Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Крайній, але важливий випадок


Деякі ринки задовольняють всім умовам со-завершеною конкуренції. Приклади включають біль-шість ринків сільськогосподарських продуктів іринкі більшої частини акцій та облігацій, купівля-продаж яких відбувається на Нью-Йоркскойфондовой біржі. (Приміром, одна акція «Ай-Бі- Ем »зовсім не відрізняється від іншої.) Однак многіеринкі безумовно не є абсолютно конку-рентними. На одних ринках, наприклад на ринкахавтомобілей і пасажирських літаків, несколькокрупних фірм здійснює більшу частину продажів; на інших, наприклад на ринках фірмових страв ре-сторанов і журналів , є багато продавців, нонет навіть двох, що пропонують абсолютно однаковий-ву продукцію.
Чому ж тоді ми приділяємо стольмного уваги досить крайнього нагоди досконалої конкуренції? По двох основних причин.
По-перше, представлена в гол. 3 модель попиту-пропозиції, як показано в гл. 11, строго кажучи, застосовна тільки до абсолютно конкурентним рин-кам. Але ця модель все ж виконує корисну функ-цію для пояснення ситуації на багатьох ринках, ко-торие не цілком задовольняють всім умовам досконалої конкуренції. Концепція досконалої кон-куренції (як і теорія конкурентної пропозиції, розбирається в цьому розділі) є, таким чином, більш широко застосовувану, ніж це можна було досих пір припустити на основі нашого обговорення.

По-друге, абсолютно конкурентні ринки слу-жать еталоном, з яким можуть порівнюватися другіетіпи ринків. Як буде продемонстровано в гл.10, невидима рука Адама Сміта діє наилуч-шим чином у справі ефективного распределеніяресурсов тоді, коли ринки є совершенноконкурентнимі. Як ми побачимо в гол. 11 і 12, мож-але багато чого зрозуміти про різних формах досконалий-ної конкуренції, порівнюючи їх з досконалою кон-куренції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Крайній, але важливий випадок"
 1. 4. Позичковий ринок
  принаймні одне очевидне виправдання, що полягає в тому, що цінові дані відносяться до одного фізичного об'єкту. Насправді це виправдання ілюзорно, так як ціни відносяться не до незмінним фізичними властивостями речей, а до мінливих цінностей, які присвоюють їм діючі суб'єкти. Однак при вивченні процентних ставок не можна висунути навіть цього незадовільного
 2. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  крайньому випадку, друга - до якого саме пункту гранична корисність дійсно піднімається в конкретному випадку. Іншими словами, висота граничної корисності визначається двома факторами: суб'єктивними (потреби) і об'єктивними (кількістю благ), яке в рамках міркувань австрійської школи залишається раз і назавжди даними. Однак всі міркування про суб'єктивної цінності не можуть нам
 3. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  принаймні за рік, мала б належати тобі, і це - мінімум того, на що ти міг би претендувати »1. Маркс посилено працював над своєю книгою з політичної економії. У листі від 2 квітня 1851 він писав Енгельсу:« Я вже так далеко просунувся, що тижнів через п'ять покінчу з усією економічною поганню »2. Але виявилося, що Маркс тут помилився. Знадобилося багато років, поки він
 4. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  крайнього індивідуалізму ? Його зміст зводиться до того, щоб закреслити найбільш ак-льну і гострі проблеми політичної економії, зняти за-дачу аналізу соціальних законів і класових протиріч. З точки зору австрійської школи, всі економічні ка-тегории знаходять своє пояснення вже при розгляді гос-подарства Робінзона. Звичайно, якщо взяти таке ізольоване індивідуальне
 5. Лекція 10-я Нова історична школа
  вкрай скромною. Вона вимагала лише деяких дуже незначитель-них заходів. Зокрема катедер -соціалісти, наприклад, пропонували організувати страхування робітників від хвороб і нещасних випадків. Особливо посилено вони проповідували організацію примирних камер і третейських судів для вирішення економічних конфліктів між робітниками і підприємцями. Передбачалися
 6. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  вкрай недемократичні форми керуючи-ства, Бернард Шоу говорив, що конгрес англійських тред-ЮНІО-В-167, -16241 нов жахливо недемократична організація, в якій секретарі тред-юніонів є абсолютними деспотами. Досить сказати, що генеральні секретарі тред-юніонів мало не довічно займають цю посаду. Випадки зняття-буття керівників тред-юніонів дуже рідкісні.
 7. Дискримінація відображає передбачається-гжденность деяких людей проти певних суспільних груп.
  принаймні деяку відмінність в заробіт-ної плати білих і чорних може бути пов'язано з відмінностями в досягненнях в галузі освіти. Аналогічно серед білих робітників дипломом коледжу мо-гут похвалитися 25% чоловіків і лише 19 % жінок, що вказує на те, що деякі відмінності в заробітній платі білих чоловіків і жінок пов'язані з индивидуаль-ними досягненнями в галузі освіти.
 8. § 34. Реальна заробітна плата, доходи населення і їх використання
  вкрай незадовільно. Частково реалізовувалася тільки її розподільна функція. Це виражалося у відтоку частини робочої сили з найменш оплачуваних посад, у переході в комерційні структури висококваліфікованих фахівців з вищої школи, науково-дослідних інститутів, у від'їзді певної частини робочої сили за кордон. Відчутне зниження життєвого рівня в країнах
 9. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  принаймні, вигідні їм ціни. В силу цього в хід пускається новий спосіб боротьби за купівельний попит - нецінова конкуренція. Суперництво в цьому випадку ведеться на основі технічної переваги, високої якості і надійності виробів, більш ефективних методів збуту, розширення видів наданих послуг і гарантій покупцям, умов оплати та інших прийомів. При цьому враховується, що
 10. § 3. макроекономічні нерівноваги
  важливий науковий інструмент вивчення довготривалих закономірностей соціально-економічного розвитку. Росія: криза 90-х років. В основі економічних криз лежить різке порушення нормального співвідношення пропозиції і попиту товарів і послуг в масштабі макроекономіки. Таке порушення може постати у двох варіантах. У першому варіанті, який ми вже розглянули, виробництво товарів і
© 2014-2022  epi.cc.ua