Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

вибіркового обстеження

обстеження частини цілого, щоб отримати необхідний набір даних про властивості всього цілого.
Наприклад, щоб вивчити попит, пропозиція, ціни на ринку, досить обстежити тільки його частину, окремі сегменти ринку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вибіркові обстеження "
 1. Вибіркова інвентаризація.
  Вибірково. Бухгалтерія визначає прийнятний відсоток помилок у своїх записах і підраховує кількість одиниць товару, що містяться у взятих на вибірку видах товарних запасів, з тим щоб встановити, чи відображають записи фактичну наявність цих товарів. Якщо кількість товару, зазначеного в постійно ведення записів товарних запасів, виявляється в межах прийнятною ступеня точності, то в цьому
 2. Питання 7. Демографічна статистика. Перепису населення. Основні категорії населення
  вибіркових переписів населення. Переписом населення називається спеціально організоване на державному рівні масове статистичне обстеження, що дозволяє отримати економічні та соціальні дані безпосередньо від населення, що характеризують в певний момент часу кожного жителя досліджуваної території. Мета проведення перепису полягає у збиранні відомостей про чисельність,
 3. § 1. НАСЕЛЕННЯ ЯК ОБ'ЄКТ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ. ДЖЕРЕЛА ДАНИХ ПРО НАСЕЛЕННЯ
  вибіркових переписів. Причому першоджерелом відомостей про населення є переписи. Вони дають найбільш повні і точні відомості про чисельність населення. Поточний облік народжених, померлих, прибулих на ту чи іншу територію і вибулих з неї дозволяє визначати чисельність населення щорічно на основі підсумків останнього перепису. Загальний перепис населення - трудомістка і дорога операція,
 4. § 5. МЕТОДИ СКЛАДАННЯ МОБ
  вибірково близько 10% підприємств і організацій. Останнє обстеження за такою програмою проводилося в 1987 р. Світова практика складання МОБ СНС орієнтована на отримання інформації тільки шляхом вибіркових обстежень, які набагато дешевше, ніж суцільні, так як для них не потрібно виділення значних фінансових коштів з держбюджету країни. У Росії вибіркове обстеження для
 5. Хто входить до категорії безробітні
  обстеження; 2) робили зусилля знайти роботу протягом попередніх чотирьох тижнів (або звертаючись безпосередньо до наймача або до послуг державної служби зайнятості, або до друзів); 3) особи, тимчасово звільнені, або особи, найняті на нову роботу, які повинні приступити до роботи протягом 30 днів. У Японії безробітним вважається той, хто не працював протягом тижня обстеження
 6. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  вибіркові обстеження; 6) обстеження бюджетів домашніх господарств. При цьому значний обсяг інформації, що збирається грунтується на даних бухгалтерського обліку. Ці дані використовуються для розрахунку узагальнюючих статистичних показників, а принципи і вимоги економічної статистики враховуються при формуванні плану рахунків і форм звітності бухгалтерського
 7. § 5. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ, РІВНЯ І МЕЖ БІДНОСТІ
  вибіркових бюджетних обстежень, перетворюється на ряд розподілу, відповідний середньому значенню группировочного ознаки у генеральній сукупності. Таке середнє значення, тобто середньодушовий грошовий дохід, розраховується за допомогою балансу грошових доходів і витрат населення. До 1993 р. подібної коригування даних вибіркових бюджетних обстежень в умовах російської економіки не
 8. 33.1. ЩО ТАКЕ ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ?
  Обстеження домашніх господарств показує, що прямі (наприклад, пенсії) та непрямі державні витрати (освіта, безкоштовне медичне обслуговування, Субсидоване житло і транспорт) дозволяють істотно збільшити особистий дохід більшості населення. Через механізм оподаткування та державних витрат на соціальне забезпечення дедалі більша частка національного доходу
 9. § 4. ПОКАЗНИКИ накопичене майно І забезпечення населення житлом
  вибіркових бюджетних обстежень, а також дані торгової статистики про товарооборот за окремими групами товарів. Слід зазначити, що витрати на придбання непродовольчих товарів є другим за величиною елементом споживчих витрат населення. При визначенні витрат домашніх господарств, спрямованих на придбання товарів тривалого користування, зазначену статтю витрат
 10. § 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ВИТРАТ НАСЕЛЕННЯ І СПОЖИВАННЯ матеріальних благ і послуг
  вибіркові бюджетні обстеження; баланс грошових доходів і витрат населення; торгова статистика. Однак на основі даної інформації неможливо досить точно визначити суму споживчих витрат у відповідності з основними концепціями СНР. В результаті вибіркових бюджетних обстежень статистичні органи отримують інформацію про обсяг і структуру витрат населення безпосередньо від
 11. § 6. ТОРГІВЛЯ
  вибіркові квартальні спостереження. Обсяг реалізації сільськогосподарських продуктів та інших споживчих товарів на ринках також визначається на підставі щоквартального вибіркового спостереження. Продукція торгівлі охоплює результати торговельної діяльності незалежно від того, ким і де вона здійснюється: підприємствами або приватними особами (на ринку, вулична торгівля, посередницькі послуги
 12. Питання 52 Управління фінансовою системою
  вибіркова); - тематична - припускає виявлення порушень у визначених сферах фінансової діяльності; - комбінована - одні сфери фінансової діяльності контролюються повністю, інші -
 13. § 1. ОГЛЯД ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇХ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  вибіркових обстежень була мінімальною, і вони проводилися головним чином для збору даних про домашніх господарствах або для отримання час від часу будь-якої додаткової інформації. Основна увага в статистичній звітності підприємств приділялася даними про виробництво продукції в натуральному вираженні і показниками виконання завдань державного плану. Реформи в російській
 14. Метод сценаріїв
  вибіркових обстежень чи статистики попередніх періодів відома імовірність появи бракованої деталі); в) суб'єктивні оцінки, зроблені аналітиком самостійно або з залученням групи експертів. Таким чином, послідовність дій аналітика при проведенні аналізу ситуації в умовах невизначеності така: - прогнозуються можливі результати Rk, k=1,2, ... n; в
 15. Відносини з країнами з перехідною економікою
  вибіркове ослаблення створених заборон, здійснювався принцип роздільних підходів до зв'язків з соціалістичними країнами. У 90-ті роки у зв'язку з драматичними змінами в політичних і економічних структурах соціалістичних країн, переходом в них на приватну власність і ринкову економіку основна мета політики західних країн була переорієнтована на забезпечення незворотності
 16. § 1. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ РИНКУ ПРАЦІ
  вибіркові обстеження, програми проведення яких направлялися на експертизу в Міжнародне бюро праці та інші міжнародні організації та отримали позитивний відгук експертів цих організацій. Основними завданнями статистики ринку праці на сучасному етапі є: вивчення поточних даних про економічно активному населенні, зайнятості, безробіття, структури зайнятості по галузях і
 17. Питання 40. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному численні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості
  вибіркових обстежень. Баланси основних фондів будуються по повній балансової вартості і за залишковою балансовою вартістю. Баланс основних фондів по повній балансової вартості відображає зміну обсягу основних фондів як сукупність матеріальних благ (без урахування їх фізичного стану). У цьому балансі такі показники: 1) наявність основних фондів на початок року
 18. Податкові перевірки, їх види.
  Вибіркові та цільові. Під комплексної слід розуміти перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства за певний період часу з усіх питань дотримання законодавства про податки і збори. Практично всі виїзні податкові перевірки проводяться у вигляді комплексних, включаючи правильність обчислення і сплати податків, виконання обов'язків податкового агента. Справа в тому, що
 19. Питання 89. Система соціально-економічних індикаторів рівня життя населення. Показники СНС, що характеризують рівень життя
  вибіркових обстежень бюджетів домашніх господарств і матеріали інших розділів статистики (макроекономічної, демографічної статистики, статистики цін, статистики соціального забезпечення, статистики галузей соціальної сфери). До показників системи національних рахунків, що характеризують рівень життя населення, відносяться: 1) показник первинних доходи домашніх господарств являє собою
 20. 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ АНАЛІЗУ ФХД
  вибірковий. Правильне застосування вибіркових методів аналізу дозволяє отримати досить достовірні дані при найменшій трудомісткості аналітичної роботи. За ступенем механізації та автоматизації виділяють аналіз із застосуванням ЕОМ і аналіз, вироблений
© 2014-2022  epi.cc.ua