Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ВИТРАТИ НАВЕДЕНІ

оцінний показник порівняльної економічної ефективності даного рішення в області організації виробництва, технічної та господарської політики, мінімум якого є критерієм вибору кращого варіанту з розглянутих альтернатив; формула ЗП=С + ЕК, де С - собівартість майбутнього товару (рішення), К - капітальні вкладення (інвестиції) по даному рішенню, Е - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень (рівний зворотній величині терміну окупності , наприклад якщо термін окупності 6 років, то Е=1/6).
З варіантів (С + ЄК) вибирається той, який дає мінімум ЗП.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВИТРАТИ НАВЕДЕНІ "
 1. Чиста приведена вартість
  витрат на реалізацію і функціонування проекту впродовж усього циклу його життя: {foto101}, (18.7) де NPV-чиста приведена вартість (англ. net present value); В, - вигода (дохід) від проекту в році t; С, - витрати на проект у році t, i - ставка дисконту; n - число років циклу життя проекту. Для ілюстрації розрахунку наведемо взятий з практики Світового банку реальний іригаційний
 2. Запитання для самоперевірки
  витрат за проектом. 7. Чим гарний і чим поганий показник терміну окупності проекту? 8. Чиста приведена вартість проекту - це: а) величина вартості проекту до моменту його завершення, б) величина абсолютного доходу від проекту; в) відсоток, що характеризує прибутковість проекту? 9. Внутрішня норма прибутковості проекту дозволяє: а) порівняти рівень прибутковості даного проекту з рівнями прибутковості
 3. § 4.3. Визначення порівняльної ефективності інвестиційних проектів
  витрати і маєте з тим призводять до отримання певного результату. Оцінюється ефективність проведених заходів шляхом зіставлення отриманих вигод і витрат. В основі побудови показників порівняльної ефективності лежать такі поняття: К - капітальні вкладення (інвестиційні вкладення, початкові витрати), р.; С - поточні витрати, р. / Рік; Тс-тривалість
 4. 19.3. Аналіз собівартості окремих видів продукції
  витрат на одиницю продукції з плановим і даними минулих років у цілому і по статтях витрат. Вплив факторів першого порядку на зміну рівня собівартості одиниці продукції вивчають за допомогою факторної моделі: {foto565} Вихідні дані для факторного аналізу собівартості виробу А {foto566} Використовуючи цю модель і дані табл. 19.5, зробимо розрахунок впливу факторів на зміну
 5. Непрямі постійні витрати
  витрати - постійні витрати всього підприємства (оклади керівництва, витрати на бухгалтерію й інші служби, на оренду і утримання офісу, амортизаційні відрахування по власних адміністративних будівель, витрати на наукові дослідження та інженерні вишукування та
 6. Змінні витрати
  витрати - витрати залежать від обсягу виробництва. Чим більше обсяг виробництва, тим більше його змінні витрати на даний випуск. Вони включають в себе вартість витраченої сировини, матеріалів, палива, витрати на оплату праці працівників за випуск продукції та нарахування на неї, транспортні витрати з доставки сировини, відвантаження продукції та
 7. Оптимізація
  приведення системи в найкращий
 8. Змінні витрати в митній справі
  витрати в митній справі - витрати, що залежать від обсягу виконуваних робіт, наданих послуг. Чим більше обсяг виконуваних робіт і послуг, що надаються, тим більше і величина витрат. Змінні витрати можуть змінюватися пропорційно, прогресивно і
 9. 10.4. Аналіз факторів зміни точки беззбитковості та зони безпеки підприємства
  витрат для одного і декількох видів продукції. Методика розрахунку їх впливу. Наведені графіки та аналітичні розрахунки показують, що беззбитковий обсяг продажів і зона безпеки залежать від суми постійних і змінних витрат, а також від рівня цін на продукцію. При підвищенні цін потрібно менше реалізувати продукції, щоб отримати необхідну суму виручки для компенсації постійних витрат
 10. Постійні витрати в митній справі
  витрати в митній справі - витрати, які не залежать від обсягу виконуваних робіт, надаваних послуг і пов'язані з самим існуванням митних
 11. А. Аналіз ефективності витрат
  витрати?
 12. 19.2. Аналіз витрат на рубль товарної продукції
  витрати, на рубль товарної продукції, який вигідний тим, що, по-перше, дуже універсальний: може розраховуватися в будь-якій галузі виробництва, і, по-друге, наочно показує прямий зв'язок між собівартістю і прибутком. Визначається він відношенням, загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції до вартості виробленої продукції в діючих цінах. У процесі аналізу слід
 13. Терміни і поняття
  витрати Вартість грошей у часі Майбутня вартість Поточна вартість Складний відсоток Дисконтування Ставка дисконту фактор складного відсотка Фактор дисконтування Грошові надходження (грошовий потік) Чиста приведена вартість Внутрішня норма прибутковості Рентабельність проекту Термін окупності
 14. ВИТРАТИ
  витрати частіше іменуються витратами виробництва та обігу. Прийнято виділяти види витрат: матеріальні, на оплату праці, на ремонт і відновлення основних засобів, додаткові (на спілкування, соціально-культурні потреби) і ін Витрати називають також
 15. Валютний контроль
  приведення у відповідність з нормами та вимогами, що висуваються чинним
 16. КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ
  затратам. Результат і витрати можуть бути виражені як в однорідних так і в різних неоднорідних
 17. Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо
  витрати на виробництво цього товару були менше порівняно з витратами на аналогічні товари , створені за кордоном. Цілком достатньо, на думку Д. Рікардо, щоб ця країна експортувала ті товари, по яких у неї є порівняльні переваги, тобто щоб по цих товарах співвідношення її витрат з витратами інших країн було б більш сприятливим для неї , ніж по інших товарах. Теорія
 18. Знищення
  приведення їх у стан, непридатний для використання, без справляння митних зборів та інших податків, а також без застосування до товарів заходів економічної
 19. § 4.6. Принципи визначення суспільної ефективності
  витрат З проекту. При необхідності оцінити інвестиційну ефективність Проекту в масштабах народного господарства у складі результатів слід враховувати: 1) прямі фінансові результати проекту:? виручку від реалізації всієї виробленої в рамках проекту продукції, крім продукції, споживаної вітчизняними підприємствами - учасниками проекту;? виручку від реалізації всіх видів продукції,
© 2014-2022  epi.cc.ua