Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Ринки досконалої конкуренції


Як виходить, що фермери, що виробляють пше-ніцу, та інші абсолютно конкурентні фірмисталківаются з кривими попиту, подібними тієї, що зображена на рис. 9-Ia? Як можуть крівиеспроса фірм бути горизонтальними, навіть несмотряна те, що ринкова крива попиту є нісх-дящей? Крім усього іншого, ринкова кріваяспроса на пшеницю і більшість інших продук-тов виглядає як на рис 9-Ib: малі прирости це-ни не знижують відразу ж обсяг попиту до нуля. Длявиникнення досконалої конкуренції необ-діми п'ять умов.
Про Всі продавці на ринку будуть здійснений-ними конкурентами, якщо (1) кожен з ніхмал щодо ринку в цілому, (2) продук-ція є однорідною, (3) покупці хо-рошо поінформовані про цінах продавців, (4) продавці діють незалежно один від друган (5) фірми можуть вільно виходити з га-лузі і входити в галузь.
Перша з цих умов гарантує, що жодна ізфірм не може надавати помітного впливу на со-сукупними обсяг пропозиції. Ця умова четковиполняется на ринках сільськогосподарських про-дуктів. Навіть якщо власниця невеликої фермиутраівает обсяг виробленої пшениці, то обус-ловлення цим зміна в сукупному об'емепредложенія пшениці в США у відсотках будетсовершенно нікчемним і, отже, таким жебудет і вплив, який індивідуальний про-изводителей міг би надати на ціну. Тому фер-Мерша право припустити, що ціна, за которойона продає, не залежить від продаваного нею кількістю-ства, Таким чином, її поведінка є вдосконалення-шенно конкурентним.

Друга умова, згідно з яким продукт дол-дружин бути однорідним, гарантує, що споживачам-чи будуть такими ж щасливі від покупки товару УОДН продавця, як і в іншого. Продукти на мно-гих ринках є однорідними; сіль є сіль,
один однофунтові омар подібний будь-якого іншого, а сорти пшениці та інших сельскохозяйственныхпродуктов відповідають встановленим стандартам, тог-так як жодна картина, написана маслом, не по-ходить на іншу. Якщо продукти однорідні і еслівиполняется третя умова, згідно з яким по-купатель обізнані про всі цінах продавців, толюбой продавець, що підвищує ціну, розгубить всехсвоіх клієнтів, т. е станеться саме те, що по-показувала крива попиту на рис 9-1 а До тих пір по-ка покупці добре поінформовані про ціни, ніодна фірма не може запросити більше, ніж запра-шивают інші
Четверта умова вимагає, щоб всі фірми вотраслі діяли незалежно. Абсолютно конкурентні продавці не об'єднуються для установ-лення угоди про ціну, яку вони все призначають-чат, або про сукупному обсязі пропозиції, як, наприклад, це зуміли зробити члени ОПЕК в сере-Діні 70-х років, коли вони дійсно контролі -рова світові поставки нафти. Звичайно, каждаяфірма піклується про своє власному бізнесі, пи-криючись вибрати відповідний обсяг випуску (максі-Мізір її прибутку) в припущенні, чтоона не може впливати на ціну.
Остання умова, згідно з яким фірмимогут вільно входити в галузь і виходити ізнее, гарантує, що будь-яка фірма, іспользующаялучшій спосіб виробництва, може увійти в від-галузь і що збиткові фірми можуть за своїм же-ланію вийти з галузі.
Вільні вхід і виходпомогают гарантувати те, що існуючі вотраслі фірми не можуть підвищувати ціну посеред-ством угоди про скорочення випуску, оскіль-ки будь-яке підвищення ціни, ймовірно, способствуетвхожденію нових фірм, які збільшать об'емпредложенія.
Коли виконуються ці п'ять умов, сфера-позиції ринку є абсолютно конкурентной.І лише трохи більше потрібно для того, чтобибил абсолютно конкурентним ринок в цілому.
Про Ринок є абсолютно конкурент-ним, якщо всі продавці в галузі - вдосконалення-шенние конкуренти і є багато покупці-телей, кожен з яких добре інформ-ваний про ціни продавців і які малі від-вано ринку в цілому і діють незалежно.
Великі покупці, так само як і великі про-давця, можуть своїми власними действіяміоказивать вплив на ціну, а групи покупців, що діють спільно, можуть маніпулювати ціною, наприклад домовляючись нічого не купувати в томувипадку, якщо продавці запитують більше некото-
рій мінімальної ціни. Коли покупці маніпу-лируют цінами, а не ведуть себе як «ценополучате-лі», ринок є недосконале конкурентним2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ринки досконалої конкуренції "
 1. Тема 9. РИНОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
  ринки: - досконалої конкуренції (ідеальний ринок); - недосконалої конкуренції (реальний ринок з різним ступенем впливу на ціну). Сучасний ринок передбачає також існування розгалуженої інфраструктури, тобто сукупності установ державного та підприємницького сектора, що забезпечують: - реалізацію інтересів учасників ринкових відносин; - сприятливі умови
 2. 5. Конкуренція
  ринки або види діяльності. Будь-які витончені висловлювання, що вишукують метафізичні відтінки прикметника вільний, застосованого до конкуренції, є помилковими. Вони не мають ніякого відношення до проблем конкуренції в рамках каталлактики. Наскільки в дію вступають природні умови, настільки конкуренція може бути вільною тільки щодо тих факторів виробництва, які
 3. Коментарі
  ринки збуту і т.д. ААА передбачав підйом цін на сільськогосподарські продукти і видачу з цією метою фермерам премій за скорочення посівної площі і поголів'я худоби. У 1935 р. було прийнято Закон про трудові взаємовідносини (National Labor Relations Act), що закріплював спочатку зафіксоване в п. 7а NIRA право робітників на організацію у профспілки, перший в історії США Закон про соціальне
 4. Глава 22
  ринки Азії, Африки та Латинської Америки вже в кишені у новій корпорації. Імена директорів компанії були добре відомі читачам фінансових видань. Реклама була настільки хороша, а обіцянки анонімних інсайдерів щодо майбутніх цін звучали настільки виразно і переконливо, що ринок для нових акцій був уже практично готовий. В результаті, коли підписка була закінчена, з'ясувалося, що
 5. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  ринки багатого світу. Що ж буде з країнами, яких ніхто не хоче прийняти у свої торгові групи і які не настільки важливі, щоб вимагати прийому? Лише деякі країни третього світу будуть прийняті автоматично. Мексика має вже таке право, будучи членом НАФТА (Північноамериканської зони вільної торгівлі). Стратегічні інтереси Європи і побоювання масової міграції змушують її знайти
 6. ВИРІВНЮВАННЯ ЦІНИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА В глобальній економіці із зсувом ТЕХНОЛОГІЇ В СТОРОНУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
  ринки праці, будуть попросту мати на дні своєї робочої сили безліч людей з дуже низькими заробітками, падаючими все нижче. Люди без кваліфікації, жили у багатих країнах, що не будуть більше автоматично отримувати високу заробітну плату. Оскільки причини падіння заробітної плати в загальних рисах ясні і кошти від цього зла не залежать від точного розподілу провини між його причинами,
 7. ДЕМОКРАТІЯ ПРОТИ РИНКУ
  ринки готові були звертати в капітал його поточні заробітки з дуже високим коефіцієнтом множення, зважаючи на їх майбутнього потенціалу. Його компанії «Майкрософт» пощастило купити деяку операційну систему для персональних комп'ютерів в іншої, що розорилася компанії як раз в той час, коли фірма ІБМ потребувала такій системі для своїх персональних комп'ютерів. ІБМ здійснила потім одну з найбільших
 8. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  ринки і в галузі, де прибутки вищі за середні, і йдуть з ринків і з галузей, де прибутки нижче середніх . Діючи таким чином, вони вирівнюють свої прибутки і виробляють інвестиції там, де вони найкраще окупаються. Капіталіст, максимізує прибуток, інвестує до тих пір, поки відсотки прибутку не стають ризикованими. Грошові доходи повинні перевищувати грошові витрати. Індивідуальний
 9. Класична модель
  ринки в класичній моделі можна представити таким чином (рис. 3.3): а) ринок праці. Оскільки в умовах досконалої конкуренції ресурси використовуються повністю (на рівні повної зайнятості), то крива пропозиції праці (LS) вертикальна і обсяг пропонованого праці дорівнює LF. Попит на працю залежить від ставки заробітної плати, причому залежність ця зворотна: чим вище ставка заробітної
 10. Кейнсіанська макроекономічна модель
  ринки приходять у взаємне рівновагу, ціни на товари та ресурси змінюються пропорційно один одному (вони гнучкі), змінюються очікування агентів і економіка прагне до потенційного обсягу виробництва. При цьому реальний обсяг випуску не залежить від рівня цін і визначається виробничим потенціалом країни, кількістю наявних ресурсів. Оскільки при зміні рівня цін величина сукупного
© 2014-2022  epi.cc.ua