснена Руританию відносно шкіри, була прийнята на озброєння всіма країнами щодо всіх товарів і послідовно проводилася в
© 2014-2022  epi.cc.ua