Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

1. Абсолютно конкурентні фірмиі ринки


У цьому параграфі ми ставимо три питання В какомслучае окремо взята фірма є совершенноконкурентной? У якому випадку цілий ринок являє-ся абсолютно конкурентним? Чому крайнійслучай досконалої конкуренції має важливезначення?
Зовсім конкурентна фірма
Хороший приклад абсолютно конкурентній фірмиявляет собою індивідуальний фермер. Він, конечноже, не розраховує, на те, що продаж ім. допол-Передачі бушеля пшениці, кукурудзи або карто-феля надасть вплив на ринкову ціну етіхтоваров. Фермер приймає ціни такими, какіеоні є, і справедливо вважає, що при суті-нього ціною (якою б вона не була) він може про-давати стільки, скільки він вирішує продати.
Про Зовсім конкурентна фірма прини-маєт ціну на свою продукцію як дану, незалежну від продаваного нею обсягу про-дукції.
Це визначення означає, що абсолютно конку-
рентна фірма стикається з кривою попиту, піді-бной тієї, що показана на рис 9-Ia. Фірма, сталки-ваясь з такої кривої попиту, може продавати лю-бій кількість продукції, яку вона може про-вапна, за існуючою ринковою ціною P0 іліпо будь нижчою ціною Але при будь-якій ціні, що перевищує P0 навіть на мізерно малу величину ну, обсяг попиту дорівнює нулю.
Абсолютно конку-рентна фірма втрачає всіх своїх клієнтів, якщовони намагається підняти ціну. При такій крівойспроса фірма, природно, приймає P0 як дан-ную і не залежну від кількості продукції, ко-лось вона вирішує продавати. Кажуть, що здійснений-но конкурентна фірма «приймає ціну», являясьщенопохучателем »(a price taker). A так як онапрінімает ринкову ціну як дану, то при ви-борі обсягу випуску в цілях максимізації при-чи вона розглядатиме свій випуск як посто-янную величину. Поведінка «ценополучателем» до-статочно адекватно відображає характер поведеніяфірм в сільському господарстві, рибної промислово-сті та деяких інших галузях, в яких дей-обхідних багато продавців, а продукція совершенностандартная. Іншими прикладами «ценополучате-лей» є певні підгалузі текстиль-ної промисловості і деякі проізводітеліпервічной металопродукції.
Звичайно, не всі фірми є совершенноконкурентнимі. Малюнок 9-Ib показує падаю-щую криву попиту, з якою стикаються моно-ПОЛІСТОМ та інші недосконало конкурентні фір-ми (вони вивчаються в гол. 11 і 12) 1. Фірма, стикаючись-Ясь з такого роду кривої попиту, може, як прави-ло, піднімати свою ціну без втрати всіх своїх клі-
1 Згадайте, «то монополіст - це єдиний продавець якогось това-ра або виду послуг.
У гол 11 і 12 обговорюються також інші типи несо-вершенно конкурентних продавців.

РІС. 9-1. Криві попиту длясовершенних і несовершен-них конкурентів. Совершенноконкурентная фірма може про-давати стільки продукції, скільки-ко вона хоче, за ринковою іенеP0. Її крива попиту горизонталь-на, як на малюнку (а). Несовер-шенние конкуренти зіштовхують-ся з спадними кривими спро-са, як на малюнку (Ь)
Кількість (обсяг попиті)
(а) Крива попиту совершенноконкурентной фірми
Кількість (обсяг попиту)
(D) Крива попиту, з якою
стикається недосконалий
конкурент
ентов, а для того щоб істотно увелічітьспрос на свою продукцію, можливо, повинна зна-ве знизити ціну. Оскільки несовершенноконкурентние фірми можуть вибирати ціну, по ко-торою вони продають, вони відомі як «оголошую-щие ціну», або щештроізводітехі »(price makers) на противагу абсолютно конкурентним, які є« ценополучателем ». Здійснений-ні конкуренти не борються з певними про-ворога (як, наприклад, «Кока-кола» з «Пепсі»). Швидше, вони б'ються з Неперсонифицированность-ми ринковими силами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Абсолютно конкурентні фірмиі ринки "
 1. Коментарі
  вдосконаленні світу. [52] фаланстер (фаланга) у Фур'є первинний осередок нового суспільства, що поєднує сільськогосподарське і промислове виробництво. [53] numeraire товар лічильна одиниця в системі рівнянь загальної рівноваги Вальраса, теоретичний аналог грошей у Вальраса. [54] Sozialpolitik (нім. соціальна політика) сформульована в 1878 р. програма соціального законодавства,
 2. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  абсолютно неможливим. Поки немає реальної відповіді на такі питання, АТЕС слід розглядати лише як міраж. Мета цього підприємства - викликати у громадян цих країн (також рухомих до регіоналізації) відчуття, ніби щось відбувається, тоді як у насправді цього немає. П'ять років тому я написав мою попередню книгу, "Обличчям до обличчя: прийдешня економічна битва між Японією, Європою і
 3. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  абсолютно чужому індивідуалістичної орієнтації капіталізму. Ефективність капіталізму пояснюється саме тим, що він використовує в конкуренції нещадні сили жадібності і прагнення до збагачення, щоб отримати максимальний прибуток. Капіталіст активно шукає людей, яких можна звільнити, і машини, які не потребують заміни. Він швидко приймає нові, більш ефективні технології
 4. Види цін
  скоєних в останню хвилину перед закінченням торгів; застосовується для підрахунку депозитів і маржі, для визначення цін, за якими ліквідуються ф'ючерсні контракти у разі поставки реального товару; - трансферна - ціна, використовувана при здійсненні комерційних операцій між підрозділами однієї і тієї ж компанії; її значення зростає із збільшенням обсягу внутрішньофірмової торгівлі;
 5. Мета нашого аналізу полягає в дослідженні її дії на поведінку фірм і аналізі ролі державної політики
  досконалою конкуренцією попередніх двох розділах ми проаналізували ринки з безліччю конкурен-i: x фірм і ринки з єдиною фірмою - монополією. Ми з'ясували, що на; сршенно конкурентному ринку ціна товару завжди дорівнює граничним іздер - <^ M виробництва (гл. 14). Ми також побачили, що в довгостроковому періоді. ждение на ринок нових фірм і відхід з ринку призводить до нульової
 6. У цій главі ми досліджуємо ринки, які мають деякі риси і здійснений-- агов конкуренції і монополії. Така ринкова структура
  здійснений-- агов конкуренції і монополії. Така ринкова структура називається Монополіс-тичної конкуренцією і характеризується такими властивостями: Монополістична конкуренція - ринкова структура, в якій безліч фірм поставляють подібну, але не ідентичну продук-цію. 374 Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації рин <- Велика кількість продавців.
 7. Так каш прибуток від реалізації одиниці продукції - це різниця між ціною (котортм ми знаходимо на кривій попиту) і
  досконалої конкуренції На рис. 17.3 порівнюються довгострокову рівновагу при монополістичної кон-куренції з довгостроковим рівновагою при досконалої конкуренції. (рівновага за досконалої конкуренції обговорювалося в гол . 14.) Між монополісти-чеський і досконалою конкуренцією є два цікавих відмінності: надмірна і-ная потужність і націнка. Надлишкова потужність. Вільний вхід і вихід
 8. Поведінка фірми і теорія організації ринки масштабу, у той час як обсяг випуску монопольно-конкурентних фірм -
  досконалої конкуренції, могла б увеличи-вать обсяг виробництва і знизити середні сукупні витрати. Вироблений обсяг продукції=Ефективний масштаб виробництва - Обсяг випуску Надбавка на граничні витрати. Друге розходження між досконалою i монополістичноїконкуренцією - співвідношення ціни і граничних витратиш *. Для конкурентної фірми ціна товару дорівнює граничним витратам
 9. Ми рассматрива-ем цю проблему в термінах зовнішніх ефектів, пов'язаних з входженням з ринок.
  досконалої конкуренції фірми виробляють ідентичні товари і встановлюють ціну рівний граничним витратам, зовнішні ефекти разнооб-разія продукції і «перехоплення» покупців відсутні. Зрештою ми доходимо висновку, що з точки зору ефективності ринки монополістичної конкуренції явно поступаються абсолютно конкурентним ринкам. Тобто в умовах монополістичної конкуренції
 10. Захисники реклами і торгових марок вважають, що фірми стремят-ся надати споживачам
  досконалої конкуренції? 2. Намалюйте графік довгострокового рівноваги на ринку в умовах монополістичної конкурен-ції. Як пов'язані ціна товару і середні сово-купно витрати? Як ціна пов'язана з пре-слушними витратами? 3. Як співвідносяться рівень виробництва монополь-но-конкурентної фірми і ефективний рівень виробництва? Які практичні міркування ускладнюють вирішення
© 2014-2022  epi.cc.ua